Próchnica i wpływ próchnicy na cały organizm

Próchnica zębów jest chorobą twardych tkanek zęba, takich jak szkliwo, zębina i cement korzeniowy. Polega na demineralizacji części nieorganicznej tych tkanek, prowadząc do powikłań w postaci stanów zapalnych miazgi zęba i tkanek utrzymujących ząb w kości szczęk co nie leczone nieuchronnie prowadzi do utraty zęba.
Jakie choroby wywołuje próchnica.

Zdrowie zęby a rysy twarzy

Zdrowe, ładne zęby są odpowiedzialne nie tylko za nasz estetyczny wygląd i możliwość gryzienia pokarmu. Zdrowe zęby to także podparcie dla tkanek miękkich twarzy odpowiedzialnych za prawidłowe proporcje rysów twarzy, jej symetrię, możliwość uśmiechu.

Zdrowie zęby a układ pokarmowy

Zdrowe zęby pozwalają na prawidłowe gryzienie i przeżuwanie pokarmów a więc prawidłowe funkcjonowanie całego układu pokarmowego. Umożliwiają także prawidłową  i zrozumiałą wymowę.

Choroby, które wywołuje próchnica

Próchnica nie tylko może być źródłem nieestetycznego wyglądu pacjenta i dolegliwości bólowych związanych z uszkodzeniem twardych tkanek zęba, ale jej następstwa mogą wiązać się ze zwiększonym ryzykiem  chorób ogólnoustrojowych: chorób układu krążenia, chorób nerek, problemów okulistycznych, chorób stawów itp.

Objawy próchnicy

Najczęściej  pacjent zdaje sobie sprawę, że z jego zębami dzieje się coś złego wtedy gdy pojawiają się ubytki próchnicowe co z punktu rozwoju próchnicy jest już późnym etapem i gdy leczenie polega na oczyszczaniu zęba z chorej tkanki w celu uzupełnienia jej ubytku materiałem zastępczym – wypełnieniem/plombą.

Jednak najłatwiej jak w przypadku każdej choroby jest zapobiegać jej wystąpieniu lub zwalczać ją na etapie gdy organizm jest w stanie „sam dać sobie radę”.

Jak uniknąć próchnicy?

Profilaktyka próchnicy polega więc na stworzeniu takich warunków w jamie ustnej pacjenta, aby wyeliminować czynniki ryzyka próchnicy lub/i na bardzo wczesnym etapie jej rozwoju doprowadzić do równoważenia procesów demineralizacji tkanek twardych zęba przez stymulowanie zjawisk remineralizacji.  Dlatego w profilaktyce próchnicy tak ważne jest utrzymywanie właściwej higieny jamy ustnej, przestrzeganie zasad dietetycznych i stosowanie preparatów zawierających odpowiednie związki mineralne i fluor.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 04.01.2018
Data ostatniej aktualizacji 09.01.2020