Monitorowanie i raportowanie

Monitorowanie terminów ważności zaświadczeń lekarskich

Raz w miesiącu sporządzamy raport, będący wykazem Pracowników, którym w najbliższym czasie upłynie ważność zaświadczeń lekarskich, dopuszczających do wykonywania pracy na danym stanowisku, oraz zaświadczeń wystawionych dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Raport taki jest przesyłany do Pracodawcy.

Lista obejmuje Pracowników, którzy przynajmniej raz odbyli badania Medycyny Pracy /  badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych w Medicover lub w placówce Sieci Medycznej oraz mają aktywną kartę Medicover.

Pracowników wymienionych w raporcie należy skierować na badania okresowe / badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Raport o stanie badań w Medycynie Pracy

Raz na 6 miesięcy sporządzamy dla Państwa raport „Pracownicy z ważnymi zaświadczeniami po badaniu w Medycynie Pracy”. Raport obejmuje Pracowników, którzy:

  • odbyli badania Medycyny Pracy / badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych w Medicover lub w placówce Sieci Medycznej i mają aktywny abonament Medicover
  • odbyli badania Medycyny Pracy / badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych w Medicover lub w placówce Sieci Medycznej, ale nie zostali objęci abonamentem Medicover (za badania tych osób zostanie wystawiona faktura zgodnie z cennikiem Medicover).