Zdrowie jest jedną z najbardziej cenionych przez Polaków wartości, a opieka medyczna jest najczęściej wybieranym przez pracodawców benefitem pozapłacowym. Niestabilna sytuacja epidemiologiczna oraz ryzyko cyklicznego powracania koronawirusa i innych chorób zakaźnych skłania pracowników do pochylenia się nad swoim zdrowiem.

Według badania Deloitte – CX Drivers (2020) zainteresowanie prywatną opieką medyczną rośnie. Jak deklarują respondenci to, zainteresowanie będzie odzwierciedlone w planowaniu domowych budżetów, co jednoznacznie wskazuje na większą niż w czasie przed epidemią atrakcyjność prywatnej opieki medycznej jako benefitu pozapłacowego.

Badanie przeprowadzone przez Deloitte zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię. W przypadku opieki medycznej, zwłaszcza w czasie zagrożenia zdrowotnego, jakim jest epidemia szczególnie ważne są doświadczenia, jakie towarzysza Pacjentom na każdym etapie kontaktu z ochroną zdrowia. W Medicover reagujemy szybko i dajemy Twoim pracownikom silne poczucie „zaopiekowania”, dzięki nowoczesnym technologiom oraz telemedycynie są bezpieczni i mogą korzystać z opieki bez konieczności wychodzenia z domu.

Nie bez znaczenia jest kwestia atrakcyjności na rynku pracy. Pomimo spadku zatrudnienia w większości branż, część z nich wymyka się tej regule. Według raportu Element ATS (2020) wzrost zatrudnienia jest rejestrowany w branży IT i wśród wysoko wykwalifikowanych operatorów maszyn. 

W czasie kryzysu szczególnie ważne jest, by przyciągać specjalistów w swoich dziedzinach, pracowników, którzy dzięki wiedzy i doświadczeniu bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi rynek nowej rzeczywistości, atrakcyjna oferta opieki medycznej z bezpiecznym dostępem do lekarzy także w formie zdalnej może być istotnym argumentem dla kandydatów ubiegających się o stanowisko w Twojej firmie.

Wiele firm oferuje swoim pracownikom prosty zakres konsultacji lekarskich jako podstawowy benefit pracowniczy. Główną motywacją firm jest:

  • dopasowanie oferty pracowniczej do budżetu, który w czasach pandemii bywa bardzo okrojony,
  • dbanie o pracownika,
  • poprawa efektywności,
  • redukcja absencji.

Takie szerokie podejście jest doceniane przez pracowników i skutkuje zwiększeniem efektywności i zadowolenia z miejsca pracy, co więcej pozytywnie przekłada się na budowanie odporności immunologicznej pracowników – osoby bez chorób współistniejących, lub prawidłowo je leczący i będący pod stałym nadzorem lekarzy specjalistów są mniej narażeni na ciężki przebieg wielu chorób w tym COVID-19.

Zapewnienie opieki medycznej pracownikom wpływa na zmniejszenie absencji i strat związanych z chorobą pracowników i ich bliskich. Nawet podstawowe pakiety opieki medycznej, uzasadnione w czasie kryzysu po wybuchu pandemii są wymiernymi korzyściami dla pracowników  i oszczędnościami dla pracodawców.

Jeśli sytuacja rynkowa wymusza konieczność redukcji kosztów osobowych i związanych z benefitami pozapłacowymi możesz wybrać dopasowane plany opieki – dobraliśmy ich zakres, w taki sposób by dawały podstawowe korzyści związane z opieką medyczną, nie obciążając firmy nadmiernymi kosztami.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pracy z pacjentami określamy problemy zdrowotne dla wszystkich grup pracowników:

  • biurowych,
  • mobilnych,
  • produkcyjnych,
  • decyzyjnych
  • sprzedaży obsługi

Dzięki temu możemy zaproponować Twojej firmie odpowiednie rozwiązania, które pomogą utrzymać pracowników w jak najlepszym zdrowiu, co przełoży się na ich efektywność.

Znamy potrzeby pracowników pracujących zdalnie i wiemy jak wesprzeć ich dobrostan fizyczny oraz psychiczny. Zakres pakietów opieki medycznej możesz dopasować do budżetu Twojej firmy oraz uwzględnić potrzeby związane z zarządzaniem zespołami w nowej rzeczywistości biznesowej.

W ramach opieki medycznej możesz wybrać jeden z kilku planów opieki, które różnią się od siebie zakresem i poziomem zaawansowania poszczególnych usług.

Pracodawcy biorący pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i znający jej konsekwencje coraz częściej decydują się na objęcie pracowników szerszą opieką medyczną, opłacając wysokospecjalistyczne konsultacje lekarskie, badania, usługi z zakresu stomatologii czy rehabilitacji, tym samym dbając o odporność i zdrowie fizyczne swoich pracowników. 

Takie szerokie podejście jest doceniane przez pracowników i skutkuje zwiększeniem efektywności i zadowolenia z miejsca pracy, co więcej pozytywnie przekłada się na budowanie odporności immunologicznej pracowników – osoby bez chorób współistniejących, lub prawidłowo je leczący i będący pod stałym nadzorem lekarzy specjalistów są mniej narażeni na ciężki przebieg wielu chorób w tym COVID-19.

Zapewnienie opieki medycznej pracownikom wpływa na zmniejszenie absencji i strat związanych z chorobą pracowników i ich bliskich. Nawet podstawowe pakiety opieki medycznej, uzasadnione w czasie kryzysu po wybuchu pandemii są wymiernymi korzyściami dla pracowników  i oszczędnościami dla pracodawców.

Jeśli sytuacja rynkowa wymusza konieczność redukcji kosztów osobowych i związanych z benefitami pozapłacowymi możesz wybrać dopasowane plany opieki – dobraliśmy ich zakres, w taki sposób by dawały podstawowe korzyści związane z opieką medyczną, nie obciążając firmy nadmiernymi kosztami.

 

Dopasuj ofertę do potrzeb swojej firmy