Stulejka - jak się ją leczy?

Stulejka to zwężenie napletka uniemożliwiające odprowadzenie go poza rowek wieńcowy prącia. Dochodzi do niego w wyniku zbliznowaceń spowodowanych stanami zapalnymi napletka oraz uszkodzeniami skóry powstałymi podczas nieumiejętnych prób zsuwania napletka. Często przyczyną problemów ze zsunięciem napletka jest sklejenie jego blaszki. Stulejkę leczy się zachowawczo lub chirurgicznie.
Jak wygląda stulejka?

Co to jest stulejka?

Stulejka jest schorzeniem męskim. Według autorów „Urologii”, Campbela i Walsha, napletka nie udaje się odprowadzić poza żołądź u większości chłopców z powodu sklejenia blaszek napletka, typowego dla wieku. U noworodków napletek jest zsuwalny tylko u około 4 proc. chłopców, w drugim roku życia u 50 proc., a w 4. roku u 90 proc.

Pod napletkiem gromadzi się wydzielina gruczołów łojowych nazywana mastką, którą można czasami zobaczyć z zewnątrz przez napiętą skórę napletka, w okolicy korony żołędzi. Jest to stan normalny i nie powinien budzić niepokoju. W odklejaniu napletka pomagają powtarzające się wzwody prącia i toaleta tej okolicy.

Stulejka - napletek można zsunąć tylko u 4 proc. noworodków.

Stulejka u dziecka

Według Campbela i Walsha, dzięki wzwodom i toalecie prącia rozwiązuje się około 90 proc. przypadków problemów z odprowadzaniem napletka. Dlatego w początkowym okresie życia nie należy podejmować forsownych prób odprowadzenia napletka. Należy normalnie dbać o higienę dziecka i zwracać uwagę na objawy w rodzaju obrzęku i zaczerwienienia prącia i napletka, treści ropnej wydobywającej się spod niego, skargi na ból, pieczenie itp.

Przyczyną tych objawów może być zakażenie mastki, która w przypadku infekcji staje się pożywką dla bakterii albo zakażenie układu moczowego. Wszelkie wątpliwości powinien wyjaśnić urolog dziecięcy albo chirurg dziecięcy. W przypadku zakażenia mastki leczenie polega na stosowaniu nasiadówek z rumianku lub kory dębu.

Domowe leczenie stulejki

Jeśli po 4. roku życia nie udaje się odprowadzić napletka bez przeszkód, można próbować delikatnie odciągać go w sprzyjających, neutralnych okolicznościach, na przykład podczas ciepłej kąpieli. Kiedy nie przynosi to efektów, po konsultacji z lekarzem specjalistą można rozważyć zastosowanie maści sterydowej. Sterydy powodują uelastycznienie blaszki zewnętrznej napletka, umożliwiając jego ściągnięcie. Maść sterydowa jest skuteczna, kiedy napletek jest długi i wąski. Próby ściągnięcia napletka powinny być delikatne, nie należy robić tego na siłę, dążąc do szybkiego „rozwiązania problemu”.

Zbyt agresywne działanie może doprowadzić do uszkodzenia napletka oraz powstania w tym miejscu blizn, zmniejszających elastyczność napletka i powodujących stulejkę. Nie bez znaczenia jest fakt, że dziecko, kojarząc starania rodziców czy lekarza z bólem, towarzyszącym uszkodzeniu napletka, będzie się broniło przed dotykaniem okolic intymnych w ogóle, co może utrudnić nawet codzienne czynności higieniczne.

Zabieg stulejki

Jeśli próby leczenia zachowawczego i ręcznego odprowadzenia napletka z użyciem maści sterydowej nie przynoszą efektu, lekarz zapewne rozważy możliwość leczenia chirurgicznego, zwłaszcza jeśli stulejce towarzyszą objawy w rodzaju nawracających stanów zapalnych albo znacznie utrudnione oddawanie moczu. Na pewno należy zdążyć z leczeniem stulejki przed okresem dojrzewania, kiedy wygląd prącia może stać się przyczyną problemów natury estetycznej. W wieku dojrzałym stulejka utrudnia aktywność seksualną.

– Rodzice powinni zgłosić się do lekarza specjalisty chirurga lub urologa dziecięcego, jeśli u chłopca w wieku 4-5 lat nie można zsunąć napletka. Należy zasięgnąć porady chirurga dziecięcego również wtedy, kiedy u młodszego chłopca stwierdza się nawracające (występujące kilka razy w kwartale) zakażenia ogólne, zakażenia układu moczowego oraz miejscowe stany zapalne napletka i prącia.

radzi dr Andrzej Kowal, specjalista chirurgii dziecięcej Medicover. 

Chirurgiczne leczenie stulejki może polegać na wykonaniu plastyki napletka albo ścięciu napletka poniżej blizny, umożliwiając jego ściąganie. Obydwie formy leczenia wymagają znieczulenia ogólnego, w niepowikłanym przypadku zabieg trwa zazwyczaj kilkanaście – dwadzieścia kilka minut. Plastykę napletka wykonuje się, wycinając zwężone miejsce wraz ze zbliznowaciałą tkanką w takim zakresie, który umożliwi odprowadzenie napletka. W Polsce kulturowo przyjęło się, że chłopcy mają napletek, wyjątkiem są przypadki obrzezania ze względów religijnych. Trzeba brać pod uwagę fakt, że zakres zabiegu zależy od stanu konkretnego pacjenta, czasami napletek trzeba ściąć dość nisko.

Stulejka po zabiegu

Po zabiegu wykonanym w znieczuleniu ogólnym czucie bólu jest ograniczone przez kilka godzin. Potem może być potrzebne podawanie przez dzień lub dwa środków przeciwbólowych w dawce odpowiedniej dla wieku dziecka. Można stosować przymoczki na prącie bądź nasiadówki z rumianku albo kory dębu. W niektórych przypadkach przez dłuższy czas po zabiegu może się utrzymywać znaczny obrzęk prącia, ale nie świadczy to o żadnych problemach. Wszelkie wątpliwości wyjaśni lekarz specjalista podczas wizyty kontrolnej, wyznaczanej zazwyczaj po dwóch tygodniach od zabiegu.

Stulejka - jeśli domowe sposoby nie dają efektu, lekarz powinien zdecydować o innym sposobie leczenia stulejki.

Powikłania stulejki

Do problemu sklejonej blaszki napletka i stulejki należy podchodzić spokojnie, nie podejmując pochopnych działań (ściąganie napletka na siłę), ale też i nie lekceważąc problemu. Najprawdopodobniej kłopoty z napletkiem ustąpią samoistnie lub pod wpływem leczenia zachowawczego. Jeśli konieczne okaże się leczenie chirurgiczne, zazwyczaj przebiega ono bez powikłań, chociaż trzeba pamiętać, że każda interwencja chirurgiczna jest obarczona pewnym ryzykiem.

Dr Andrzej Kowal podsumowuje:

– Po chirurgicznym leczeniu stulejki mogą wystąpić objawy typowe dla każdej ingerencji chirurgicznej w ludzki organizm: obrzęk, krwawienie, złe gojenie rany. Może też powstać blizna pooperacyjna, uniemożliwiająca zsuwanie napletka.

Wielu rodziców chłopców niepokoi fakt, że w początkowym okresie życia swoich pociech podczas kąpieli nie mogą ściągnąć napletka, by odsłonić żołądź prącia. Pojawia się obawa, że chłopiec cierpi na stulejkę, a jedynym rozwiązaniem będzie leczenie chirurgiczne. W ogromnej większości przypadków nie ma powodu do niepokoju.

Rodzice powinni zgłosić się do lekarza specjalisty chirurga lub urologa dziecięcego, jeśli u chłopca w wieku 4-5 lat nie można zsunąć napletka. Należy zasięgnąć porady chirurga dziecięcego również wtedy, kiedy u młodszego chłopca stwierdza się nawracające (występujące kilka razy w kwartale) zakażenia ogólne, zakażenia układu moczowego oraz miejscowe stany zapalne napletka i prącia.

Dowiedz się więcej:

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 03.01.2018
Data ostatniej aktualizacji 25.01.2022