Dobrze zorganizowana i dopasowana do potrzeb pracowników opieka medyczna to oszczędność pracodawcy. Z raportu „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” wynika, że firma, której pracownicy znajdują się pod opieką Medicover w ciągu roku oszczędza aż 1 004 zł w przeliczeniu na każdego zatrudnionego, a  absencja z powodu infekcji dróg oddechowych jest średnio o jedną trzecią krótsza od tej w całej Polsce.

Przygotowany przez ekspertów Medicover raport „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” opisuje przyczyny i częstotliwość absencji oraz koszty ponoszone przez pracodawców. W porównaniu do ubiegłych lat kwota, którą pracodawca może zaoszczędzić oferując pracownikom opiekę wzrosła o 278 zł na osobę i wynosi 1 004 zł.  Różnica ta została obliczona na podstawie siedmiu najczęstszych przyczyn zwolnień lekarskich wśród polskich pracowników i obejmuje zarówno koszty nieobecności w pracy, jak i obniżonej efektywności związanej z chorobą.

Skąd biorą się oszczędności

Z analizy „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2013-2017” wynika, że koszt choroby jednego zatrudnionego np. z nadciśnieniem tętniczym lub astmą objętego abonamentem Medicover jest cztery i pół razy niższy od kosztu choroby przeciętnego polskiego pracownika, a koszt cukrzycy aż osiem razy. Nawet zwolnienia lekarskie z powodu infekcji dróg oddechowych osób będących pod opieką Medicover są średnio o jedną trzecią krótsze od zwolnień wystawianych w całej Polsce. Dlaczego tak się dzieje? Kluczowa jest konstrukcja modelu opieki zdrowotnej, tzn. szybki dostęp do pomocy medycznej odpowiedniej jakości oraz możliwość zapewnienia jej wszystkim członkom rodziny pracownika. Wiele zależy od komunikacji pacjenta z lekarzem, dostępności i czasu, jaki doktor może poświęcić pacjentowi. To decyduje o przestrzeganiu przez chorego zaleceń lekarza, zmniejsza ryzyko samoleczenia, a w efekcie także skraca długość zwolnienia. Istotne jest też stałe monitorowanie skuteczności i jakości leczenia oraz umiejętne wykorzystanie tych danych. Medicover prowadzi taki monitoring i dostosowuje opiekę medyczną do potrzeb pracowników firm.

Ile kosztuje pracodawcę choroba pracownika?

Rocznie polscy przedsiębiorcy wydają na zasiłki chorobowe ponad 6 mld zł, do tego dochodzą również koszty związane z organizowaniem zastępstw, niedotrzymaniem terminów czy wypłatą nadgodzin dla innych pracowników. Statystyki pokazują, że z roku na rok w Polsce rośnie liczba absencji pracowniczych, a wraz z nimi koszty ponoszone z tego tytułu przez budżet państwa oraz przedsiębiorców. Najczęstszymi powodami nieobecności w pracy obok ciąży, porodu i połogu są choroby układu kostno-stawowego i tkanki łącznej, a także urazy i zatrucia oraz przeziębienia i choroby układu oddechowego. Koszt choroby to nie tylko zasiłki, ale też organizowanie zastępstw, wydatki związane z niedotrzymaniem terminów, mniejszy wypracowany zysk.

Opieka dopasowana do potrzeb

Medicover posiada dane na temat zdrowia poszczególnych grup zawodowych i oferuje pakiety medyczne dla firm dopasowane do ich specyficznych potrzeb. Pracujący przy produkcji posiadają bowiem nieco inne problemy zdrowotne niż pracownicy biurowi. Raport „Praca Zdrowie Ekonomia” pokazuje różnice w problemach zdrowotnych poszczególnych grup pracowników. Zatrudnieni na stanowiskach decyzyjnych mają najniższy poziom absencji chorobowej. Jednak w tej grupie odsetek osób z chorobami układu krążenia jest największy. Wśród pracowników biurowych dominują schorzenia układu oddechowego. Kierowcy natomiast najczęściej zapadają na przewlekłe choroby układu ruchu. Najwyższy poziom absencji chorobowej w porównaniu z innymi analizowanymi grupami zawodowymi mają zatrudnieni przy produkcji, wykonujący pracę zmianowo. Taka wiedza pozwala dostosować opiekę medyczną dla firm do konkretnych potrzeb, a to oznacza racjonalizację i optymalizację wydatków.

Jak wybrać pakiet?

Wybierając pakiet dla pracowników warto wziąć pod uwagę dostępność do usług lekarskich dla całej jego rodziny i to nie tylko wizyt w gabinecie. Pomocna jest telemedycyna dająca możliwość skorzystania z porady za pośrednictwem Internetu lub telefonicznie. Istotna jest też kompleksowość opieki. Jeśli lekarza potrzebuje konsultacji innego specjalisty, powinien mieć możliwość skierowania pacjenta na taką wizytę. Ważna jest też dokumentacja elektroniczna, aby lekarze mogli widzieć, co zalecił inny specjalisty oraz dostęp do wszystkich wyników badań. Warto sprawdzić, czy placówka oferująca pakiety medyczne dla firm mierzy skuteczność prowadzonego leczenia. Robi się to za pomocą Wskaźników Jakości Medycznej (MQI – Medical Quality Indicators), które służą monitorowaniu i poprawieniu jakości świadczonych usług. Podczas wyboru dostawcy usług medycznych istotnym elementem są działania, które mogą pomóc we wczesnym wykrywaniu chorób oraz w wspieraniu aktywności fizycznej. Warto sprawdzić, czy firma oferuje akcje profilaktyczne bądź promuje aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.