Liczba wypadków w pracy rośnie

Według danych GUS w pierwszych trzech kwartałach minionego roku liczba poszkodowanych w wypadkach w pracy wyniosła 56 140 osób. Liczba ta jest o 0,7% większa od liczby poszkodowanych w pracy w pierwszych trzech kwartałach roku 2016.

Zgodnie z danymi wskazanymi w raporcie GUS działalnościami, w których wydarzyło się najwięcej wypadków przy pracy to:

Kodeks pracy

Skutki wielu wypadków przy pracy mogłyby być mniej poważne, gdyby poszkodowani na czas otrzymali właściwą pomoc. PAMIĘTAJ O BEZPIECZEŃSTWIE PRACOWNIKÓW SWOJEJ FIRMY. Zgodnie z kodeksem pracy (Dział 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy, Rozdział 1 Podstawowe obowiązki pracodawcy, Art. 2091.  § 1) Pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej niezależnie od liczby zatrudnionych osób.

 

Wybierz eksperta w prowadzeniu szkoleń z udzielania pierwszej pomocy i zapewnij pracownikom umiejętność skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia

Zamów profesjonalne szkolenie Medicover w zakresie ratownictwa medycznego.