Jak opieka medyczna wpływa na zmniejszenie kosztów w firmie?

Coraz więcej pracodawców oferuje pakiety opieki zdrowotnej widząc w tym szansę na zminimalizowanie kosztów związanych z absencją chorobową pracowników. Tylko w 2017 r. polscy przedsiębiorcy na zasiłki chorobowe za krótsze zwolnienia zapłacili ponad 6 mld zł, do tego dochodzą również koszty związane z organizowaniem zastępstw, niedotrzymaniem terminów czy wypłatą nadgodzin dla innych pracowników.

Statystyki pokazują, że z roku na rok w Polsce rośnie liczba absencji pracowniczych, a wraz z nimi kosztów ponoszonych z tego tytułu przez budżet państwa oraz przedsiębiorców. W 2017 r. na zasiłki chorobowe ZUS wydał ponad 10 mld zł, pracodawcy zapłacili natomiast 6,5 mld zł za zwolnienia do 33 dni.  Z danych ZUS wynika też,  że coraz częściej na zwolnieniu przebywają 30-latkowie. Najczęstszymi powodami nieobecności w pracy obok ciąży, porodu i połogu są choroby układu kostno-stawowego i tkanki łącznej, a także urazy i zatrucia oraz przeziębienia i choroby układu oddechowego.

Jak obniżyć koszty?

Choroba pracownika zawsze wiąże się z wydatkami ponoszonymi zarówno przez system opieki zdrowotnej, społeczeństwo, jak i pracodawcę. Jej całościowy koszt nie jest jednak zawsze taki sam. Zależy między innymi od możliwości szybkiej diagnostyki i skutecznego leczenia. Oznacza to, że dzięki opiece medycznej wysokiej jakości koszty te można znacząco obniżyć. Ważne jest, czy chory szybko uzyska pomoc medyczną i jaka będzie jej jakość. Wiele zależy od komunikacji pacjenta z lekarzem, jego dostępności, otwartości i czasu jaki może poświęcić choremu. To wszystko bowiem decyduje o przestrzeganiu przez pacjenta zaleceń lekarza, ryzyku samoleczenia, a w efekcie także o długości zwolnienia.

 

Na przykład, astma -będąca na drugim miejscu spośród wszystkich chorób układu oddechowego pod względem liczby orzeczeń o niezdolności do pracy - jeśli jest dobrze leczona,  chory może prowadzić normalne aktywne życie zawodowe. Z wyliczeń ekspertów w zakresie kosztów pośrednich chorób wynika, że, rzeczywisty koszt astmy dobrze leczonej jest co najmniej 6 razy mniejszy  niż leczonej źle. Dlaczego? Szybsza diagnoza ułatwia wcześniejsze rozpoczęcie terapii, a to oznacza mniej powikłań. Lepszy dostęp do lekarza pozawala na monitorowanie i modyfikowanie przebiegu choroby, a dzięki temu redukuje liczbę zaostrzeń skutkujących zwolnieniem. Czas poświęcony przez lekarza pacjentowi umożliwia edukację dotyczącą przestrzegania zaleceń lekarskich, które jest bardzo istotne w terapii tego schorzenia.

Co redukuje koszty?

Dlaczego opieka medyczna w ramach wykupywanych pakietów zdrowotnych pozwala obniżyć koszty choroby? Zważywszy, że w państwowej opiece zdrowotnej średni czas oczekiwania na wizytę u specjalisty i specjalistyczne badania diagnostyczne wynosi około 3 miesięcy, a są dziedziny medycyny, w których na konsultację czeka się nawet rok - diagnoza i rozpoczęcie leczenia często są opóźnione. To wpływa na efekt terapii. Wcześniejszy dostęp chorego do lekarza pozwala zacząć leczenie odpowiednio wcześnie, kiedy nie dochodzi jeszcze do groźnych powikłań. Możliwość zadania pytania przez telefon czy Internet w przypadku wątpliwości czy zamówienia recept na stale przyjmowane leki bez potrzeby umawiania wizyty, ułatwia stosowanie się do zaleceń. Ważny jest także przepływ informacji. W firmach oferujących pakiety zdrowotne każdy lekarz ma dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta. Np. alergolog, widząc chorego po raz pierwszy, może dowiedzieć się, na co się leczy i jakie leki zażywa. Pozwala to skoordynować opiekę i minimalizować niepożądane skutki uboczne działania medykamentów. Istotne dla jakości opieki zdrowotnej jest też monitorowanie jej efektów. Firmy oferujące pakiety zdrowotne na bieżąca dzięki narzędziom informatycznym taki monitoring prowadzą.

Oszczędności w liczbach

Medicover przeprowadził analizę porównując koszty wybranych chorób u przeciętnego pracownika objętego opieką Medicover z kosztami tych samych schorzeń u przeciętnego pracownika w Polsce. Okazało się, że pracodawca, którego pracownicy znajdują się pod opieką Medicover w ciągu roku oszczędza na kosztach choroby aż 726 zł w przeliczeniu na jednego pracownika. Kwota oszczędności z roku na rok rośnie. W porównaniu do danych ubiegłorocznych o ponad 100 zł. Z analizy wynika, że koszt choroby jednego pracownika z nadciśnieniem tętniczym lub astmą objętego abonamentem jest cztery i pół razy niższy od kosztu choroby przeciętnego polskiego pracownika, a koszt cukrzycy  aż osiem razy. Nawet zwolnienia lekarskie z powodu infekcji dróg oddechowych dla tych z Medicover są średnio o jedną trzecią krótsze od zwolnień wystawianych w całej Polsce.

Jak wybrać pakiet?

Wybierając pakiet dla pracowników warto wziąć pod uwagę dostępność do usług lekarskich i to nie tylko wizyt w gabinecie. Pomocna jest telemedycyna dająca możliwość skorzystania z porady za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. Istotna jest też kompleksowość opieki. Jeśli lekarza potrzebuje konsultacji innego specjalisty, powinien mieć możliwość skierowania pacjenta na taką wizytę. Ważne jest też dokumentacja elektroniczna, aby lekarze mogli widzieć, co zalecił inny specjalisty oraz mieć dostęp do wszystkich wyników badań. Warto sprawdzić, czy placówka oferująca pakiety medyczne mierzy skuteczność prowadzonego leczenia. Robi się to za pomocą Wskaźników Jakości Medycznej (MQI – Medical Quality Indicators), które służą monitorowaniu i poprawieniu jakości świadczonych usług. Podczas wyboru dostawcy usług medycznych istotnym elementem są działania, które mogą pomóc we wczesnym wykrywaniu chorób oraz w wspieraniu aktywności fizycznej. Warto sprawdzić, czy firma oferuje akcje profilaktyczne,  szczepienia ochronne, promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia

Opieka szyta na miarę

Wybierając ofertę opieki zdrowotnej warto też sprawdzić, czy placówka posiada dane na temat zdrowia poszczególnych grup zawodowych i czy oferuje pakiety dopasowane do ich specyficznych potrzeb. Pracujący przy produkcji posiadają bowiem nieco inne problemy zdrowotne niż pracownicy biurowi. Raport „Praca Zdrowie Ekonomia” przygotowany przez Medicover pokazuje różnice w problemach zdrowotnych poszczególnych grup pracowników.

Zatrudnieni na stanowiskach decyzyjnych mają najniższy poziom absencji chorobowej, a średnia wieku jest jedną z najwyższych. W tej grupie jest największy odsetek osób z chorobami układu krążenia. Wśród pracowników biurowych średnia wieku wynosi 37 lat, a dominującą chorobą przewlekłą są schorzenia układu oddechowego. Kierowcy natomiast najczęściej zapadają na przewlekłe choroby układu ruchu. Natomiast pracownicy produkcji pracujący zmianowo mają najwyższy poziom absencji chorobowej w porównaniu z innymi analizowanymi grupami zawodowymi. Taka wiedza pozwala dostosować pakiety do konkretnych potrzeb, a to oznacza racjonalizację i optymalizację wydatków.

 

Zapewnij pracownikom kompleksowy pakiet opieki medycznej i zwiększ szanse swojej firmy na sukces. Skontaktuj się z nami, odwiedź stronę opiekamedyczna.medicover.pl