Powrót dzieci do szkół w czasie pandemii COVID-19

Większość szkół tradycyjnie rozpoczęła pracę od 1. września. Rodzice zastanawiają się jednak, czy wysyłanie swych pociech do szkół w czasie wzrostu zachorowań na COVID-19 jest bezpieczne. Opiekunowie dzieci muszą wziąć pod uwagę wiele rzeczy: swoje potrzeby związane z pracą, potrzebę edukacji i opieki nad dziećmi, korzyści płynące z uczenia się w szkole oraz zdrowie i bezpieczeństwo ich rodzin. Młodsze dzieci mimo wszystko najlepiej uczą się w szkole. Uczniowie szkół średnich mogą lepiej radzić sobie z nauką zdalną.
COVID-19 a szkoła.

Co mówią eksperci ds. zdrowia?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Amerykańska Akademia Pediatrii (AAP) i inne instytucje zajmujące się zdrowiem twierdzą, że powrót dzieci do szkoły jest wskazany dla ich zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i emocjonalnego. W ten sposób dzieci najlepiej się uczą.

Eksperci ds. zdrowia, urzędnicy i nauczyciele ciężko pracują, żeby zadbać o bezpieczeństwo uczniów. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, szkoły mogą ograniczać liczebność klas, zmieniać plan lekcji lub oferować naukę online (zdalną). Niektóre szkoły mogą oferować nauczanie hybrydowe (połączenie nauki online i na miejscu). Szkoły pracujące standardowo mogą wymagać od dzieci
i nauczycieli noszenia masek lub przyłbic, zachowania dystansu społecznego i podejmowania innych środków ostrożności.

Aby dowiedzieć się, czy liczba przypadków zakażeń SARS-CoV-2 w Twojej okolicy rośnie, maleje lub się nie zmienia, możesz sprawdzić informacje na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

COVID-19 a szkoła 

Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), dane z 6 sierpnia 2020 r., tylko niewielki odsetek (< 5 proc.) wszystkich przypadków COVID-19 zgłoszonych w UE / EOG i Wielkiej Brytanii dotyczy dzieci (w wieku 18 lat i poniżej).

Dzieci ze zdiagnozowanym COVID-19 są znacznie rzadziej hospitalizowane niż dorośli i rzadziej notuje się wśród nich przypadki śmiertelne. W większości przechodzą infekcję łagodnie lub bezobjawowo, co oznacza, że infekcja może pozostać niewykryta.

W przypadku objawów, dzieci wydalają wirusa w ilościach podobnych do dorosłych i mogą zarażać innych w podobny sposób jak dorośli. Nie wiadomo, jak zaraźliwe są bezobjawowe dzieci.
Do tej pory udokumentowano niewiele znaczących epidemii COVID-19 w szkołach, mogą być one trudne do wykrycia ze względu na względny brak objawów u dzieci.

Badania przypadków zidentyfikowanych w warunkach szkolnych sugerują, że przenoszenie zakażenia z dziecka na dziecko w szkołach jest rzadkie i nie jest główną przyczyną zakażenia SARS-CoV-2 w tej grupie wiekowej.

Częste mycie rąk jest jednym ze środków zapobiegawczych.

Jeśli zostaną zastosowane odpowiednie środki ostrożności (dystans fizyczny i zasady higieny), jest mało prawdopodobne, aby w szkołach narażenie na zakażenie koronawirusem było większe niż w innych miejscach pracy lub rozrywki o podobnym zagęszczeniu ludzi.

Opublikowane dane na temat wpływu zamykania / ponownego otwierania szkół na poziom transmisji koronawirusa w populacji są sprzeczne, chociaż te pochodzące ze śledzenia kontaktów w szkołach oraz dane obserwacyjne z szeregu krajów Unii Europejskiej sugerują, że ponowne otwieranie szkół nie wiązało się z istotnym wzrost transmisji koronawirusa.

Jak rozmawiać z dziećmi o COVID-19*

Dzieci mogą martwić się o siebie, swoją rodzinę i przyjaciół. Rodzice, członkowie rodziny, pracownicy szkoły i inni zaufani dorośli mogą odgrywać ważną rolę w pomaganiu dzieciom w zrozumieniu tego, co się wokół nich dzieje i minimalizowaniu ich niepokoju i strachu.

1. Odpowiadaj na pytania dotyczące koronawirusa

To nowy wirus wywołujący chorobę nieco przypominającą przeziębienie, ale nie wszystkie dzieci na nią chorują. Tym, które zachorują pomagają lekarze. Powiedz dziecku, że może przyjść do ciebie, gdy ma pytania. Staraj się, aby informacje, które mu przekazujesz były proste.

2. Naucz dziecko codziennych czynności ograniczających rozprzestrzenianie się zarazków

Przypominaj o częstym i dokładnym myciu rąk. Koronawirus nie lubi wody i mydła. Trzeba je myć dokładnie i co najmniej 20 sekund. Rozprowadzamy mydło na wierzchu i spodzie dłoni, myjemy też przestrzenie między palcami oraz nadgarstki. Można w tym czasie recytować alfabet lub śpiewać dwa razy sto lat.

Przypominaj dzieciom, aby trzymały się z dala od osób, które kaszlą, kichają lub są chore oraz o niedotykaniu twarzy. Przypomnij im również o kaszlu lub kichaniu w łokieć lub chusteczkę, a następnie wyrzuceniu jej do kosza.

3. Ogranicz dostęp do informacji

Zwróć uwagę na to, co dziecko widzi lub słyszy w telewizji, radiu lub internecie. Zbyt wiele informacji na temat pandemii COVID-19 może wywołać niepokój.

4. Zapewnij dziecko, że jest bezpieczne

Zachowaj spokój. Pamiętaj, że dzieci reagują zarówno na to, co mówisz, jak i na to, jak mówisz. Będą wychwytywać informacje z rozmów, które prowadzisz z innymi osobami. Dziecko nie musi martwić się pandemią, walką z nią zajmują się dorośli. Poinformuj, że to normalne, jeśli czuje się zdenerwowane. Podpowiedz, jak radzić sobie ze stresem.

5. Powiedz, jak dziecko ma zachowywać się w szkole

Jeśli szkoła jest otwarta, omów wszelkie nowe działania, które mogą zostać podjęte w szkole, aby chronić dzieci i personel szkolny przed zakażeniem.

6. Powiedz dziecku, co może zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID-19

Może ćwiczyć zdrowe nawyki w domu, szkole i podczas zabawy, aby chronić się przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

7. Powiedz dziecku, co się stanie, jeśli zachoruje na COVID-19

Przebieg choroby może wyglądać inaczej u różnych osób. U wielu osób choroba COVID-19 przebiega jak przeziębienie lub grypa. Chorzy mogą mieć gorączkę, kaszel lub trudności z oddychaniem. Część osób ma zaburzenia smaku i/lub węchu. Większość osób, która zakaziła się nowym koronawirusem jednak nie miała objawów COVID-19.

Tylko niewielka grupa osób, miała poważniejsze problemy. Jeśli zachorujesz, nie oznacza to, że masz COVID-19. Ludzie mogą zachorować na wszelkiego rodzaju choroby. Ważne jest, aby pamiętać, że rodzice i lekarze udzielą pomocy.

*Źródło: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html

 

Czy dziecko może zachorować na COVID-19 w szkole?

Dzieci rzadziej chorują na COVID-19 niż dorośli, a jeśli już dojdzie do zakażenia, to objawy na ogół są łagodne. Eksperci twierdzą, że stosowanie środków zapobiegawczych w drodze do szkoły i podczas przebywania w niej pomaga chronić uczniów i zmniejsza ryzyko zakażenia się wirusem. Zabezpieczenia te obejmują:

COVID-19 zapobieganie

 • częste mycie rąk i czyszczenie powierzchni (środki do dezynfekcji rąk zawierające 70 proc. alkoholu powinny znajdować się w różnych miejscach w całym budynku),
 • noszenie masek, przyłbic lub innych osłon twarzy – obecnie nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez nauczycieli i dzieci uczęszczających do danej placówki; jednak w sytuacji, w której zachowanie bezpiecznej odległości od innej osoby nie jest możliwe, należy zakryć usta i nos ‒ w czasie przerw, na korytarzu, gdzie przebywa dużo osób,
 • utrzymanie dystansu (m.in. zapewnienie 1,5-metrowej odległości między stołami na stołówce),
 • naprzemienne harmonogramy zajęć (zróżnicowane w czasie przybycie klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku, skracanie rozkładu zajęć),
 • stałe sale lekcyjne dla uczniów,
 • zmniejszenie liczebności klas, dzięki czemu uczniowie mogą siedzieć przy ławkach w większej odległości od siebie (najlepiej 1,5 m),
 • brak dostępu do obszarów społecznych, w których uczniowie zbierają się w szkołach,
 • używanie tylko własnych przyborów szkolnych (uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą),
 • częste czyszczenie i wietrzenie pomieszczeń,
 • plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, jeśli uczeń lub członek personelu szkoły zacznie wykazywać objawy lub zgłosi złe samopoczucie (dyrektor, lub nauczyciel musi odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu, a następnie poinformować rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły; jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni udać się do lekarza).

Pamiętajmy, że stosowanie środków ostrożności może zapobiec nie tylko zakażeniu SARS-CoV-2, lecz także innym infekcjom dróg oddechowych związanych z sezonem jesienno-zimowym.

Co, jeśli moje dziecko lub członek rodziny należą do grupy wysokiego ryzyka?

Niektóre osoby są bardziej narażone na zachorowanie na COVID-19. Są to osoby z współistniejącymi problemami zdrowotnymi, takimi jak: astma, cukrzyca lub obniżona odporność, choroby płuc, serca, nerek oraz osoby dorosłe w wieku 65 lat lub starsze.

Jeśli twoje dziecko ma problemy zdrowotne lub mieszka z kimś z grupy wysokiego ryzyka, możesz zdecydować się na naukę na odległość. Decyzja powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą.

Jak rozmawiać z dziećmi o COVID-19?

Czy szkoła mojego dziecka przestrzega wszystkich środków bezpieczeństwa dotyczących COVID-19?

Dowiedz się, jakie środki ostrożności podejmuje szkoła twojego dziecka. Zapytaj o:

 • Czyszczenie i dezynfekcję powierzchni ‒ szkoły powinny stosować się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczących czyszczenia i dezynfekcji obszarów wspólnych. Powierzchnie, które są często dotykane (takie jak poręcze, armatura łazienkowa, klawiatury i klamki, blaty ławek) należy czyścić tak często, jak to możliwe (przynajmniej codziennie). Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 • Badania przesiewowe i monitorowanie stanu zdrowia ‒ szkoły mogą codziennie sprawdzać dzieci pod kątem objawów zakażenia koronawirusem. Może to obejmować kontrolę temperatury i wywiad na temat objawów w domu lub w szkole. Jeśli ktoś zachoruje, uczniów i pracowników obowiązują procedury izolowania, zgłaszania narażenia i powrotu do szkoły. Uczniowie, nauczyciele lub pracownicy szkoły powinni pozostać w domu, jeśli są chorzy.
 • Zasłanianie twarzy ‒ starsi uczniowie i wszyscy dorośli powinni nosić maski, przyłbice lub inne zasłony z materiału w przestrzeniach, w których trudno jest zachować dystans.
 • Mycie rąk ‒ uczniowie i pracownicy szkoły powinni często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem. Mogą również użyć środka odkażającego do rąk.
 • Dystans społeczny (zwany także dystansem fizycznym) ‒ dorośli i uczniowie powinni pozostawać w odległości 1,5 m od siebie, gdy tylko jest to możliwe. Odpowiednie rozstawienie ławek w klasie i zasłanianie nosa i ust w szatniach czy na korytarzach podczas przerw lekcyjnych może pomóc w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
 • Wielkość klasy lub grupy ‒ niektóre szkoły mogą ograniczać liczebność klas, umieszczać uczniów w stałych salach lekcyjnych (uczniowie przebywają razem przez cały dzień szkolny w jednej sali), zmieniać harmonogramy zajęć lub stosować nauczanie hybrydowe (online i w szkole).
 • Sposób prowadzenia zajęć sportowych ‒ w salach przeznaczonych do ćwiczeń piłki, skakanki, obręcze i inne sprzęty wykorzystywane podczas zajęć muszą być czyszczone lub dezynfekowane. Podczas zajęć sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, takie jak gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna i zastąpić je innymi – np. siatkówką, lekkoatletyką, treningiem przekrojowym, tenisem stołowym i ziemnym, badmintonem. Jeżeli jest taka możliwość, zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na otwartej przestrzeni.

Pobierz PDF: Ile czasu wirus SARS-CoV-2 może przeżyć na różnych powierzchniach użytkowych (PDF) >>

COVID-19 a inne sposoby obniżenia ryzyka

Szkoły w całym kraju szukają kreatywnych sposobów na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Mogą podjąć różne kroki, np.:

 • nauczyciele zmieniają sale lekcyjne, a dzieci pozostają przez cały dzień w jednym pomieszczeniu;
 • uczniowie jedzą posiłki w klasie;
 • podłogi mogą być oznaczone, aby pokazać uczniom, gdzie mają stać i chodzić.

Szkoły, które stosują się do tych praktyk, mogą zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród uczniów i pracowników. Ale to nie znaczy, że infekcje nie będą się zdarzać. W przypadku wybuchu epidemii szkoły powinny mieć przygotowany plan obejmujący nauczanie zdalne w pełnym wymiarze godzin.

Bezpieczny powrót do szkoły o czym należy jeszcze wiedzieć

Przebieg pandemii koronawirusa wciąż się zmienia, dlatego ważne jest, aby być elastycznym. Postępuj zgodnie z decyzjami szkoły i bądź gotowy na wprowadzenie zmian.

Wiedza o tym, czego się spodziewać i jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo, pomoże Ci obniżyć ryzyko wystąpienia koronawirusa w twojej rodzinie.

Więcej informacji na temat bezpiecznego powrotu do szkoły można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

Nie należy też zapominać o tym, aby minimalizować ilość i wagę rzeczy, które dzieci pakują do swoich plecaków i tornistrów.

O czym warto pamiętać podczas powrotu do szkoły?

Powrót dziecka do szkoły o czym warto pamiętać?

 • Waga plecaka – zalecany limit – 10-15 proc. masy ciała. Nadmierny ciężar źle wpływa na kręgosłup, stawy biodrowe, kolana i stopy (10 proc. dla okresu wczesnoszkolnego, 15  proc. dla uczniów od 13. roku życia).
 • Dół tornistra powinien kończyć się na linii pleców, a góra przed karkiem. Tornister powinien mieć usztywnioną ściankę przylegającą do pleców.
 • Tornister powinien mieć równe, szerokie (co najmniej 4 cm) szelki, z możliwością regulacji ich długości. Długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie do pleców.
 • Zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej.
 • Cięższe rzeczy należy umieszczać na dnie tornistra.
 • Należy go nosić na obu ramionach!
 • Należy zwracać uwagę, aby dzieci nie wkładały do plecaka zbędnych rzeczy.

Bardzo ważne jest też zwrócenie uwagi na odpowiednią postawę dziecka za biurkiem. Aby uniknąć schorzeń kręgosłupa, rodzice powinni zatroszczyć się o wypracowanie u swoich pociech prawidłowych nawyków i zorganizowanie im zgodnego z zasadami ergonomii stanowiska pracy.

Przeczytaj artykuł: Zdrowy tornister. Jak wybrać tornister dla dziecka?

Źródła: 

 1. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-covid-19-transmission
 2. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infographic-covid-19-children-and-role-schools
 3. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 18.09.2020
Data ostatniej aktualizacji 28.09.2020