Półpasiec oczny – objawy, leczenie i powikłania półpaśca ocznego

Najczęstsze objawy półpaśca to ból i wysypka po jednej stronie tułowia, jednak u części chorych rozwija się półpasiec oczny, który może być przyczyną trwałych problemów ze wzrokiem, a nawet ślepoty. Jakie są objawy półpaśca ocznego? Do jakich powikłań może prowadzić półpasiec oczny i na czym polega jego leczenie?
Jak objawia się półpasiec oczny?

W artykule: 

Co to jest półpasiec? | Półpasiec oczny ile trwa leczenie? | Jakie są powikłania półpaśca? 

Przyczyną półpaśca (w tym także półpaśca ocznego) jest ten sam wirus, który wywołuje ospę wietrzną – VZV (ang. varicella zoster virus). Po ospie wietrznej, VZV pozostaje w organizmie w postaci uśpionej, a dziesiątki lat później może reaktywować się jako półpasiec.

Dlaczego chorujemy na półpasiec?

Półpasiec zagraża wszystkim, którzy przebyli ospę wietrzną. Ryzyko zachorowania jest większe w przypadku osłabienia odporności. Ma to miejsce zwłaszcza u osób:

 • w wieku powyżej 50 lat,
 • chorujących na raka lub HIV/AIDS,
 • leczonych chemioterapią, radioterapią lub lekami immunosupresyjnymi (powstrzymującymi organizm przed odrzuceniem przeszczepionego narządu),
 • żyjących pod wpływem długotrwałego stresu.

Półpasiec oczny objawy

Pierwsze objawy półpaśca to mrowienie lub palący ból, najczęściej jednostronny. Mogą wystąpić także:

W ciągu 2-3 dni w miejscu, w którym odczuwasz ból pojawia się zaczerwienienie i wysypka, a następnie pęcherzyki. Wirus półpaśca przemieszcza się wzdłuż nerwów, dlatego wykwity często tworzą linię po jednej stronie tułowia lub twarzy.

Najczęstsze objawy półpaśca ocznego to wysypka na powiece, czole i/lub nosie. Poza tym może wystąpić:

 • palący lub pulsujący ból w oku,
 • zaczerwienienie wokół i wewnątrz oka,
 • łzawienie oka,
 • podrażnienie oka,
 • niewyraźne widzenie,
 • wyjątkowa wrażliwość na światło,
 • obrzęk powieki, siatkówki i rogówki.

Jeśli masz jeden lub więcej z tych objawów, skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu albo z okulistą. Im szybciej rozpoczniesz leczenie, tym mniejsze ryzyko wystąpienia groźnych powikłań półpaśca.

Półpasiec oczny objawia się m.in. bólem oka.

Powikłania półpaśca ocznego

Częstym powikłaniem miejscowym półpaśca ocznego jest nerwoból (tzw. poherpetyczny), który może trwać miesiące, a nawet lata po zagojeniu się zmian skórnych. Kolejne następstwa półpaśca ocznego to zapalenie:

 • spojówek,
 • rogówki,
 • błony naczyniowej oka,
 • nerwu wzrokowego.

Półpasiec oczny może też powodować powikłania prowadzące do poważnego upośledzenia wzroku, a nawet ślepoty, takie jak:

 • jaskra,
 • bliznowacenie rogówki,
 • zapalenie siatkówki.

Rzadkim powikłaniem półpaśca ocznego jest udar mózgu.

Leczenie półpaśca ocznego

Diagnostyka półpaśca najczęściej polega na wywiadzie lekarskim i obserwacji objawów. W terapii stosuje się leki przeciwwirusowe, które mogą zawierać:

 • Acyklowir,
 • Famcyklowir,
 • Walacyklowir.

Aby zmniejszyć obrzęk w oku, lekarz może również zalecić lek steroidowy w postaci doustnej lub w kroplach do oczu. W terapii półpaśca i jego powikłań wykorzystuje się też leki przeciwbólowe.

Wysypka półpaścowa goi się zwykle w ciągu 1-3 tygodni. Leczenie objawów ocznych może potrwać kilka miesięcy. W części przypadków konieczne są późniejsze kontrole okulistyczne. 

Objawy półpaśca ocznego.

Czy półpasiec oczny jest zaraźliwy?

Półpasiec oczny jest zaraźliwy. Zakażenie następuje poprzez kontakt z płynem z pęcherzyków. W wyniku zakażenia u osób podatnych rozwinie się ospa wietrzna, a nie półpasiec.

Półpasiec oczny - zalecenia

Jeśli zachorujesz na półpasiec, do czasu przyschnięcia wykwitów skórnych:

 • unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które nie chorowały na ospę wietrzną lub nie zostały przeciwko niej zaszczepione (zakażenie jest szczególnie niebezpieczne dla ciężarnych i osób z obniżona odpornością),
 • zakrywaj wysypkę plastrem,
 • nie drap wysypki,
 • często myj ręce wodą z mydłem.

Jak zapobiegać półpaścowi ocznemu?

Półpaścowi ocznemu można zapobiegać poprzez szczepienie. W Polsce dostępna jest już szczepionka na półpasiec, chroniąca przed zachorowaniem i ciężkim powikłaniem, którym jest neuralgia popółpaścowa.

Przeczytaj także: 

Bostonka - objawy, przebieg, leczenie choroby bostońskiej u dzieci i dorosłych

Wirusowe infekcje narządu wzroku - etiologia, epidemiologia i leczenie

http://ptf.content-manager.pl/pub/File/Farmacja%20Polska/2014/__FP%202014-09.pdf#page=48

Pacjent z półpaścem w praktyce lekarza rodzinnego

https://journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej/article/view/57597

Wybrane dermatozy skóry powiek

http://mediton.nazwa.pl/library/aai_volume-19_issue-2_article-1180.pdf

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 10.04.2019
Data ostatniej aktualizacji 10.11.2023