Osocze bogatopłytkowe (PRP) - zastosowanie w stomatologii oraz dermatologii

Osocze bogatopłytkowe (ang. platelet-rich plasma - PRP) to preparat przygotowywany z wykorzystaniem niewielkiej ilości krwi pobranej od pacjenta. Uzyskiwany jest najczęściej w wyniku procesu rozdziału jej frakcji, po którym następuje zatężanie oraz wirowanie. Cechuje się podwyższoną ilością czynników wzrostu (m.in. płytek krwi), a przez to posiada zdolność do stymulowania procesów regeneracyjnych i naprawy tkanek.
Osocze bogatopłytkowe stosowane jest także w stomatologii.

Osocze bogatopłytkowe (PRP) zastosowanie

Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w terapii jest nowym, wykorzystywanym od 1997 roku,
ale już docenianym środkiem wspomagającym gojenie ran w przebiegu wielu zabiegów chirurgii stomatologicznej. Izolowana w wyniku przygotowania PRP krew zawiera od trzech do pięciu razy więcej czynników wzrostu niż krew normalna.

Powszechnie stosowaną formą preparatu PRP jest żel, który powstaje przez pochodne autologicznej, pełnej krwi zawierającej chlorek wapnia i trombinę. Cechuje się wysoką zawartością fibrynogenu
i płytek krwi. Zawarte w PRP czynniki wzrostu indukują proliferację komórek, angiogenezę
i chemotaksję, a także zawierają serotoninę, dopaminę, histaminę, adenozynę i wapń, które zwiększają przepuszczalność błon.

Preparat PRP ma charakter adhezyjny, czyli przylegający, co ułatwia jego obsługę, prowadząc do przewidywalnej, odtwarzalnej aplikacji i dobrej hemostazy, a równocześnie pomaga w uzyskaniu oczekiwanego uszczelnienia naczyń krwionośnych.

Osocze bogatopłytkowe (PRP) gdzie jest stosowane?

Osocze bogatopłytkowe (PRP) w stomatologii

PRP w praktyce chirurgicznej może przynieść korzystne rezultaty, takie jak:

 • minimalizacja bólu pooperacyjnego,
 • zwiększenie unaczynienia,
 • zmniejszenie krwawienia,
 • przyspieszenie gojenia się tkanek miękkich i regeneracja kości.

W badaniach oceniających czas gojenia ran po ekstrakcji zębów stwierdzono, że po leczeniu
z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego, gojenie następowało prawie sześć razy szybciej
niż w przypadku grupy kontrolnej bez zastosowania PRP.

Powszechne zabiegi stomatologiczne, w których stosuje się PRP, obejmują zabiegi chirurgiczne, naprawę, rekonstrukcję żuchwy, chirurgiczne naprawy rozszczepów zębodołowych, leczenie wad kostnych przyzębia i okołoplastyczne zabiegi rekonstrukcyjne. Znajduje również zastosowanie w zabiegach związanych z wszczepieniem implantów zębowych.

Wprowadzenie osocza bogatopłytkowego (PRP) do zębodołu po wykonaniu egzodoncji poprawia gojenie się tkanek miękkich, a także wpływa na proces regeneracji kości. Jednym z wysoce istotnych czynników wzrostu wspomaganych przez obecność PRP jest białko morfogenetyczne kości (BMP).

Istnieje wiele dowodów klinicznych, pochodzących zarówno z badań prowadzonych na zwierzętach, jak i ludziach, które wykazują, że BMP jest istotnym czynnikiem w tworzeniu nowej kości. Związek między PRP i BMP jest wysoce istotny dla stomatologów w zabiegach umieszczania implantów.

Osocze bogatopłytkowe (PRP) pozwala na wyhodowanie nowej kości w szybszym tempie niż tradycyjne metody regeneracji tkanki kostnej. PRP wykazał bardzo dobre wyniki w zabiegach przyzębia. Natomiast podczas procesu gojenia okołowierzchołkowego, wydłużania korzenia i pogrubiania ściany zębiny w martwiczych, niedojrzałych zębach stałych nad zakrzepem, osocze bogatopłytkowe działa jak rusztowanie ze skoncentrowanymi mikrocząsteczkami lub magazyn czynników wzrostu.

Osocze bogatopłytkowe (PRP) w dermatologii

Jako stale rozwijająca się metoda leczenia, osocze bogatopłytkowe wykazuje również znaczne nadzieje na udoskonalenie zabiegów w dziedzinie dermatologii, włącznie z zabiegami dermatologicznymi wykonywanymi w gabinetach stomatologicznych.

Stosuje się je w celu przyspieszenia gojenia się ran skórnych, w tym także po innych zabiegach,
a w medycynie estetycznej w celu nadania tkankom (głównie skórnej) młodszego wyglądu. Praktykowane są terapie wstrzykiwania krwi zawierającej podwyższone stężenie płytek krwi do skóry w rejonie min. twarzy lub głowy. Celem takich zabiegów jest ukrycie głębokich zmarszczek lub blizn potrądzikowych, zmian skórnych, zwiększenie napięcia i elastyczności skóry oraz odmłodzenie cery.

Osocze bogatopłytkowe jest testowane również jako jedna z możliwości leczenia wypadania włosów. Pożądaną cechą tej terapii jest niższa zdolność uczulania pacjentów niż w przypadku tradycyjnie stosowanych wypełniaczy. PRP może pobudzać fibroblasty w kierunku syntezy kolagenu oraz indukować tworzenie się naczyń krwionośnych.

Prowadzone badania stwierdzają, że leczenie z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego nie wykazuje istotnych i poważnych skutków ubocznych. Jego stosowanie może być związane ze względnie wyższymi kosztami utrzymania zaplecza systemów przetwarzania preparatów, wdrażania procedur poboru krwi od pacjenta i przechowywania materiału biologicznego.

Źródło:

 1. Metody fotoodmładzania skóry. W: Dermatologia dla kosmetologów. Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2010. R. Bartkowiak, A. Halbina, A. Kaszuba.
 2. Chirurgia plastyczna. Warszawa 1996: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. J. Holle.
 3. Platelet-rich plasma: clinical applications in dentistry. J Am Dent Assoc. 2002;133: 13831386. N. Carlson, R. Roach.
 4. https://www.footcaremd.org/conditions-treatments/injections-and-other-treatments/platelet-rich-plasma-injection (dostęp 03.11.2020 godz 22:49).
 5. Platelet-rich plasma (PRP) in dental and oral surgery: from the wound healing to bone regeneration. Immunity & Ageing 2013. A. Albanese et Al.
 6. A comparative evaluationof the blood clot, platelet-rich plasma, and platelet-rich fibrin in regeneration of necrotic immature permanent teeth: A clinical study. Contemp Clin Dent. 2015 Jan-Mar; 6(1): 6368. I. Narang, N.Mittal, N.Mishra.
 7. Platelet-rich plasma: Clinical applications in dentistry. The Journal of the American Dental Associatio Volume 133, Issue 10, October 2002, Pages 1383-1386. .Carlsond et Al.
 8. Platelet-Rich Plasma (PRP): Current Applications in Dermatology STL Volume 24 Number 5. October 1, 2019. J. Emer.

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 15.12.2020
Data ostatniej aktualizacji 16.03.2023