Stan zdrowia kierowców

Pracujesz w firmie logistycznej? Zatrudniasz kurierów, pracowników działu sprzedaży, którzy codziennie przemierzają wiele kilometrów samochodem?

Dowiedz się na co chorują i sprawdź jak temu zaradzić dzięki koordynowanej opiece zdrowotnej.

Problemy zdrowotne pracowników mobilnych, prowadzących pojazd w pracy:

Wśród pracowników prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych przeważają mężczyźni – stanowią oni około 2/3 populacji, średni wiek w tej grupie to 39 lat.

57% pracowników w grupie ma nieprawidłowy wskaźnik BMI, a co czwarty ma istotnie podwyższony poziom cholesterolu. U ponad 17% pracowników mobilnych podczas pomiarów stwierdzamy podwyższone wartości ciśnienia tętniczego.

Wśród chorób przewlekłych w tej grupie zawodowej dominują przewlekłe choroby układu ruchu (blisko 1/4 pracowników), choroby układu krążenia (ponad 14% pracowników) i przewodu pokarmowego (ponad 16% osób w grupie).

Pracownicy mobilni, w porównaniu z pozostałymi analizowanymi grupami zawodowymi, mają średni poziom absencji chorobowej – nieco ponad 10 dni w roku na pracownika.

 

Chcesz wiedzieć jak Medicover  dba o zdrowie pracowników produkcyjnych? Pobierz bezpłatnie Raport Zdrowia na  https://raportzdrowia.medicover.pl/

Dowiedz się się więcej:

Potrzeby zdrowotne zawodowych kierowców

Bezpieczeństwo pracy kierowców w transporcie drogowym – ryzyko zawodowe

Autor:
Edyta Olszewska