Jak kształtuje się zdrowie pracowników produkcji?

Zarządzasz firmą produkcyjną? Czy wiesz z jakimi problemami zdrowotnymi borykają się Twoi pracownicy?

Zapoznaj się z wynikami Raportu Zdrowia, przygotowanego na podstawie danych medycznych gromadzonych w elektronicznej historii choroby pracowników, prowadzonych w modelu opieki Medicover. Dowiesz się jak dbać o zdrowie swoich pracowników i zapewnić większą efektywność swojej firmie.

Problemy zdrowotne pracowników produkcji:

 

Pracownicy produkcji to grupa z najwyższym odsetkiem mężczyzn wśród analizowanych grup zawodowych. – Panowie stanowią blisko 72% populacji, kobiety 28%. Średni wiek w tej grupie to 38 lat – jest to zatem jedna z młodszych grup zawodowych.

Ponad 60% pracowników ma nieprawidłowy wskaźnik BMI, ponad 23% ma istotnie podwyższony poziom cholesterolu. U co piątej osoby podczas pomiarów stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.

Wśród chorób przewlekłych w grupie dominują przewlekłe choroby układu oddechowego (ponad 36% pracowników), choroby układu krążenia (ponad 14% pracowników) i przewodu pokarmowego (niemal 16% osób w grupie). Wśród pracowników produkcji poziom absencji chorobowej wynosi około 12 dni na pracownika w roku.

 

Chcesz wiedzieć jak Medicover  dba o zdrowie pracowników produkcyjnych? Pobierz bezpłatnie Raport Zdrowia na  https://raportzdrowia.medicover.pl/

Dowiedz się więcej:

Styl życia a zdrowie

Czynniki psychospołeczne a zdrowie pracowników

Autor:
Edyta Olszewska