Medycyna Pracy

Ustawa o służbie Medycyny Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej, poprzez zawarcie umowy z uprawnioną placówką medyczną. Jako doświadczeni partnerzy pomagamy Państwu wywiązać się z obowiązków określonych przez aktualne przepisy. Opieka medyczna na najwyższym poziomie oraz sprawnie przeprowadzane badania profilaktyczne skutkują spadkiem absencji chorobowej pracowników, a w efekcie również wzrostem wydajności.

Przygotowaliśmy dla Państwa szereg informacji poświęconych Medycynie Pracy. Zachęcamy do lektury! 

Medycyna Pracy w Medicover obejmuje:

  • Badania Medycyny Pracy: profilaktyczne: wstępne - przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy; jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki; okresowe - osób pracujących już na danym stanowisku - przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia; kontrolne - obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni, sanitarno-epidemiologiczne
  • Wzory skierowań na badania do pobrania.
  • Przegląd stanowisk pracy - Medicover może wykonać dla Państwa obowiązkowy przegląd i opis stanowisk pracy. 
    Wnioski z wizytacji zostaną zapisane w Karcie Opisu Środowiska Pracy jako dodatkowa informacja, istotna w czasie badań pracowników firmy. 
  • Udział lekarza Medycyny Pracy w komisjach BHP.
  • Monitorowanie i raportowanie dot. ważności zaświadczeń lekarskich pracowników.
  • Informacje na temat zasad refundacji kosztów zakupu okularów czy też wykaz aktów prawnych regulujących zasady dot. badań profilaktycznych pracowników.

Infolinia Medycyny Pracy - 500 900 700

Umawianie badań Medycyny Pracy (pon.-pt. w godz. 8.00-20.00)

Komunikat w sprawie zmian w przepisach z zakresu medycyny pracy dot. osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności - pobierz pdf