Prywatna opieka medyczna jest jednym z najbardziej cenionych przez Polaków świadczeniem. Korzysta z niej blisko 71% pracowników, którym firmy oferują benefity, dla 82% jest to ważny dodatek pozapłacowy, a zatrudnieni są skłonni do niej dopłacać (Sedlak&Sedlak 2021). Dbanie o zdrowie pracowników nie zaczyna się jednak w momencie, gdy trafiają oni do lekarza, ale znacznie wcześniej: w zdrowym i bezpiecznym miejscu pracy. Zależy ono również od sprzyjających zdrowiu nawyków i zachowań, czyli od profilaktyki i edukacji prozdrowotnej.

Kompleksowa prywatna opieka medyczna, obejmująca również profilaktykę, przynosi pracodawcom wymierne korzyści: oszczędności nawet do 1245 zł na pracownika w ciągu roku*, a także wzrost efektywności i zadowolenia z pracy.

Kompleksowa prywatna opieka medyczna zmniejsza absencję pracowniczą, a tym samym ogranicza straty spowodowane chorobami pracowników i ich bliskich oraz prezenteizmem. Dzięki profilaktyce, lepszemu dostępowi do badań i konsultacji lekarskich (w tym telemedycynie), nowoczesnym formom udzielania świadczeń medycznych oraz właściwemu i szybko podejmowanemu leczeniu pacjenci Medicover o przebywają na L4 o połowę krócej niż populacja ogólna w Polsce. Koszty ponoszone przez pracodawcę w wyniku absencji z powodu 7 najczęstszych problemów zdrowotnych pracowników w przeliczeniu na 1 osobę są niższe, gdy pozostaje ona pod opieką Medicover.

Dzięki naszemu 28-letniemu doświadczeniu pracy z pacjentami jesteśmy w stanie określić wiodące problemy zdrowotne dla wszystkich grup pracowników:

 • biurowych,
 • mobilnych,
 • produkcyjnych,
 • decyzyjnych,
 • sprzedaży obsługi
 • pracujących hybrydowo, zdalnie i stacjonarnie.

Dzięki temu możemy zaproponować Twojej firmie odpowiednie rozwiązania, które pomogą utrzymać pracowników w jak najlepszym zdrowiu.

Opieka medyczna jako benefit może być także istotną przewagą i dużym atutem firmy podczas rekrutacji. Pracodawca, który zapewnia pracownikom prywatną opiekę medyczną, jest lepiej postrzegany na rynku pracy. Jego atrakcyjność wzrasta zarówno wśród obecnych pracowników, którzy doceniają tę formę świadczeń pozapłacowych, jak i wśród kandydatów do pracy. W rezultacie zmniejsza się rotacja personelu i firma pozyskuje do pracy najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach.

Odnosi również inne korzyści. Pracownicy, którzy cieszą się zdrowiem, pracują efektywniej, z większym zaangażowaniem i motywacją. A to przekłada się na konkurencyjność firmy i jej wyniki biznesowe.

W dzisiejszej sytuacji rynkowej, która wymusza redukcję kosztów, możesz wybrać plany opieki medycznej dopasowane zarówno do Twoich potrzeb, jak i budżetu. Dają one podstawowe korzyści i nie stanowią dla firmy nadmiernego obciążenia finansowego.

Aby uatrakcyjnić pakiet opieki medycznej, możesz wybrać do niego dodatki – rehabilitacyjny, psychologiczny i stomatologiczny. Poziom opieki medycznej możesz także różnicować w poszczególnych grupach pracowników - sprawdź jakie poziomy proponujemy.

Profilaktyka i edukacja prozdrowotna budują świadomość, jak troszczyć się o zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne, ale przede wszystkim skutecznie kształtują nawyki zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania w miejscu pracy i poza nim. Właściwie dobrane i przeprowadzone akcje profilaktyczne przynoszą pracodawcy realne korzyści:

 • zapobiegają zachorowaniom na choroby przewlekłe i ostre,
 • ograniczają prezenteizm,
 • redukują stres w pracy,
 • umożliwiają integrację pracowników,
 • budują relację między podwładnymi a przełożonymi, 
 • zwiększają satysfakcję zatrudnionych, 
 • dają pewność, że środowisko pracy zorganizowane jest w sposób bezpieczny. 

Aby osiągnąć te cele, trzeba traktować profilaktykę wielowymiarowo i organizować sporo działań w wielu obszarach. Znaleźć kompetentnych dostawców, współpracować z ekspertami i edukatorami, dobrać rozwiązania do potrzeb pracowników… To wszystko może okazać się dla firmy sporym wyzwaniem. Dlatego nasza oferta jest kompleksowa i zróżnicowana: zapewniamy wsparcie merytoryczne, komunikacyjne, techniczne. Akcje profilaktyczne realizujemy różnymi metodami. Wśród propozycji znajdują się m.in.:

 • Webinary z zakresu psychologii, dietetyki czy fizjoterapii, w które można zaangażować dużą liczbę pracowników, także tych pracujących zdalnie, w rozproszonych oddziałach firmy, lub mobilnych.
 • Doradztwo dotyczące stworzenia bezpiecznego miejsca pracy dla pracowników, uwzględniające najnowsze wytyczne GIS oraz MZ
 • Audyty i ergonomiczne przeglądy stanowisk, w zależności od branży i potrzeb danej firmy. W tym zakresie przeprowadzimy zdalną ocenę ergonomiczną, na podstawie której zaproponujemy rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo i komfort pracy.
 • Szkolenia ergonomiczne dla trenerów, osób odpowiedzialnych za BHP i ergonomię: pracując przez lata z klientami z różnych branż, nabyliśmy doświadczenia, które teraz chcemy przekazać innym, wykorzystując narzędzia i metody umożliwiające efektywne przyswajanie wiedzy.
 • Szeroki zakres szkoleń z pierwszej pomocy przeprowadzanych zdalnie bądź stacjonarnie.
 • Szczepienia w miejscu pracy

Chcesz rozwijać działania prozdrowotne w swojej firmie? Skontaktuj się z nami. Z Medicover wdrożysz nowoczesną profilaktykę, która wpisuje się w strategię budżetową i kosztową oraz przekłada się na realizacje celów biznesowych i zwiększa poziom zadowolenia pracowników.

*Raport Medicover „Praca.Zdrowie.Ekonomia. Perspektywa 2022”

 

Poznaj Medicover Zdrowa Firma