W Raporcie „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2012-2016” dokonaliśmy opracowania danych medycznych gromadzonych w elektronicznej historii choroby pracowników prowadzonych w modelu opieki Medicover. W tym roku analizą zostało objętych 255 tysięcy osób w wieku produkcyjnym (18-67 lat) reprezentujących wszystkie branże polskiej gospodarki.

Dzięki zgromadzonym danym oraz wnikliwej analizie odpowiedzieliśmy na pytanie: jaki jest stan zdrowia pracowników z poszczególnych branż.

Jedną z najliczniejszych grup byli pracownicy biurowi, pracujący z monitorem ekranowym.  

Grupa pracowników biurowych jest zrównoważona pod względem płci, a średnia wieku wynosi 37 lat. Mniej niż połowa pracowników poddanych analizie ma prawidłowy wskaźnik BMI, co piąty ma podwyższony poziom cholesterolu, zaś u 13% osób podczas pomiarów stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.

Wśród chorób przewlekłych w tej grupie zawodowej dominują dolegliwości układu oddechowego (blisko 1/3 pracowników), układu ruchu (ponad 18% pracowników) i przewodu pokarmowego (14% osób w grupie).

Medicover dba o zdrowie pracownika

Medicover od ponad 22 lat opiekuje się pracownikami firm z wielu branż. Na postawie analizy danych medycznych jesteśmy w stanie określić problemy zdrowotne pracowników biurowych i zaproponować odpowiednie rozwiązania, które pomogą utrzymać ich w jak najlepszym zdrowiu. Analiza ekonomiczna w Raporcie Zdrowia* pozwoliła na udzielenie odpowiedzi na jedno z najważniejszych pytań: ile kosztuje choroba pracowników z punktu widzenia pracodawcy?

Porównując Medicover z danymi z ZUS obliczyliśmy, że pracodawca, którego pracownicy znajdują się pod opieką Medicover, w ciągu roku oszczędza na kosztach choroby aż 726 zł w przeliczeniu na każdego pracownika.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz bezpłatnie Raport Zdrowia na  https://raportzdrowia.medicover.pl/

Sprawdź: Dolegliwości osób wykonujących pracę biurową z użyciem komputera

Autor:
Edyta Olszewska