Medyczny pakiet rodzinny zapewniający dostęp do wysokiej jakości kompleksowej opieki medycznej to najbardziej pożądany benefit pozapłacowy. Stanowi argument w procesie rekrutacji, pozwala zatrzymać najlepszych pracowników, motywuje ich i podnosi efektywność pracy. Pozwala też zminimalizować koszty związane z absencją chorobową.

Pracodawca zapewniający rodzinny pakiet medyczny oferuje zatrudnionym nie tylko opiekę zdrowotną, ale i poczucie bezpieczeństwa, także dla ich rodzin.  Dzięki temu tworzy zmotywowany, związany z firmą zespół. Redukuje też liczbę absencji pracowników.

Absencja to koszt

Przeciętna absencja pracownika w Polsce to już ponad 12 dni w roku. Szczególnie często na zwolnieniach przebywają osoby w okolicach "trzydziestki". Mogą sobie na to pozwolić, bo pracodawcy nie chcą ich stracić. Według ZUS, w 2017 r. młodzi pracownicy spędzili na chorobowym ponad 70 mln dni, a to o ponad 15 mln więcej niż 10 lat temu. Nieobecność pracowników jest też często powodowana chorobą członka rodziny, a najczęściej towarzyszeniem mu w poszukiwaniu pomocy lekarskiej. W 2017 r. na zasiłki chorobowe ZUS wydał ponad 10 mld zł, pracodawcy zapłacili natomiast 6,5 mld zł za zwolnienia do 33 dni.  Koszt choroby pracownika nie jest jednak zawsze taki sam. Zależy między innymi od szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia. Oznacza to, że dzięki opiece medycznej wysokiej jakości wydatek ten można znacząco obniżyć. Ważne jest, czy chory szybko uzyska pomoc medyczną i jaka będzie jej jakość. Dotyczy to także członków jego rodziny.

Szybciej i lepiej znaczy taniej

Wcześniejszy dostęp do lekarza pozwala zacząć leczenie, kiedy nie dochodzi jeszcze do groźnych powikłań. Dobrze leczone choroby przewlekłe, jak astma czy cukrzyca pozwalają prowadzić normalne aktywne życie zawodowe. Złe leczenie skutkuje częstszym przebywaniem na zwolnieniach lekarskich. Trzeba też pamiętać, że przewlekła choroba jednego z domowników dotyka całą rodzinę, bo wszyscy muszą się chorym opiekować. Zważywszy, że w państwowej opiece zdrowotnej średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty i badania diagnostyczne wynosi około 3 miesięcy, a są specjaliści, do których na konsultację czeka się nawet rok - diagnoza i rozpoczęcie leczenia często są opóźnione. To wpływa na efekt terapii. Medicover przeprowadził analizę porównując koszty wybranych chorób u przeciętnego pracownika objętego opieką Medicover z kosztami tych samych schorzeń u statystycznego pracownika w Polsce. Okazało się, że pracodawca, którego pracownicy znajdują się pod opieką Medicover w ciągu roku oszczędza na kosztach choroby aż 726 zł w przeliczeniu na jednego zatrudnionego. Kwota oszczędności z roku na rok rośnie. Z analizy wynika, że koszt choroby pracownika z nadciśnieniem tętniczym lub astmą objętego abonamentem jest cztery i pół razy niższy, a z cukrzycą aż osiem razy. Zwolnienia lekarskie z powodu infekcji dróg oddechowych chorych z pakietem są średnio o jedną trzecią krótsze od zwolnień wystawianych w całej Polsce.

Zysk pracodawcy

Dzięki rodzinnym pakietom  medycznym łatwiej zatrzymać w firmie najlepszych pracowników i pozyskać nowych. Dodatkowo są oni bardziej zmotywowani. Poza tym mniej chorują i są efektywniejsi, a jeśli dopadnie ich choroba, szybciej wracają do pracy. Pracownicy nie tracą też czasu na umówienie wizyt i badań z zakresu medycyny pracy, bo realizowane są najczęściej w ciągu jednego dnia. Mając zapewnioną opiekę medyczną dla siebie i rodziny czują się bezpieczniej i cieszą się lepszym zdrowiem. Pracodawca oferujący taki benefit buduje wizerunek profesjonalnego przedsiębiorcy i zwiększa atrakcyjność swojej firmy na rynku. Może zaliczyć koszty opieki medycznej do kosztów uzyskania przychodu. Ma możliwość zaproponowania pracownikom łatwy wybór benefitów pozapłacowych przez Platformę Kafeteryjną – Medicover Benefits. Pracownik może dokonać wyboru wśród takich benefitów jak prywatna opieka medyczna, pakiety sportowe, kody rabatowe.

Zysk pracownika

Dzięki rodzinnym pakietom medycznym pracownik i jego rodzina zyskuje poczucie bezpieczeństwa, bo nad ich zdrowiem czuwa lekarz prowadzący, który będzie znał ich potrzeby zdrowotne. Jeśli objęty pakietem zachoruje na chorobę przewlekłą, leczenie skoordynuje ten sam specjalista. Z lekarzem będzie mógł skontaktować się z każdego miejsca, nawet jeśli często podróżuje. Zaoszczędzi czas umawiając w dogodnych terminach, w wybranej lokalizacji i w najwygodniejszy sposób – przez Internet, telefon lub osobiście. Dzięki usłudze Medicover Express, konsultację medyczną uzyska nawet tego samego dnia. Poza standardową wizytą w placówce, będzie mieć dostęp do szerokiego zakresu usług telemedycznych w portalu Medicover Online. Szybko i wygodnie uzyska poradę medyczną także bez wychodzenia z domu czy biura – korzystając m.in. z czatów i wideokonsultacji z lekarzami lub porad telefonicznych. Część spraw związanych ze swoim zdrowiem załatwi zdalnie przez telefon i Internet np. zamówienie recepty na stale przyjmowane leki. W razie nagłego zachorowania lub wypadku będzie mógł skontaktować się z całodobową infolinią medyczną – HotLine.