Szczepienia pracownicze

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników (Dz. U. 2012.40), pracodawcy zobowiązani są do informowania oraz  zapewnienia możliwości wykonania tych szczepień.

Szczepienia pracownicze dotyczą przede wszystkim pracowników wykonujących poniższe prace:

  • przy produkcji i dystrybucji żywności (ważne - zalecane szczepienie WZW A jest nowym zaleceniem w porównaniu do poprzednich przepisów)
  • przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi
  • wymagające kontaktu z glebą lub związane z hodowlą zwierząt
  • związane z kontaktem z krwią oraz innymi płynami ustrojowymi człowieka

Użyte w Rozporządzeniu sformułowanie „zalecane szczepienia wymagane u pracowników” oznaczają, że szczepienia są zalecane, ale nie są obowiązkowe. Pracodawca powinien jednak poinformować pracowników wykonujących opisane czynności o szczepieniach zalecanych na ich stanowiskach pracy oraz zapewnić ich realizację. Szczepienia pracownicze nie są finansowane ze środków publicznych a ich koszt leży po stronie pracodawcy.

W Medicover szczepienia pracownicze mogą być wykonywane podczas wizyty w placówce medycznej lub podczas akcji szczepień wyjazdowych.

SZCZEPIENIE W CENTRUM MEDICOVER lub PLACÓWCE WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z MEDICOVER

  • Szczepienie przeprowadza się każdorazowo na podstawie SKIEROWANIA NA SZCZEPIENIE PRACOWNICZE.
  • Pracownik umawia się na szczepienie pod numerem infolinii Medycyny Pracy (500 900 700).
  • Szczepienia mogą odbywać się jednocześnie z badaniami medycyny pracy (np. w przypadku badań wstępnych) lub w innych terminach.

WYJAZDOWE SZCZEPIENIA DLA FIRM