Rodzinny pakiet medyczny zaczyna być standardem oferowanym przez pracodawców. Korzyści płynące z tego benefitu sprawiają, że przestaje być traktowany jak wydatek i staje się inwestycją.

Od lat z sondaży CBOS wynika, że dla większości Polaków sensem życia jest rodzina. Nic więc dziwnego, że – według „Raportu Płacowego” Hays 2017 - prywatna opieka medyczna dla całej rodziny jest dla Polaków jednym z najistotniejszych benefitów.

Lekarzy jak na lekarstwo

Przyczyną absencji w pracy jest nie tylko choroba pracownika, ale też członków jego rodziny. Wizyta u lekarza z dzieckiem czy z którymś ze starszych rodziców skutkuje nieobecnością. Poszukiwanie lekarza, czekanie w kolejce w przychodni wymaga czasu i kosztuje sporo nerwów. Dostęp do lekarzy w Polsce jest bowiem ograniczony. Pod względem liczby doktorów Polska zajmuje ostatnie miejsce w Unii Europejskiej. Z raportu „Health at a Glance 2018” przygotowanego dla krajów europejskich przez OECD i KE wynika, że u nas na 1000 mieszkańców przypada średnio 2,4 lekarza. Lepsza jest nawet Rumunia - 2,8. Średnia europejska wynosi - 3.8, ale np. Austria ma 5,1. Najgorzej sytuacja wygląda w podstawowej opiece zdrowotnej. Odsetek lekarzy rodzinnych - na tle innych krajów UE - jest u nas dramatycznie niski i wynosi zaledwie 9 proc. spośród wszystkich specjalistów! Mniej ma tylko Grecja - 5 proc.  - Aby dostać się do specjalisty Polacy muszą poczekać w kolejce średnio ok. 3,4 miesiąca – wynika z raportu przygotowanego przez Fundację Watch Health Care, Warsaw Enterprise Institute oraz pracownię MAHTA. W Polsce próżno szukać choćby jednej dziedziny medycyny, w której pacjenci nie natrafialiby na kolejki.

Rodzina pod opieką

Rodzinny pakiet medyczny pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Zwłaszcza, że oferuje opiekę kompleksową, dostęp do wielu specjalistów, opiekę w ciąży i nad dziećmi. Poza tym wszystkie badania i wizyty wykonuje się zazwyczaj w jednym miejscu, bez zbędnego czekania w kolejkach. Pracownik może włączyć do takiej opieki partnera lub partnerkę oraz dowolną liczbę dzieci do 25 roku życia. Może też zmienić partnera korzystającego z rodzinnego pakietu medycznego w trakcie trwania umowy. Zgłoszona przez pracownika osoba ma taki sam zakres usług medycznych, jak on. Cena pakietu niezależnie od liczby osób zarejestrowanych w karcie rodzinnej jest stała.

Kompleksowo i w jednym miejscu

Posiadanie pakietu rodzinnego pozwala na szybkie umawianie wizyt lekarskich dla każdej osoby z karty rodzinnej przez Internet lub telefon na konkretną godzinę. Zlecone badania diagnostyczne można zrobić na miejscu. Dostęp do wyników jest możliwy przez Internet, poprzez aplikację Medicover Online. Opieka medyczna ma charakter kompleksowy.  Lekarz może skierować pacjenta do innych specjalistów oraz na rehabilitację. Wszyscy leczący medycy mają dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta.

Medicover oferuje również nowoczesne metody uzyskania porady medycznej, dostosowa­ne do indywidualnych potrzeb i wygody pacjentów. Udostępnia czaty i wideokonsultacje z lekarzami oraz porady przez telefon. Chory może też przez Internet zamówić receptę na przewlekle zażywane leki lub zadać pytanie swojemu lekarzowi. Dzięki aplikacji  Medicover Online może umawiać i odwoływać wizyty, korzystać z e-wizyt, sprawdzać wyniki badań, poprosić o recepty.

Podział kosztów

Koszt pakietu rodzinnego można rozłożyć pomiędzy firmę a pracownika. Stosując np. kryterium podatkowe, można zsumować medycynę pracy i profilaktykę, których wartość podlega zwolnieniu z podatku dochodowego oraz część indywidualną i rodzinną, których wartość stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu. Medicover proponuje udział poszczególnych części w sposób zindywidualizowany, odrębnie dla każdego klienta i programu opieki. Podstawą jest analiza zakresu świadczeń zawartych w programie opieki oraz specyfiki danego klienta, w tym m.in. narażenia zawodowe, jakim podlegają pracownicy oraz inne specyficzne uwarunkowania. Pracodawca może zaproponować i zlecić Medicover inny podział ceny, który zgodnie z jego wiedzą najlepiej odpowiada specyfice prowadzonej działalności.