Szczepienia pracownicze

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników (Dz. U. 2012.40), pracodawcy zobowiązani są do informowania oraz  zapewnienia możliwości wykonania tych szczepień.

Szczepienia pracownicze dotyczą przede wszystkim pracowników wykonujących poniższe prace:

  • przy produkcji i dystrybucji żywności (ważne - zalecane szczepienie WZW A jest nowym zaleceniem w porównaniu do poprzednich przepisów)
  • przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi
  • wymagające kontaktu z glebą lub związane z hodowlą zwierząt
  • związane z kontaktem z krwią oraz innymi płynami ustrojowymi człowieka

Użyte w Rozporządzeniu sformułowanie „zalecane szczepienia wymagane u pracowników” oznaczają, że szczepienia są zalecane, ale nie są obowiązkowe. Pracodawca powinien jednak poinformować pracowników wykonujących opisane czynności o szczepieniach zalecanych na ich stanowiskach pracy oraz zapewnić ich realizację. Szczepienia pracownicze nie są finansowane ze środków publicznych a ich koszt leży po stronie pracodawcy.

W Medicover szczepienia pracownicze mogą być wykonywane podczas wizyty w placówce medycznej lub podczas akcji szczepień wyjazdowych.

SZCZEPIENIE W CENTRUM MEDICOVER lub PLACÓWCE WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z MEDICOVER

  • Szczepienie przeprowadza się każdorazowo na podstawie SKIEROWANIA NA SZCZEPIENIE PRACOWNICZE.
  • Pracownik umawia się na szczepienie pod numerem infolinii Medycyny Pracy (500 900 700).
  • Szczepienia mogą odbywać się jednocześnie z badaniami medycyny pracy (np. w przypadku badań wstępnych) lub w innych terminach.

WYJAZDOWE SZCZEPIENIA DLA FIRM

W celu zgłoszenia Państwa firmy na akcję szczepień wyjazdowych (szczepienia w siedzibach firm), bardzo prosimy o kontakt z koordynatorem szczepień wyjazdowych.

Poniżej znajdą Państwo listę koordynatorów wraz z danymi kontaktowymi:

Miasto Koordynator Adres e-mail Telefon
Szczecin  Monika Zajączkowska  monika.zajaczkowska@medicover.pl 603 933 170
Poznań Anna Łukasiewicz anna.lukasiewicz@medicover.pl 510 217 984
Kraków Anna Buszydło anna.buszydlo@medicover.pl 519 532 442
Wrocław Halina Ziemba  halina.ziemba@medicover.pl 609 452 278
Lublin Agnieszka Wawrzyńczyk agnieszka.wawrzynczyk@medicover.pl 665 470 185
Łódź Rafał Słoczyński  rafal.sloczynski@medicover.pl 668 413 422
Gdańsk Aleksandra Bistuła aleksandra.bistula@medicover.pl 510 217 760 
Gdynia Małgorzata Jarosz  malgorzata.jarosz@medicover.pl 519 532 574
Gliwice Marzena Marciniak- Brzezińska marcinim@medicover.pl 519 331 288
Katowice Iwona Kozioł iwona.koziol@medicover.pl 510 217 607
Warszawa Edyta Junosza-Piotrowska  edyta.junosza-piotrowska@medicover.pl 510 217 839
Placówki współpracujące Kamila Lisicka  kamila.lisicka@medicover.pl  728 392 931

Koordynator akcji szczepień skontaktuje się z Państwem w ciągu trzech dni roboczych w celu potwierdzenia terminu szczepień.

Przypominamy, że akcję szczepień wyjazdowych przeprowadzamy dla grup powyżej 20 osobowych we wszystkich miastach, gdzie Medicover posiada własne placówki.