Senior

Zapewniamy opiekę również dla bliskich naszych pacjentów. Medicover, we współpracy z Medicover Senior, specjalizuje się w skutecznej i skoordynowanej opiece dla osób starszych i ich rodzin.

Chcemy wspierać naszych pacjentów w czasie, kiedy radzenie sobie z codziennym stresem, związanym z opieką nad chorym, staje się zbyt trudne. Dostarczamy następujące usługi:

  • pakiety opieki medycznej dla osób w każdym wieku
  • kompleksową ambulatoryjną opiekę geriatryczną z uwzględnieniem chorób przewlekłych
  • opiekę domową – pomoc opiekuna i pielęgniarki, wizyty lekarskie i rehabilitację
  • specjalistyczne terapie dla pacjentów z problemami neurologicznymi, prowadzone w ośrodkach opieki dziennej
  • opiekę stacjonarną podczas pobytów krótko i długoterminowych w Domu Opieki Józefina w Józefowie

Zapoznaj się ze szczegółami naszej oferty dla Seniorów: