Ból ucha może mieć wiele przyczyn. Może być spowodowany chorobami ucha zewnętrznego
i środkowego (otalgia pierwotna) lub chorobami zlokalizowanymi poza uchem (otalgia wtórna, ból rzutowany).

Do przyczyn bólu ucha zewnętrznego należą m.in.: bakteryjne zapalenie ucha zewnętrznego (tzw. ucho pływaka), czyrak przewodu słuchowego zewnętrznego, półpasiec uszny, urazy mechaniczny lub termiczny (odmrożenie, oparzenie), ciało obce bądź zaleganie woskowiny, nowotwory.

Przyczynami bólu ucha środkowego są m.in.: ostre zapalenie ucha środkowego (OZUŚ), nowotwory, uszkodzenie i perforacja błony bębenkowej.

Ból ucha mogą także powodować np.: choroby zębów, zapalenie lub zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa szyjnego, nerwoból, choroby krtani.

Dowiedz się więcej: ból ucha - przyczyny i leczenie bólu ucha. 

Ból ucha przyczyny

Ból ucha jest zależny od wielu czynników.

Pełna lista objawów chorobowych >>

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.