Szkolenia i kursy z zakresu pierwszej pomocy

Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze edukacji i szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Posiadamy szeroką ofertę kursów – od podstawowych, przez szkolenia dedykowane poszczególnym grupom (m.in. dzieciom, kierowcom), po szkolenia zaawansowane skierowane do osób posiadających już podstawową wiedzę w obszarze udzielania pierwszej pomocy.

Kursy pierwszej pomocy dla wszystkich

Szkolenie podstawowe dla dorosłych (BLS)rozwińzwiń

To kurs, od którego najlepiej jest zacząć swoją przygodę z ratownictwem. Dzięki niemu możliwe jest nabycie podstawowych umiejętności działania i zachowania się w większości przypadków dotyczących zetknięcia się z poszkodowanym w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Szkolenie obejmuje:

 • Standardy postępowania w ratownictwie przedmedycznym
 • Łańcuch przeżycia
 • Reakcja organizmu na niedotlenienie
 • Aspekty prawne udzielania pomocy
 • Bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia
 • Metody właściwego wezwania pomocy, telefony alarmowe
 • Pozycja boczna – ćwiczenia sytuacyjne
 • Ocena osoby nieprzytomnej
 • Ocena funkcji życiowych
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną, zadławioną
 • Praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jednego i dwóch ratowników

Czas trwania*: 3 godziny

Liczba uczestników: 6-8 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym.

Szkolenie podstawowe z użyciem AED (BLS AED)rozwińzwiń

Szkolenie skierowane jest szczególnie do tych firm, które zakupiły lub planują zakup automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED). Jest to rozszerzona wersja szkolenia podstawowego (BLS), nastawiona na naukę skutecznej resuscytacji z wykorzystaniem AED. Każdy z uczestników szkolenia ma możliwość praktycznego użycia AED.

Szkolenie obejmuje:

 • Aspekty prawne użycia automatycznego defibrylatora (AED)
 • Bezpieczeństwo własne
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Zasady użycia
 • Zasady działania
 • Różnice w budowie aparatów
 • Program powszechnej defibrylacji w Polsce
 • Praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji z wykorzystaniem AED

Czas trwania*: 4 godziny

Liczba uczestników: 6-8 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym.

Heartsaver – Pierwsza Pomoc – szkolenie certyfikowane przez AHArozwińzwiń

Prezentowane poniżej szkolenie Heartsaver – Pierwsza Pomoc jest szkoleniem certyfikowanym przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, założoną w 1924 r. organizację non-profit, której głównym celem jest edukacja w obszarze profilaktyki chorób układu krążenia oraz propagowanie nowoczesnych metod ratowania życia w sytuacjach zagrożenia. Obecnie AHA słynie na całym świecie z wysokiej jakości szkoleń i kursów pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Szkolenie Heartsaver – Pierwsza Pomoc skierowane jest do wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy, szczególnie zaś do tych osób, które z racji wykonywanego zawodu, częściej narażeni są na różnego rodzaju urazy (m.in. pracownicy budowlani, magazynowi, pracownicy fabryk).

Szkolenie obejmuje:

1. Podstawy pierwszej pomocy

 • Obowiązki ratownika
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego i ratownika
 • Wezwanie pomocy
 • Rozpoznanie sytuacji, w której potrzebna jest pomoc

2. Postępowanie w przypadku nagłych stanów medycznych:

 • Problemy z oddychaniem, zadławienie, reakcja alergiczna
 • Zawał, omdlenie, udar, cukrzyca, napad drgawek, wstrząs

3. Urazy – postępowanie w przypadku:

 • Widocznego krwawienia
 • Ran i amputacji
 • Urazów głowy, szyi i kręgosłupa
 • Złamań i zwichnięć
 • Oparzeń, porażenia prądem elektrycznym

Czas trwania*: 4-5 godzin

Liczba uczestników: 6 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym.

Heartsaver – RKO AED – szkolenie certyfikowane przez AHArozwińzwiń

Prezentowane poniżej szkolenie Heartsaver – RKO AED jest szkoleniem certyfikowanym przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, założoną w 1924 r. organizację non-profit, której głównym celem jest edukacja w obszarze profilaktyki chorób układu krążenia oraz propagowanie nowoczesnych metod ratowania życia w sytuacjach zagrożenia. Obecnie AHA słynie na całym świecie z wysokiej jakości szkoleń i kursów pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Szkolenie Heartsaver – RKO AED skierowane jest do wszystkich osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Podczas kursu nasi instruktorzy nauczą jak wykonać prawidłowo wysokiej jakości Resuscytację Krążeniowo-Oddechową, również z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Szkolenie obejmuje:

 • Najważniejsze zasady wysokiej jakości Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej (RKO)
 • RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt – przez 1 i 2 ratowników
 • Różnice w technikach ratowniczych w przypadku osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Wykonywanie oddechów ratowniczych u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Pomoc w zadławieniu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

Czas trwania*: 4-5 godzin

Liczba uczestników: 6 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym.

Szkolenie podstawowe – BLS u dziecirozwińzwiń

To kurs przeznaczony przede wszystkim dla osób zawodowo opiekujących się dziećmi (m.in. nauczyciele, opiekunowie, trenerzy) oraz rodziców, chcących uzyskać wiedzę o tym jak należy postępować w stanach zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. Udział w kursie przygotuje opiekunów do udzielenia efektywnej pierwszej pomocy, z uwzględnieniem różnic w czynnościach ratowniczych wynikających z wieku i wagi dziecka. Większą część szkolenia stanowią ćwiczenia na fantomach różnej wielkości oraz ćwiczenia sytuacyjne.

Szkolenie obejmuje:

 • Różnice w budowie anatomicznej i fizjologii między osobą dorosłą a dzieckiem
 • Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym, zadławionym
 • Sposoby prowadzenia resuscytacji dziecka w różnym wieku
 • Reakcja na niedotlenienie i zmiany temperatury
 • Postępowanie w przypadku drgawek
 • Inne stany i urazy wieku dziecięcego

Czas trwania*: 3 godziny

Liczba uczestników: 6-8 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym.

Mały Ratownik – szkolenie dla dziecirozwińzwiń

Dzięki udziałowi w szkoleniu dzieci poznają podstawowe zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia. Wiedza przekazywana najmłodszym podczas kursu ma je oswoić z tematem pierwszej pomocy i rozwinąć u nich poczucie obowiązku jej niesienia. W zależności od wieku dzieci biorących udział w szkoleniu, sposób jego prowadzenia ulega modyfikacji – im młodsze dziecko, tym bardziej kurs przypomina zabawę.

Szkolenie obejmuje:

 • Zapoznanie z numerami ratunkowymi
 • Zapoznanie z niebezpiecznymi sytuacjami
 • Nauka wybierania numerów alarmowych na telefonie komórkowym
 • Nauka postępowania w prostych sytuacjach (poparzenie, zranienie, krwawienie z nosa, itp.)
 • Przybliżenie prawidłowych i negatywnych zachowań (np. wzywanie pogotowia dla żartów)

Czas trwania*: 2 godziny

Liczba uczestników: do 15 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym

Urazy – program podstawowyrozwińzwiń

Szkolenie przedstawia podstawowe zasady postępowania w przypadku typowych urazów oraz sposoby ich zabezpieczenia. Polecamy je szczególnie tym firmom, których pracownicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są narażeni na różnego typu urazy.

Szkolenie obejmuje:

 • Typowe urazy w miejscu pracy i sposoby ich zabezpieczania (urazy głowy, klatki piersiowej, brzucha, kończyn)
 • Sposób postępowania z poszkodowanym po urazie
 • Oparzenia
 • Porażenia prądem, piorunem
 • Postępowanie z poszkodowanym po urazie kręgosłupa
 • Omówienie zawartości apteczki i sposobu jej wykorzystania
 • Ćwiczenia praktyczne w efektywnym zabezpieczaniu krwawień i krwotoków
 • Unieruchamianie złamań

Czas trwania*: 3 godziny

Liczba uczestników: 6-8 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym.

Urazy – program zaawansowanyrozwińzwiń

Szkolenie powstało z myślą o firmach posiadających w swoich zakładach pracy punkty pierwszej pomocy wyposażone w sprzęt ratowniczy, a których pracownicy, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są szczególnie narażeni na różnego typu urazy. Program szkolenia opracowano na bazie wytycznych ITLS (International Trauma Life Support). Stanowi rozszerzenie szkolenia „Urazy – program podstawowy”.

Szkolenie obejmuje:

 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Wstrząs – rozpoznawanie i postępowanie
 • Ocena i badanie poszkodowanego urazowego
 • Unieruchamianie z wykorzystaniem kołnierza ortopedycznego i deski ortopedycznej
 • Transport poszkodowanego urazowego
 • Ćwiczenia sytuacyjne

Czas trwania*: 5 godzin

Liczba uczestników: 6-8 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym.

Ratownictwo drogowerozwińzwiń

Szkolenie skierowane przede wszystkim do kierowców - pracowników firm, którzy z racji wykonywanego zawodu pokonują duże odległości samochodem oraz do osób, które z innych powodów często siadają za kierownicą. Dzięki udziałowi w kursie kierowca zdobędzie wiedzę, jak zachować się podczas typowych wypadów komunikacyjnych np. zderzenia czy potrącenia pieszego. Praktyczna część szkolenia przygotowuje do czynnego udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków podczas oczekiwana na służby medyczne.

Szkolenie obejmuje:

 • Postępowanie w wypadku komunikacyjnym
 • Ocena miejsca zdarzenia
 • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, bezpieczeństwo własne
 • Ocena osoby poszkodowanej
 • Praktyczne wykorzystanie apteczki samochodowej
 • Omówienie urazów typowych i sposobów ich zabezpieczania
 • Technika wyjmowania z samochodu

Czas trwania*: 3 godziny

Liczba uczestników: 6-8 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym.

Nagłe przypadki medycznerozwińzwiń

Prezentowane poniżej szkolenie dotyczące nagłych przypadków medycznych prowadzone jest na bazie multimedialnej prezentacji i obejmuje zagadnienia związane z najczęściej występującymi w życiu codziennym stanami nagłymi (m.in. zawał, zatrucia, omdlenia).

Szkolenia obejmuje:

 • Wstrząs
 • Ból w klatce piersiowej – zawał
 • Wylew
 • Omdlenie
 • Udar
 • Duszność - problemy z oddychaniem
 • Padaczka - drgawki innego pochodzenia
 • Zatrucia
 • Podstawy toksykologii
 • Postępowanie z poszkodowanym pod wpływem narkotyków i alkoholu

Czas trwania*: 1 godzina

Liczba uczestników: 6-8 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym.

Akademia Ratownictwa Medicover zaleca powtórzenie szkolenia po upływie 24 miesięcy.

Kursy pierwszej pomocy dla specjalistów

Programy szkoleń dla ratowników medycznych zostały zatwierdzone przez Mazowieckiego Konsultanta w dziedzinie Medycyny Ratunkowej dr n. med. Grzegorza Michalaka, na podstawie paragrafu IV Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 roku, w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Szkolenie ACLS – Zaawansowane Czynności Resuscytacyjne u Dorosłychrozwińzwiń

Prezentowane szkolenie jest kierowane do osób posiadających wykształcenie medyczne (pielęgniarek, ratowników medycznych, lekarzy i innego personelu medycznego), którzy podczas codziennej pracy mogą spotkać się z koniecznością podjęcia zaawansowanych zabiegów ratujących życie u osób dorosłych. Przed kursem uczestnik otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych (podręcznik w j. polskim oraz karty informacyjne). Szkolenie pozwoli pogłębić wiedzę z tego obszaru, a także pozwoli na przećwiczenie zabiegów i technik resuscytacyjnych na rzeczywistym sprzęcie medycznym.

Szkolenie obejmuje:

 • Przypomnienie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych
 • Udrożnienie dróg oddechowych
 • Oddech i wentylacja
 • Rytmy poprzedzające nagłe zatrzymanie krążenia
 • Mechanizmy zatrzymania krążenia
 • Ostre zapalenie wieńcowe
 • Udar mózgu
 • Opieka poresuscytacyjna
 • Symulacje medyczne
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem rzeczywistego sprzętu medycznego

Czas trwania*: 16 godzin

Liczba uczestników: do 12 osób

* Orientacyjny czas trwania pojedynczego modułu, który ulega modyfikacji w zestawieniu programowym.

Basic Life Support for Healthcare Providerrozwińzwiń

Prezentowane poniżej szkolenie Basic Life Support for Healthcare Provider jest szkoleniem certyfikowanym przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, założoną w 1924 r. organizację non-profit, której głównym celem jest edukacja w obszarze profilaktyki chorób układu krążenia oraz propagowanie nowoczesnych metod ratowania życia w sytuacjach zagrożenia. Obecnie AHA słynie na całym świecie z wysokiej jakości szkoleń i kursów pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie Basic Life Support for Healthcare Provider skierowane jest do osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie obejmuje:

 • Najważniejsze zasady wysokiej jakości Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej (RKO)
 • RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 1 ratownika
 • RKO z użyciem AED wykonywaną u osób dorosłych, dzieci i niemowląt przez 2 ratowników
 • Różnice w technikach ratowniczych w przypadku osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Wykonywanie oddechów ratowniczych u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
 • Pomoc w zadławieniu u osób dorosłych, dzieci i niemowląt

Czas trwania: 4 godziny

Kursy i seminaria z zakresu ratownictwa medycznegorozwińzwiń

Prezentowane poniżej szkolenia są skierowane do ratowników medycznych. Oferta obejmuje trzy warianty specjalistycznych kursów, które pozwolą pogłębić wiedzę osób zawodowo zajmujących się udzielaniem pierwszej pomocy.

(I) Przedszpitalne postępowanie w urazach

 • Prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia
 • Badanie pacjenta urazowego
 • Prawidłowe zabezpieczenie dróg oddechowych pacjenta po urazie
 • Diagnostyka kinematyki urazu
 • Prawidłowe zabezpieczenia obrażeń ciała
 • Zabezpieczenia oparzeń
 • Farmakoterapia i płynoterapia pacjenta urazowego

(II) Stany zagrożenia życia w pediatrii

 • Prawidłowe rozpoznanie i ocena stanu zagrożenia życia dziecka
 • Techniki resuscytacyjne u dzieci
 • Techniki uzyskiwania dostępu donaczyniowego i doszpikowego u dzieci
 • Właściwe monitorowanie stanu dziecka w okresie resuscytacyjnym i poresuscytacyjnym
 • Farmakoterapia i płynoterapia w stanach zagrożenia życia
 • Współpraca służb w ramach systemu ratownictwa medycznego

(III) Internistyczne stany zagrożenia życia

 • Prawidłowe rozpoznanie i ocena stanu zagrożenia życia
 • Postępowanie w stanie zagrożenia życia
 • Właściwe monitorowanie stanu pacjenta w okresie resuscytacyjnym i poresuscytacyjnym
 • Techniki uzyskiwania dostępu donaczyniowego i doszpikowego
 • Farmakoterapia i płynoterapia w stanach zagrożenia życia
 • Współpraca służb w ramach systemu ratownictwa medycznego

Po kursie uczestnik uzyskuje 8 pkt. edukacyjnych.

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc (KPP)rozwińzwiń

Szkolenie Kwalifikowana Pierwsza Pomoc przeznaczone jest dla jednostek specjalizujących się w ratownictwie, tj. TOPR, WOPR, GOPR, Straż Pożarna. Kurs obejmuje 66 godzin zajęć, prowadzonych podczas 6 spotkań. Po odbyciu kursu uczestnicy zdobywają ogólną wiedzę na temat ratownictwa medycznego, poznają taktykę działań ratowniczych oraz są w stanie udzielić pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym, znajdującym się w różnego typu stanach zagrożenia zdrowia i życia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego, który zakończony wynikiem pozytywnym pozwala uzyskać tytuł ratownika. Zakres, organizację, a także sposób prowadzenia zajęć reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Szkolenie obejmuje:

 • Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
 • Bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo poszkodowanego, bezpieczeństwo miejsca zdarzenia
 • Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 • Poszkodowany nieprzytomny
 • Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne)
 • Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • Wstrząs
 • Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienia
 • Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn
 • Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
 • Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • Ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

Czas trwania: 66 godzin

Liczba uczestników: 12 osób

Dlaczego Medicover?

 • 20 lat doświadczenia w obszarze edukacji i szkoleń z pierwszej pomocy
 • bogata oferta kursów
 • kadra instruktorska– czynnie pracujący w ratownictwie medycznym lekarze, pielęgniarze i ratownicy
 • gwarantowany komfort pracy w małych grupach
 • duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne uczestników
 • szkolenia realizowane w oparciu o najnowsze wytyczne i standardy postępowania
 • certyfikat poświadczający odbycie szkolenia

Zapytaj o ofertę dla Twojej firmy

Liczba pracowników*
Wyrażam zgodę na przekazywanie treści marketingowych na podany przeze mnie numer telefonu, w tym przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243, ze zm.), przez Medicover Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa oraz podmioty z Grupy Medicover, wyszczególnionych na stronie www.medicover.pl/grupa-medicover.