Wypełnienia (plomby) amalgamatowe – czy są szkodliwe?

Wypełnienia amalgamatowe popularnie nazywane srebrnymi plombami były w przeszłości zakładane w zębach bocznych (przedtrzonowych i trzonowych). Stomatologia nie dysponowała wówczas kosmetycznymi materiałami kompozytowymi, które byłyby odpowiednio wytrzymałe na siły występujące podczas żucia pokarmu. Dowiedz się, co się znajduje w plombach amalgamatowych i jak wpływają na organizm?
Plomby amalgamatowe szkodzą?

Wypełnienia amalgamatowe – wpływ na zdrowie

Nowoczesne technologie pozwalają na wycofanie się ze stosowania starych wypełnień. Amalgamaty zawierają w sobie toksyczną rtęć oraz srebro, miedź i cynę. Badanie naukowe wykazały, że odkładająca się w naszym organizmie rtęć kumuluje się w tkankach i może przyczynić się do powstawania alergii, występowania chorób autoimmunologicznych (np.: Hashimoto, Crohna, łuszczyca) i neurologicznych.

Objawy zatrucia rtęcią z plomb amalgamatowych

Objawami zatrucia rtęcią mogą być:

 • przewlekłe infekcje,
 • brak smaku,
 • ciągłe zmęczenie,
 • nadmierna pobudliwość.

Srebrne plomby nie tylko szpecą uśmiech pacjenta poprzez swój ciemny kolor, ale mogą również być przyczyną nadwrażliwości zębów przy spożywaniu ciepłych lub zimnych posiłków, gdyż składają się z metali ciężkich, które dobrze przewodzą ciepło.

Parlament Europejski i Rada Europy w swoim rozporządzeniu z maja 2017 roku zalecają krajom członkowskim wycofanie się ze stosowania wypełnień amalgamatowych do końca 2030 roku. Instytucje uznały rtęć za substancję bardzo toksyczną, stanowiącą globalne i poważne zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Od lipca 2018 roku wypełnienia amalgamatowe nie będą mogły być stosowane u dzieci do 15. roky życia, kobiet w ciąży i matek karmiących.

Czy usuwać plomby amalgamatowe?

Głównym wskazaniem do wymiany wypełnień amalgamatowych jest pojawiająca się wokół nich próchnica. Amalgamat nie wiąże się chemicznie z tkankami zęba, co może powodować nieszczelność wypełnienia. Jeśli zęby są bardzo osłabione i pozostały tylko cienkie ścianki zęba, amalgamat może powodować ich pękanie. Najwięcej rtęci wydziela się podczas procesu zakładania i usuwania z zęba wypełnień amalgamatowych.

Czy każdy stomatolog wymienia plomby amalgamatowe?

Zalecamy, aby wymiana plomby amalgamatowej była wykonana w specjalizujących się w tym gabinetach stomatologicznych przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności i procedur międzynarodowej organizacji IAOMT (International Academy of Oral Medicine & Toxicology1).

Na czym polega usuwanie wypełnień amalgamatowych według procedury SMART?

Standard usuwania wypełnień amalgamatowych został opracowany przez międzynarodową organizacje IAOMT, która rekomenduje szereg standardów służących ochronie pacjenta i personelu przed szkodliwymi oparami rtęci, m.in.:

 • wszystkie osoby przebywające w gabinecie podczas zabiegu muszą być zaopatrzone w jednorazową odzież ochronną
 • personel gabinetu powinien używać bezlateksowych, nitrylowych rękawic ochronnych
 • lekarz stosuje u pacjenta koferdam (specjalna guma), który zabezpiecza i odizolowuje śluzówkę jamy ustnej
 • pacjentowi podawany jest tlen lub powietrze przez maskę nosową lub wąsy
 • personel medyczny jest zaopatrzony w specjalistyczne maski z filtrami pochłaniającymi opary rtęci
 • w czasie zabiegu używany jest obfity strumień wody, który zmniejsza temperaturę zabiegu i minimalizuje ilość wytwarzanych oparów
 • amalgamat usuwany jest w możliwie największych kawałkach, przy użyciu specjalnego wiertła
 • w unicie stomatologicznym montowany jest separator, który gromadzi usunięty amalgamat, aby rtęć nie przedostała się do środowiska

Przestrzeganie standardów SMART oznacza dla pacjenta maksymalizację ochrony przed szkodliwymi oparami rtęci uwalnianymi w czasie zabiegu. Dlatego ważne jest wybranie gabinetu stomatologicznego, który stosuje standardy SMART.

 


1 Międzynarodowa Akademia Medycyny Jamy Ustnej i Toksykologii

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 11.12.2017
Data ostatniej aktualizacji 13.03.2023