To powtarzający się ból w okolicy narządów płciowych lub w obrębie miednicy podczas stosunku płciowego. Ból może być ostry bądź intensywny. Może wystąpić też po stosunku seksualnym.

Ból podczas stosunku znacznie obniża jakość życia seksualnego. Nie oznacza jedynie bólu fizycznego, wiąże się też z problemami emocjonalnymi. Występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Ma wiele możliwych przyczyn, ale można go leczyć.

U kobiety napięcie mięśni miednicy może wynikać z lęku i obawy, wynikających z negatywnych przeżyć seksualnych. Jednak podłożem tego bólu są także schorzenia ginekologiczne, np. endometrioza czy przebyte operacje miednicy. 

Na ból podczas stosunku mają wpływ infekcje intymne, zaburzenia hormonalne, nieprawidłowa budowa anatomiczna czy stany zapalne, jak również choroby przenoszone drogą płciową (brodawki narządów płciowych, opryszczka lub inne), zbyt wczesne stosunki po operacji lub porodzie. Ból podczas stosunku może być związany także z wulwodynią (przewlekłym bólem o niewyjaśnionej przyczynie, który dotyka zewnętrznych narządów płciowych kobiety).

Ból podczas stosunku to także wynik suchości pochwy (w menopauzie, po porodzie, w okresie karmienia piersią, przyjmowania leków bądź z powodu zbyt niskiego pobudzeniu przed stosunkiem), gdy w momencie stosunku nie ma jej odpowiedniego nawilżenia, jak również alergii na lateks, z którego wykonywane są prezerwatywy. Ból podczas stosunku jest odczuwalny przy wejściu do pochwy bądź w podbrzuszu. Może pojawić się także w ciąży. 

Ból podczas stosunku (dyspareunia) przyczyny

Ból podczas stosunku (dyspareunia) może mieć także podłoże psychologiczne.

Pełna lista objawów chorobowych >>  

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.