Materiały kompozytowe w rekonstrukcji zębów - białe wypełnienia

Materiały kompozytowe zwane „białymi wypełnieniami” są najczęstszym sposobem rekonstrukcji zębów. To aktywne żywice światłoutwardzalne (faza organiczna), w które wbudowane są nieaktywne cząsteczki wypełniaczy (faza nieorganiczna).
Rekonstrukcja zębów białymi wypełnieniami.

Fazą, która ma wpływ na charakter i właściwości materiału kompozytowego jest faza nieorganiczna. Wpływa ona na twardość, elastyczność wypełnienia, neutralność chemiczną w jamie ustnej oraz właściwości estetyczne takie jak kolor, gładkość, połysk. Stanowi ona aż 80% kompozytu, a jej cząsteczki mogą mieć różny kształt, wielkość oraz ilość.

Rodzaje materiałów kompozytowych

Wyróżniamy klasyczne materiały kompozytowe zawierające jedynie wypełniacz o wielkości cząstek rzędu kilku mikrometrów oraz coraz powszechniej stosowane nowej generacji materiały kompozytowe hybrydowe znakomicie sprawdzające się na wszystkich powierzchniach zębów przednich i bocznych. Materiały te posiadają wiele odcieni umożliwiających idealne dopasowanie do koloru zęba i uzyskać tzw. efekt kameleona polegający na optycznym zlewaniu się połączenia wypełnienia ze ścianą zęba. Użycie zwykłych kompozytów z jednym odcieniem nie daje dobrego efektu i nie pozwala osiągnąć niewidzialnego wypełnienia.

Poza zaletami estetycznymi kompozyty hybrydowe charakteryzują się wysoką odpornością na nacisk podczas żucia, niskim stopniem ścieralności, doskonałą adhezją (przyleganiem) do szkliwa i zębiny, małym skurczem polimeryzacyjnym, a także dobrym kontrastem w obrazie RTG.

Zalety użycia materiałów kompozytowych

Zastosowanie nowoczesnych materiałów kompozytowych do odbudowy zęba pozwala na wykonanie tak zwanej techniki warstwowego nakładania kompozytu wraz z przestrzeganiem protokołu adhezyjnego. Technika ta polega na utworzeniu odpowiedniej grubości kilku warstw zębiny wraz z wytworzeniem niuansów szkliwa (plamek, mikropęknięć, przezierności) co jest możliwe dzięki szerokiej gamie kolorów materiałów kompozytowych. Takie naśladowanie natury wymaga w takim samym stopniu zarówno gruntownej wiedzy i doświadczenia lekarza jak i materiału kompozytowego najnowszej generacji. Dopiero zachowanie powyższych czynników gwarantuje unikatową i wytrzymałą odbudowę odwzorowującą prawdziwy wygląd zębów. Technika warstwowego nakładania materiału dodatkowo znacznie zmniejsza powszechnie występujące podczas wiązania żywic kompozytowych pod wpływem światła lampy polimeryzacyjnej - zjawisko skurczu polimeryzacyjnego będące przyczyną po zabiegowej wrażliwości zęba oraz utraty szczelności brzeżnej wypełnienia.

Kiedy stosuje się materiały kompozytowe

Wskazania do stosowania najnowszych materiałów kompozytowych są coraz szersze: utrata tkanek twardych zęba z powodu choroby próchnicowej lub urazowych złamań zębów, odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym, korekta położenia i kształtu zęba, diastema a także wrodzone zabarwienia. Rekonstrukcje kompozytowe są najmniej inwazyjnym i najbardziej estetycznym sposobem odtwarzania twardych tkanek zęba. Każda odbudowa powinna być dostosowana do wymagań i wieku pacjenta zgodnie z indywidualnym planem leczenia. Zazwyczaj procedura rekonstrukcji zęba odbywa się podczas jednej wizyty. Leczenie stomatologiczne z pomocą wysokiej jakości materiałów kompozytowych odbywa się bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor lek. stom. Dagmara Bałuszyńska
konsultacja merytoryczna Maria Dubielecka, dr n. med. specjalista stomatologii zachowawczej
Data dodania 08.12.2017
Data ostatniej aktualizacji 17.01.2019