Benefity pozapłacowe dla pracowników– czy warto w nie inwestować?

Wyniki badań świadczą o coraz większej potrzebie pozyskiwania pracowników. Rośnie odsetek pracodawców deklarujących zwiększenie zatrudnienia, a rekordowa liczba firm planuje w najbliższym czasie rekrutacje. Jednocześnie coraz mniej firm decyduje się na redukcję zatrudnienia.

Aby przyciągnąć wartościowych pracowników oraz zwiększyć motywację i zaangażowanie obecnego zespołu, warto zainwestować w różne formy zwiększenia atrakcyjności firmy na rynku.

(Work Service Barometru Rynku Pracy VII)

Pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników. Zauważają ich zwiększające się pozapłacowe wymagania. Pracownicy najczęściej oczekują atrakcyjnych pakietów opieki medycznej. Randstad_Badanie_Pracodawców, Raport Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2017. Sedlak& Sedlak

Co jest ważne dla pracowników?

Najważniejsze czynniki brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących kariery to:

  • Wynagrodzenie
  • Rodzaj pracy
  • Możliwość rozwoju
  • Oferowane świadczenia dodatkowe
  • Elastyczność godzin pracy
  • Marka/reputacja firmy
  • Lokalizacja miejsca pracy

Na całym świecie kandydaci  oczekują dodatkowych świadczeń oferowanych przez potencjalnych pracodawców. 38% z nich uznaje, że dodatkowe świadczenia związane z danym stanowiskiem lub przedsiębiorstwem są jednym z trzech najważniejszych czynników wpływających na ich decyzje zawodowe. Work Service Barometru Rynku Pracy VII

Coraz więcej firm zauważa rosnące oczekiwania pozapłacowe kandydatów. Co istotne zdaniem ponad 2/3 przedstawicieli przedsiębiorstw oczekiwania pozapłacowe są wyższe wśród kandydatów dopiero wchodzących na rynek pracy. Jednocześnie prawie połowa firm w odpowiedzi na te oczekiwania musi oferować coraz to ciekawsze benefity, aby być bardziej atrakcyjną na rynku pracy. Randstad. Badanie pracowników.2017

Rynek Pracy - statystyki

Dodatkowo rynek pracy czeka okres intensywnego poszukiwania pracowników. Bezrobocie będzie nadal malało, a pracodawcy będą mieć największe od ćwierć wieku problemy ze znalezieniem pracowników. Mamy najniższe bezrobocie od 1990 r. Średnia stopa bezrobocia rejestrowanego w 2016 r. wyniosła 8,95 proc., najmniej od czasu transformacji gospodarczej (…)

W najbliższych latach bezrobocie będzie nadal spadać, możliwe, że do obserwowanego ostatnio w 1989 r. poziomu, gdy stopa bezrobocia wynosiła 3,4 proc. Z 1,3 mln zarejestrowanych bezrobotnych, zatrudnienia nie znajdzie ok. 56 proc. długotrwale bezrobotnych. Ponadto osoby pozostające bez pracy mogą przestać się rejestrować w urzędach, ponieważ od 2018 r. nie będą tego potrzebować, by zachować prawo do opieki zdrowotnej. Work Service Barometru Rynku Pracy VII

Aktywność zawodowa w Polsce

Jesteśmy więc na dobrej drodze do tego, by bezrobocie przestało być problemem. Mamy najwyższe wskaźniki zatrudnienia od lat, ale nadal niższe od reszty Unii. W grupie osób w wieku 15-64 lat tylko 63 proc. jest aktywnych zawodowo. To mniej niż średnio w Europie (66 proc.) i znacznie mniej niż w takich krajach jak Niemcy (74 proc.) czy Czechy (70 proc.). Niższe wskaźniki aktywności zawodowej ma tylko Cypr, Słowacja, Belgia, Rumunia oraz kraje południa: Włochy (56 proc.), Grecja (51 proc.) czy Turcja (50 proc.). Główną przyczyną jest niska aktywność zawodowa kobiet w Polsce (57 proc. versus 61 proc. średnio w UE) oraz osób powyżej 55. roku życia (44 proc. versus 53 proc. średnio w UE). Work Service Barometru Rynku Pracy VII

Benefity pozapłacowe dla pracownika

Pracodawcy jako benefit pozapłacowy chętnie oferują m.in. karnety do siłowni, jednak dla pracowników najbardziej pożądanym benefitem jest pakiet opieki medycznej. Raport Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników 2017. Sedlak& Sedlak

Dowiedz się więcej.

Autor:

Edyta Olszewska