Oparzenia - pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc w przypadku oparzeń. Sprawdź, jak należy pomóc osobie poparzonej.
Oparzenia - pierwsza pomoc przy oparzeniach.

Pierwsza pomoc w oparzeniach

  1. Sprawdź, czy wokół jest bezpiecznie.
  2. Odetnij poszkodowanego od źródła oparzenia.
  3. Zdejmij palące się ubranie.
  4. Schładzaj oparzone miejsce wodą:
    - nie stosuj lodowatej wody ani lodu
    - ochładzaj przez kilkanaście minut
  5. Zabezpiecz oparzone miejsce czystym i suchym opatrunkiem. Należy unikać przebijania/przekłuwania pęcherzy.
  6. Jeśli oparzenie jest rozległe, utrzymuj temperaturę ciała, zabezpiecz poszkodowanego przed wychłodzeniem.

Rozległe oparzenie

Rozległe oparzenie (powyżej 10 proc. powierzchni ciała), oparzenia głowy, szyi, krocza, oparzenia chemiczne bądź prądem wymagają bezpośredniej oceny przez lekarza.

Oparzenia u dzieci

Zdecydowana większość oparzeń u dzieci wymaga konsultacji z lekarzem.

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwu, szczególnie w sytuacji oparzenia elektrycznego i chemicznego.

Przeczytaj także inne poradnik na temat pierwszej pomocy

Jak skutecznie wezwać pogotowie? Pierwsza pomoc

Krwotok - pierwsza pomoc

Nagłe zatrzymanie krążenia – pierwsza pomoc

Resuscytacja dziecka – pierwsza pomoc

Złamania i urazy - pierwsza pomoc

Zadławienie u dziecka - pierwsza pomoc

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 22.10.2019
Data ostatniej aktualizacji 08.09.2021