W Raporcie „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016” dokonaliśmy analizy 255 tysięcy osób w wieku produkcyjnym z różnych branż gospodarki. Na tej podstawie określiliśmy problemy zdrowotne m.in. pracowników produkcji.

Grupa została podzielona na dwa rodzaje pracowników:

  • pracujących w systemie zmianowym
  • pracujących bez zmian

Problemy zdrowotne pracowników pracujących w trybie zmianowym:

Pracownicy produkcji pracujący zmianowo to grupa zawodowa ze znaczną przewagą mężczyzn (blisko 64%) oraz średnią wieku na poziomie 40 lat. Tylko co trzeci pracownik z tej grupy ma prawidłowy wskaźnik BMI, ponad 27% ma podwyższony poziom cholesterolu, a u co czwartej osoby podczas pomiarów stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.

Wśród chorób przewlekłych w tej grupie zawodowej dominują dolegliwości układu oddechowego (1/4 pracowników), układu krążenia (ponad 14% pracowników) i przewodu pokarmowego (blisko 12% osób w grupie).

Pracownicy produkcji pracujący zmianowo mają najwyższy poziom absencji chorobowej w porównaniu z innymi analizowanymi grupami zawodowymi – ponad 17 dni w przeliczeniu na pracownika w skali roku.

 

Chcesz wiedzieć jak Medicover  dba o zdrowie pracowników produkcyjnych? Pobierz bezpłatnie Raport Zdrowia na  https://raportzdrowia.medicover.pl/

Sprawdź: Zmiany tolerancji pracy zmianowej – fizycznej i umysłowej – związane z wiekiem

Autor:
Edyta Olszewska