Przegląd stanowisk pracy

Przegląd i opis stanowisk pracy ma na celu zebranie informacji istotnych przy późniejszych badaniach profilaktycznych Państwa Pracowników.

Przeglądu dokonuje specjalista ds. wizytacji stanowisk pracy z Medicover. Termin wizytacji jest ustalany indywidualnie, tak by był dogodny dla Państwa.

Wnioski z wizytacji są zapisywane w Karcie Opisu Środowiska Pracy. Oryginał zostaje u Państwa, kopia jest przechowywana w dokumentacji Medycyny Pracy w Medicover i służy lekarzom jako dodatkowa informacja w czasie badania pracowników Państwa firmy.