Sedacja. Czy można się nie bać dentysty?

Najnowsze badania dowodzą, że lęk przed leczeniem stomatologicznym dotyczy znacznej części pacjentów. Prawie połowa badanych została zakwalifikowana do grupy umiarkowanego i wysokiego stopnia lęku przed zabiegami dentystycznymi. Na szczęście postęp w nauce i sposobach radzenia sobie z lękiem, pozwala komfortowo czuć się u dentysty wykorzystując jako skuteczną metodę uspokojenia - sedację.

Na czym polega sedacja?

Sedacja to uspokojenie bez utraty świadomości. Polega na zmniejszeniu aktywności ośrodkowego układu nerwowego. W tym celu pacjentowi podawane są odpowiednie środki farmakologiczne np. środek uspokajający lub nasenny w mniejszej dawce. Sedacja może być dożylna, doustna, domięśniowa, doodbytnicza. W stomatologii stosuje się sedację wziewną. Charakterystyczne dla zabiegów w sedacji jest to, że pacjent ma aktywną świadomość, choć czasami częściowo ograniczoną. Może odczuwać senność i równocześnie przestaje czuć napięcie i niepokój. Warto pamiętać, że środki farmakologiczne działają jeszcze kilka godzin po wizycie u dentysty. Metoda ta jest akceptowana i przyjmowana z entuzjazmem przez pacjentów obawiających się wizyt stomatologicznych.

Jak przebiega metoda sedacji?

Sedacja jako jedna z najskuteczniejszych metod uspokajania pacjentów jest bardzo prosta. Pacjent podczas wizyty oddycha przez specjalną pachnącą maseczkę z mieszanką tlenu i podtlenku azotu tzw. gazu rozweselającego. W przeciwieństwie do sedacji farmakologicznej podtlenek azotu działa tylko w momencie podawania. Po wykonanym zabiegu stomatologicznym pacjent oddycha jeszcze tlenem przez ok. 3 do 5 minut i działanie gazu całkowicie ustaje. Pacjent wychodzi z gabinetu w stanie pełnej świadomości. W Denta Care stosujemy bezpieczną sedację podtlenkiem azotu, która pozwala na przeprowadzenie zupełnie bezstresowego leczenia stomatologicznego.

System sedacji MDM (Monitored Dial Mixer), stosowany w klinikach Denta Care wyprodukowano w USA zgodnie z najwyższymi standardami produkcyjnymi, spełniającymi wysokie wymagania europejskich i międzynarodowych certyfikatów.

Wskazania do sedacji

Sedacja jest szczególnie pomocna u pacjentów z dentofobią – czyli panicznym lękiem przed zabiegami dentystycznymi, a także u dzieci do zminimalizowania strachu przed dentystą. Pomocna jest także u pacjentów z padaczką i astmą, u których stres podczas zabiegu może wywołać nasilenie objawów choroby. Przez złagodzenie napięcia i lęku, zmniejsza się ryzyko ataku duszności i napadu padaczkowego. Sedacja jest metodą bardzo popularną w krajach Europy Zachodniej, USA. W Polsce nadal niewielka liczba gabinetów jest przystosowana do jej użycia i bardzo wolno zwiększa się jej dostępność. Warto dodać iż metoda ta sprawdza się nie tylko w przełamywaniu strachu najmłodszych, ale również pacjentów dorosłych. Jest bezpieczna i nie pozostawia efektów niepożądanych. Warto ją polecić jako współczesną metodę walki ze strachem przed dentystą wśród dorosłych i metodę minimalizującą nieprzyjemne doznania w trakcie leczenia stomatologicznego najmłodszych. Przeciwwskazaniami do sedacji jest ciąża, alkoholizm, narkomania, miastenia.

Sedacja u dzieci

Ponieważ sedacja gazem rozweselającym jest całkowicie bezpieczna można ją stosować nawet u dzieci od 3. roku życia. Polega na użyciu mieszaniny gazów tlenu i podtlenku azotu celem relaksacji małego pacjenta. Bezpieczne proporcje tych gazów pozwalają przenieść dziecko w świat marzeń sennych, jednocześnie nie pozbawiając kontaktu z otoczeniem. Dziecko nie zasypia, ale również nie jest świadome tego, co dzieje się wokół niego. Mieszanina sedacyjna podawana jest przez cały czas trwania zabiegu przez specjalną, kolorową i pachnącą maseczkę, którą dziecko samo wybiera przed zabiegiem. Po zakończonym leczeniu dziecko powraca do stanu pełnej świadomości dzięki podaniu czystego tlenu. Sedacja wziewna pozwala na przeprowadzenie zupełnie bezstresowego leczenia stomatologicznego.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor lekarz dentysta Marzena Ilnicka – Dąbrowska
Data dodania 26.09.2017
Data ostatniej aktualizacji 17.01.2019