Łokieć golfisty - objawy, leczenie i ćwiczenia

Łokieć golfisty (łac. epicondylitis medialis humeri) to ból po wewnętrznej stronie łokcia. Dolegliwość dotyczy patologii przyczepów mięśni zginacza promieniowego nadgarstka, zginacza łokciowego nadgarstka i/lub nawrotnego obłego.
Łokieć golfisty objawy i leczenie

Łokieć golfisty objawy

Najczęstszym objawem łokcia golfisty jest ból zlokalizowany po przyśrodkowej stronie łokcia, czasami promieniujący w dół po wewnętrznej stronie przedramienia i dochodzący aż do 4. i 5. palca.

Ból najczęściej nasila się podczas zginania nadgarstka i pronacji przedramienia, dlatego pacjenci opisują ból pojawiający się podczas witania się z uciśnięciem dłoni, przekręcania klamki (gałki) w drzwiach czy dźwigania zakupów.

W pierwszym stadium choroby ból może występować tylko na początku wykonywania danego ruchu. W zaawansowanym jest już na tyle silny, że całkowicie ogranicza wykonywanie czynności ruchowych, a nawet pojawia się w spoczynku.

W związku z odczuwanymi dolegliwościami pacjent zaczyna unikać lub całkowicie zaprzestaje wykonywania bolesnych ruchów, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia siły mięśni zginaczy dłoniowych nadgarstka i pronatorów przedramienia. To z kolei ogranicza prawidłowe funkcjonowanie ręki.

Kolejnym objawem łokcia golfisty jest tkliwość na dotyk w okolicy przednio-dolnej nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. U niektórych osób występuje również uczucie sztywności w łokciu, szczególnie rano po przebudzeniu lub dłuższym unieruchomieniu.

Łokieć golfisty przyczyny

W większości przypadków przyczyną tego schorzenia jest praca lub uprawiany sport wymagający powtarzalnych ruchów zginania dłoniowego nadgarstka i pronacji (obracania) przedramienia wbrew oporowi. Prowadzą one do mikrourazów w okolicy przyczepów mięśni do kości.

Do rozwoju łokcia golfisty przyczynia się m.in.:

  • niewłaściwa technika podnoszenia ciężarów w treningu siłowym,
  • niewłaściwa technika rzutu,
  • zbyt ciężka rakieta.

Na patologię tę narażeni są głównie sportowcy (gracze w squasha, badmintona, tenisa, golfa), ale również pracownicy biurowi i stomatolodzy.

Aby doszło do zmian degeneracyjnych, niewłaściwe obciążenia muszą trwać więcej niż jedną godzinę dziennie przez dłuższy okres.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 07.09.2017
Data ostatniej aktualizacji 20.04.2022