Krew w spermie wygląda jak brązowe lub czerwone grudki czy smugi w nasieniu. Czasem krwawieniu towarzyszą inne dolegliwości, np. bolesne oddawanie moczu, ból jąder. Bywa także, że krew pojawia się jednocześnie w spermie i moczu albo w spermie i kale.

Krew w nasieniu może wydawać się przerażająca, ale nie zawsze oznacza chorobę. Zanim dojdzie do wytrysku, nasienie przechodzi przez wiele naczyń krwionośnych i niekiedy dochodzi do uszkodzenia jednego z nich. Krew w spermie może pojawić się także po niedawno przebytej operacji prostaty albo biopsji prostaty. Przyczyną wystąpienia krwi w spermie niekiedy bywa infekcja dróg moczowych (np. zapalenie cewki moczowej). Zwykle towarzyszą jej inne objawy.

Infekcje jąder, najądrzy, cewki moczowej, pęcherzyków nasiennych (wywołane przez bakterie, wirusy, grzyby), uraz, zaburzenia rozwojowe, jak np.: torbiele, poszerzenie żył w odcinku sterczowym, zaburzenia pracy wątroby również mogą być powodem hematospermii.

W niektórych przypadkach nie udaje się ustalić przyczyny pojawienia się krwi w nasieniu. Sygnałem ostrzegawczym jest obfite i często pojawiające się krwawienie u mężczyzn po 40. roku życia.

Jeśli pojawia się krew w spermie, właściwym lekarzem do postawienia diagnozy jest urolog.

Krew w spermie przyczyny

Krew w spermie może być objawem chorób prostaty.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.