Zdrowie mężczyzn. Na co chorują mężczyźni?

Co zrobić aby poprawić zdrowie mężczyzn? Dane GUS z ostatnich lat jasno dowodzą, że mężczyźni dużo rzadziej niż kobiety chodzą do lekarza. Lekarze są zgodni, iż w leczeniu mężczyzn niezbędne jest nowoczesne podejście i profilaktyka, pozwalające na wzmacnianie zdrowia panów na każdym etapie rozwoju biologicznego, a także kompleksowe diagnozowanie i leczenie już powstałych chorób.
Jakie badania dla mężczyzn?

Mężczyźni u lekarza

W ostatniej dekadzie odsetek panów chodzących do lekarza wynosił 55-64 proc., podczas gdy w przypadku pań był on ok. 10 proc. większy.

Jednocześnie statystyki medyczne pokazują, iż to mężczyźni chorują częściej – najpoważniejsze z dolegliwości, będące przyczyną zgonów tej płci, to choroby układu krążenia (40,8 proc.) oraz nowotwory złośliwe (25,9 proc.). 

Dr med. Ewa Kempisty-Jeznach, wyjaśnia:

Niewątpliwie niechęć mężczyzn do wizyt lekarskich jest jedną z przyczyn ich krótszego średnio o 8 lat niż kobiet życia. Potwierdzają to dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2013 roku, wskazujące, iż polscy mężczyźni żyją przeciętnie 72 lata, podczas gdy kobiety średnio 80 lat. Choćby z tego względu niezwykle istotne jest, aby usługi medyczne świadczone mężczyznom zostały opracowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb tej płci.

– Prócz diagnozowania i leczenia najczęstszych chorób dotykających panów, medycyna męska zakłada również profilaktykę zdrowia oraz pomoc w osiągnięciu dobrego samopoczucia i sylwetki poprzez odpowiednio zaprojektowane plany sportowe, żywieniowe i kosmetologiczne. Oferowane wsparcie psychologiczne w postaci nowoczesnej formy life coachingu pomaga natomiast w odzyskaniu umiejętności obchodzenia się ze stresem, podwyższając odporność mentalną. Pozwala na osiągnięcie najwyższej jakości życia dzięki zachowaniu równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym – dodaje Ewa Kempisty-Jeznach.

Męskie choroby

Najczęstsze schorzenia, z jakimi mężczyźni trafiają do gabinetów lekarskich, to te związane z psychosomatyką, a więc wpływem czynników psychicznych na organizm człowieka.

– Panowie bardzo często uskarżają się na takie dolegliwości jak: bóle napięciowe z tyłu głowy, brzęczenia w uszach, zawroty głowy, wieczorne lęki, napady szybkiego bicia serca czy zaburzenia z układu pokarmowego w postaci zaparć, wzdęć i biegunki. Wszystkie one są ściśle związane z życiem w stresie. Długotrwałe funkcjonowanie w stresogennym środowisku powoduje także obniżenie poziomu testosteronu u mężczyzn. Wynikiem braku testosteronu jest brak energii, drażliwość, zaburzenia koncentracji oraz obniżony popęd seksualny – podkreśla dr Ewa Kempisty-Jeznach.

Pozostałe grupy chorób, które sprowadzają mężczyzn do lekarza, to depresja oraz wypalenie zawodowe, a także alergie oraz choroby gruczołu krokowego (prostaty).

Bazując na tych statystykach, można stwierdzić, że medycyna męska wymaga dość specyficznej diagnostyki.

Wśród badań polecanych panom wymienić możemy przede wszystkim roczny bilans zdrowia, zawierający: EKG, badanie moczu, szerokie badanie krwi, obejmujące (poza rutynowymi) także bieżące parametry ryzyka chorób serca i naczyń krwionośnych oraz profil hormonalny.

Warto również regularnie przeprowadzać sonografię jamy brzusznej, tarczycy i prostaty, sonografię dopplerowską naczyń szyjnych oraz wykonywać EKG wysiłkowe, funkcję płuc i rentgen klatki piersiowej.

  • Dowiedz się więcej o badaniu PSA - markerze nowotworowym wykrywającym raka prostaty.

Każdy mężczyzna powinien ponadto regularnie poddawać się badaniu układu moczowo-rozrodczego, diagnostyce układu metaboliczanego oraz układu ruchu.

– Bardzo ważna jest też diagnostyka ryzyka chorób serca i naczyń krwionośnych. Badania, jakie warto wykonywać w tym względzie to: EKG, EKG wysiłkowe, homocysteina, fibrynogen, cholesterol i jego frakcje, TG, troponina, arginina – dodaje dr Ewa Kempisty-Jeznach.

Przyczyny problemów w leczeniu mężczyzn

Skupiając się na leczeniu chorób bardzo często zapominamy, co tak naprawdę ma wpływ na ich występowanie i jak wiele w tym przypadku zależy od nas samych. Co zatem decyduje o naszym zdrowiu?

Wśród kluczowych czynników, jakie wymienia Światowa Organizacja Zdrowia, znaleźć możemy:

  • jakość opieki zdrowotnej (10 proc.),
  • uwarunkowania genetyczne (20 proc.),
  • czynniki środowiskowe (20 proc.),
  • styl życia (50 proc.).

– Większość chorób czy problemów, z jakimi panowie obecnie zgłaszają się do lekarza, związanych jest z ich stylem życia. Kluczowe znaczenie mają sposób odżywania się, palenie tytoniu, picie alkoholu, narkomania, lekomania, aktywność ruchowa, umiejętność wypoczywania oraz radzenia sobie ze stresem. Zła dieta, siedzący tryb życia i brak ruchu powodują, że pojawia się wiele schorzeń, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były nieobecne. Można powiedzieć, że styl życia determinuje stan zdrowia mężczyzny w XXI wieku

– zaznacza dr Ewa Kempisty-Jeznach.

Jakościowa opieka medyczna oraz poddawanie się regularnym badaniom to gwarancja długiego życia oraz wykrycia chorób na ich wczesnym etapie, co zwiększa szansę na wyleczenie. Tymczasem, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc, jeżeli chodzi o poddawanie się regularnym badaniom profilaktycznym.

Dzięki wielu programom i akcjom społecznym rośnie jednak świadomość Polaków w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych oraz cywilizacyjnych i systematycznie zwiększa się liczba osób korzystających z pakietów badań profilaktycznych.

Jest to o tyle istotne, że wiele chorób determinowanych jest genetycznie – każdy z nas posiada określone predyspozycje do chorób dziedzicznych i przewlekłych chorób degeneracyjnych.

Nie bez wpływu pozostaje też historia chorobowa rodziny. Czynniki środowiskowe, takie jak: klimat, urbanizacja terenu, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby, hałas, promieniowanie jonizujące itp. oraz zanieczyszczenie żywności to kolejne z kluczowych czynników, determinujących nasze zdrowie.

Holistyczne spojrzenie na zdrowie 

Myśląc o zdrowiu człowieka, warto mieć świadomość, że tylko całościowe spojrzenie pozwala na uzyskanie pełnego obrazu jego zdrowia.

Niezbędna jest zatem holistyczna analiza stanu psychofizycznego, tak aby w procesie leczenia skupiać się na niwelowaniu przyczyn, a nie skutków chorób. Jednocześnie w podejściu tym warto uwzględnić specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn, które znacząco się różnią.

– Istnieją ważne powody, dla których trzeba różnicować profilaktykę i leczenie mężczyzn i kobiet. Wcześniejsza śmierć mężczyzn związana jest przede wszystkim z ich nieodpowiednim podejściem do swojego stanu zdrowia, ale i predyspozycjami genetycznymi, niewłaściwym odżywianiem, brakiem ruchu, nadużywaniem alkoholu i papierosów, nieumiejętnością obchodzenia się ze stresem i dławieniem w sobie złości i trosk. Nie bez znaczenia są też zaburzenia hormonalne, które powodują szybsze starzenie się i umieralność wśród mężczyzn. W przypadku kobiet powody są często inne – wyjaśnia dr Ewa Kempisty-Jeznach.

Jako remedium lekarze proponują skorzystanie z osiągnięć tak zwanej medycyny wellness, czyli medycyny klasycznej, wspieranej przez nowoczesne technologie. – Oznacza to, że pacjentom proponuje się nie tyle leczenie konkretnej choroby, co całościową diagnostykę ich zdrowia (na podstawie tzw. screeningu, czyli ogólnego przeglądu stanu zdrowia), a w konsekwencji oferuje pomoc zarówno w leczeniu chorób, jak i równocześnie kreowanie zdrowych przyzwyczajeń na przyszłość, profitujących poprawą nie tylko stanu zdrowia, ale i jakości życia. Tego typu zintegrowane spojrzenie na człowieka pozwala na maksymalizację potencjału organizmu i unikanie chorób przez długie lata – wyjaśnia dr Ewa Kempisty-Jeznach.

Nowoczesny człowiek XXI wieku powinien mieć świadomość wpływu czynników decydujących o jego zdrowiu i samopoczuciu.

Warto korzystać z nowych osiągnięć medycyny, ale jednocześnie prowadzić świadomy, zdrowy styl życia. Tylko dzięki temu będziemy w stanie w pełni wykorzystać posiadany przez nas potencjał zdrowia i energii.

Dowiedz się więcej

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 21.12.2017
Data ostatniej aktualizacji 12.06.2023