Szczepienia działają! Zaszczep się i daj szansę sobie i swoim bliskim na uniknięcie zachorowania

Szczepienia są skuteczną i bezpieczną formą zapobiegania chorobom zakaźnym. Program Szczepień Ochronnych dla Polski zawiera informacje o szczepieniach obowiązkowych i zalecanych, które są szczególnie ważne dla osób z grup ryzyka. W dniach 23-29 kwietnia obchodziliśmy trzynastą edycję Europejskiego Tygodnia Szczepień, którego celem jest szerzenie wiedzy dotyczącej szczepień, zwłaszcza w grupach osób szczególnie narażonych na zachorowanie. Patronat nad wydarzeniem objęła Światowa Organizacja Zdrowia, Państwowy Zakład Higieny oraz Główny Inspektorat Sanitarny.
Celem szczepienia jest wytworzenie odporności wobec określonego drobnoustroju.

Historia szczepień na świecie

Bez wątpienia szczepienia ochronne są jednym z największych osiągnięć współczesnej medycyny. Historia szczepionek rozpoczyna się w drugiej połowie osiemnastego wieku od odkrycia naukowego Edwarda Jennera. Jenner zaobserwował, że kobiety pracujące przy dojeniu krów nie chorowały na ospę prawdziwą lub przechodziły chorobę bardzo łagodnie. Na podstawie swojej obserwacji przeprowadził eksperyment, który potwierdził, że zakażenie wirusem ospy krowiej chroni przed zachorowaniem na ospę prawdziwą. Odkrycie Jennera dało początek współczesnym szczepieniom. Od tego czasu naukowcy prowadzą ciągłe badania, których celem jest stałe poszukiwanie nowych i rozwój już dostępnych szczepionek.

Dzięki temu, że szczepienia są skuteczną i bezpieczną formą zapobiegania zakażeniom, dziś trudno sobie wyobrazić epidemie przyczyniające się do utraty zdrowia, a nawet śmierci milionów osób. Choroby takie jak ospa prawdziwa, polio, odra czy dżuma obecnie nie są uznawane za realne zagrożenie i większość osób myśli o nich w kategoriach historycznych epidemii. Czy słusznie?

Efekt szczepień dostrzegany na całym świecie

Konsekwentnie realizowany program szczepień przeciwko ospie prawdziwej doprowadził do jej eradykacji czyli całkowitego wyeliminowania  na świecie. Od wielu lat Europa, region obu Ameryk oraz Australia i Oceania wolne są od dzikiego wirusa poliomyelitis wywołującego chorobę Heinego-Medina czyli nagminne porażenie dziecięce.  Coraz odważniej mówi się również o eliminacji  odry i różyczki.

Zmniejszenie a nawet całkowite wyeliminowanie przypadków zachorowań na wymienione wyżej choroby zakaźne jest ogromnym sukcesem naukowców oraz szansą na życie w zdrowiu dla wielu ludzi na całym świecie. Paradoksalnie jest również przyczyną dla której ludzie coraz częściej rezygnują ze szczepień i podejmują decyzję o nie uodpornieniu dzieci. Zagrożenia, które nie są namacalne, których skutków nie poznaliśmy, przebiegu nie widzieliśmy, wydają się odległe i mało realne. Niestety taka postawa może w przyszłości przyczynić się do powrotu chorób, które uznaliśmy za wyeliminowane i nie stanowiące zagrożenia dla człowieka żyjącego we współczesnym świecie.

Szczepienia są inwestycją w zdrowie dzieci oraz dorosłych. Na podstawie wielu niezależnych badań udowodniono, że są bezpieczne i skuteczne w walce z chorobami zakaźnymi. Przyczyniają się nie tylko do zmniejszenia liczby przypadków danej choroby, ale również do zredukowania ryzyka związanych z nimi powikłań.

Szczepienia obowiązkowe i zalecane

Kalendarz szczepień dzieci w Polsce obejmuje szczepienia obowiązkowe i rekomendowane. Wśród szczepień obowiązkowych znajdują się m.in. szczepienia chroniące przed:

  • gruźlicą,
  • wirusowym zapaleniem wątroby typu B,
  • polio,
  • błonicą,
  • tężcem,
  • pneumokokom
  • krztuścem.

Oprócz szczepień obowiązkowych Minister Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny zalecają szczepienia dodatkowe np. przeciwko:

  • wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
  • HPV
  • ospie wietrznej

Szczepienia dodatkowe są zalecane osobom z tzw. grup ryzyka np. turystom i podróżnikom, chorym przewlekle, osobom starszym, dzieciom uczęszczającym do żłóbków i przedszkoli, kobietom ciężarnym bądź planującym zajście w ciąże itp.

Dodatkowe korzyści ze szczepienia

Zwykle o szczepieniach myślimy w kontekście korzyści jakie odnosi osoba szczepiona. Zarówno dorosły jak i dziecko dzięki szczepionkom uzyskuje odporność przeciwko chorobom zakaźnym. Nie należy jednak zapominać, że nie żyjemy w izolacji. Dodatkową korzyścią ze szczepienia jest ochrona bliskich i osób przebywających w otoczeniu osoby zaszczepionej. Ma to szczególne znaczenie w rodzinach, w których są osoby chore przewlekle – szczególnie narażone na zachorowanie lub małe dzieci, które z uwagi na wiek lub przeciwwskazania medyczne nie mogą być zaszczepione. Dzięki zaszczepieniu członków ich rodzin minimalizuje się ryzyko przeniesienia zachorowania otaczając chorego czy dziecko ochronnym „kokonem”. 

Europejski Tydzień Szczepień 2018

W dniach od 23 do 29 kwietnia obchodziliśmy trzynastą edycję Europejskiego Tygodnia Szczepień. Głównym celem Tygodnia było zwiększenie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat szczepień ochronnych, szczególnie wśród osób należących do grup narażenia.

Patronat nad Europejskim Tygodniem Szczepień objęła Światowa Organizacja Zdrowia – WHO

Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Szczepień przebiegała pod hasłem „Szczepienia działają. Szczepmy Europę”. Patronat nad wydarzeniem objęła Światowa Organizacja Zdrowia – WHO, w Polsce współpracująca z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego.

Decyzja o szczepieniu ma kluczowe znaczenie, dla zdrowia, czasem nawet życia osoby szczepionej i osób z jej otoczenia. Należy podjąć ją świadomie, na podstawie rzetelnych informacji i dowodów naukowych.

Dowiedz się więcej:

Szczepienia przed ciążą i szczepienia w ciąży

Szczepienia. Dlaczego są tak ważne?

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 24.04.2018
Data ostatniej aktualizacji 09.12.2022