Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danychMedicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Cele przetwarzania

marketing własnych produktów i usług [w tym profilowanie]

Podstawy prawne przetwarzaniausprawiedliwiony interes Administratora danych
Prawa związane z przetwarzaniem danych

prawo dostępu do danych osobowych;

prawo do sprzeciwu;

inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Medicover Sp. z o. o
Źródło danych

Dane pochodzące ze źródeł publicznych, w tym stron internetowych i serwisów społecznościowych

Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych

Klauzula informacyjna dla osób kontaktowych MedUbezp

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych przez Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, Medicover Sp. z o. o, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

- przez formularz kontaktowy na stronie www.medicover.pl

- przez e-mail: dok@medicover.pl

- telefonicznie: 500 900 500

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

- przez e-mail: IOD@medicover.pl,

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług w kontekście współpracy biznesowej między nami, a firmą, którą reprezentujesz.
W ramach takiej relacji biznesowej  będziemy między innymi wysyłać zaproszenia do spotkania, informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie naszego usprawiedliwionego interesu. Możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania w dowolnym momencie.

 1. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania i potrzeby dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci informacje dopasowane do Twoich preferencji w zakresie m.in. dopasowania tematyki wysyłanych treści i materiałów promocyjnych, edukacyjnych, informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej, dokonywania pomiarów, które pozwolą nam udoskonalać nasze usługi.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www (www.medicover.pl, www.medistore.com.plwww.medicovergo.comhttps://medicoverbenefits.pl/, https://benefity.medicover.pl/, https://sme.medicover.pl/,https://opiekamedyczna.medicover.pl/, https://raportzdrowia.medicover.pl/, https://pierwszapomoc.medicover.pl/, uslugidlafirm.medicover.pl, https://www.medicover.pl/bezpieczna-firma/) oraz w serwisach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter)

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

 • dostawcom usług IT,
 • agencjom marketingowym,
 • agencjom badawczym.

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

x