Jak benefity pozapłacowe wpływają na motywacje i zaangażowanie?

Pozapłacowe bonusy są efektywne nie tylko w procesie rekrutacji, ale także w motywowaniu do pracy, a tym samym w osiąganiu lepszych wyników. Badania dowodzą, że aby przyciągnąć prawdziwe talenty oraz zwiększyć zaangażowanie pracowników, trzeba zaoferować im coś więcej niż pieniądze.

Sukces każdej firmy budują zaangażowani, usatysfakcjonowani i wydajni pracownicy. Wysokość ich zarobków  jest ważna, ale często już nie wystarcza, aby zatrzymać tych najlepszych. Benefity stanowią dodatkowe wynagrodzenie za wykonywaną pracę, co sprawia, że miejsce zatrudnienia staje się atrakcyjniejsze. Poprawiają też samopoczucie pracownika po godzinach pracy. A zadowolony specjalista angażuje się bardziej w codzienne obowiązki. Poza tym niekiedy obawa przed utratą benefitów powstrzymuje go  przed szukaniem innego pracodawcy.

Inkubator motywacji

Potrzeba uznania i dążenia do samorozwoju motywują pracownika do realizowania wyznaczanych mu celów, podejmowania wyzwań, nabywania nowych kompetencji. Motywację wewnętrzną można pobudzać tworząc odpowiednie warunki dla jej rozwoju. Zwiększanie zaufania i zakresu odpowiedzialności oraz samodzielności pracownika owocuje jeszcze większym zaangażowaniem. Ważne jest również motywowanie zewnętrzne, czyli możliwość osiągnięcia dodatkowych korzyści. Stosuje się do tego narzędzia finansowe - podwyżki, premie, nagrody, jak i świadczenia pozapłacowe, czyli benefity. Badania w sferze zarządzania zasobami ludzkimi wskazują, że konieczne jest rozpoznawanie realnych potrzeb pracownika, uwzględnianie jego oczekiwań i planów. Wtedy za pomocą skutecznych instrumentów motywowania można wykorzystać pełen potencjał pracowników do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej firmy.

Motywowanie to inwestycja

Dlatego motywowanie pracowników staje się dla pracodawców przemyślaną, zaplanowaną inwestycją. Istotny zwrot w podejściu firm do świadczeń pozapłacowych wymuszają zmiany na rynku pracy. Jeszcze kilka lat temu benefity traktowano przede wszystkim jako wsparcie zatrudnionych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, czyli pomoc socjalną w nagłej potrzebie. Dziś stały się ważnym elementem walki o dobrego pracownika. Z raportu „Drogowskaz Motywacyjny 2017” przygotowanego przez instytut Kantar Millward Brown na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services w 2017 r. wynika, że aż 61% pracodawców uważa, że rolą dodatkowych świadczeń jest motywacja, zwiększenie zaangażowania i  efektywności. Rok wcześniej takiego zdania było tylko 37% badanych. Firmy zwiększają wiec budżety na tego typu działania. Średnia kwota przeznaczana na wszystkie świadczenia pozapłacowe przypadająca rocznie na jednego pracownika wyniosła w 2017 r. 928 zł i była prawie 11% większa niż przed rokiem. Wyzwaniem staje się więc optymalne wykorzystanie tych środków, aby zrealizować cele biznesowe.

Łapanie na przynętę

Według raportu Manpower Group „Niedobór talentów 2018”, problem z rekrutacją odpowiedniej kadry zgłasza już ponad połowa pracodawców. 75 % dużych firm deklaruje, że zmaga się z trudnościami w obsadzaniu wolnych stanowisk pracy. Rośnie odsetek deklarujących zwiększenie zatrudnienia. Dziewięciu na dziesięciu pracodawców planuje zwiększyć zatrudnienie, a jednocześnie coraz mniej firm decyduje się na jego redukcję. Konkurencja o najlepszych pracowników jest więc niezmiennie duża. Pracodawcy muszą zapłacić więcej, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów. Z raportu Pracuj.pl „Benefity, czyli co motywuje pracowników” wynika, że świadczenia pozapłacowe mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji o zmianie pracy. Widoczna jest również tendencja na rynku pracy związana ze wzrostem oczekiwań dotyczących dodatków pozapłacowych.1/3 pracowników deklaruje, że w obecnej pracy brakuje jej benefitów. Dla wielu kandydatów prywatna opieka medyczna i karty sportowe to już oczywisty standard, których oczekują na starcie. Przy narastającym niedoborze talentów obszar benefitów mówi się więc rozwijać.

Benefity ważniejsze dla młodych

Jak wynika z badania Pracuj.pl „Czy pieniądze szczęścia nie dają” zrealizowanego przez Kantar TNS w 2017 r. stosunek do świadczeń pozapłacowych zmienia się wraz z wiekiem respondentów. Częściej są one atrak­cyjne dla najmłodszych pracowników, którzy mogą traktować je jako formę rekompensaty niższych zarobków na początku kariery. Aż 43% osób pomiędzy w wieku od 18 do 29 lat wskazuje, że w tym momencie ich kariery zawodowej bardziej brakuje im benefitów niż podwyżki. Dla porównania - wśród osób powyżej 40. roku życia z tym stwierdzeniem utożsamia się tylko 30% respondentów. Rola benefitów rośnie też wraz ze wzrostem pensji. W gronie osób zarabiających powyżej 4001 zł netto 46% wskazuje, że obecnie w pracy brakuje im benefitów.

Benefity motywacyjne

Jak wynika z „Raportu Płacowego” Hays 2017, prywatna opieka medyczna jest jednym z najistotniejszych benefitów. Pracownicy szczególnie doceniają to rozwiązanie, jeśli mogą objąć pakietem medycznym swoich najbliższych.  Jest to już jednak standard oferowany przez firmy w Polsce i nie wyróżnia znacząco przedsiębiorstwa. Bardzo dobrym rozwiązaniem i próbą zaspokojenia potrzeb wszystkich pracowników, jest wprowadzenie możliwości samodzielnego wybierania dodatkowych benefitów na określoną, np. comiesięczną kwotę w ramach tzw. systemu kafeteryjnego. Pracownicy dostają wtedy dostęp do wachlarza dodatków pozapłacowych: karnetów na siłownię, biletów do kina czy na wydarzenia kulturalne, warsztaty kulinarne, zniżki na zakupy czy karty podarunkowe do wybranych sklepów. Dla młodszych pracowników ważne jest podejście pracodawcy work-life balance czy też wspierania zdrowego oraz aktywnego stylu życia.

Sukces Twojej firmy to ludzie! Postaw na indywidualną motywację - skontaktuj się z nami, odwiedź: Jak zaangażować pracownika | Medicover Benefits