Legionella - objawy, przyczyny i leczenie legionellozy

Legionelloza (choroba legionistów) – to zakaźna choroba dróg oddechowych, wywoływana przez bakterię Legionella pneumophila. Do zakażenia może dojść w wyniku wdychania skażonych bakterią kropelek wody lub, rzadziej, w wyniku przypadkowego zachłyśnięcia się wodą zawierającą bakterie i dostania się jej do płuc. Bakterie Legionella są przyczyną pozaszpitalnego i szpitalnego zapalenia płuc.
Jak dochodzi do zakażenia bakterią Legionella pneumophila?

Co to jest legionella?

Nazwa "choroba legionistów" pochodzi od Konwentu Legionu Amerykańskiego, odbywającego się w 1976 r. w Filadelfii. Jego uczestnicy zachorowali na ciężką postać zapalenia płuc. Źródłem zakażeń była woda z urządzeń klimatyzacyjnych hotelu, w którym odbył się zjazd weteranów. Bakterię, którą wyizolowano od osób chorych, nazwano Legionellą.

Grupowe zachorowania wywołane zakażeniami tą bakterią odnotowywano już wielokrotnie, najczęściej w hotelach, szpitalach, biurach wyposażonych w klimatyzację. Przykładowo, w 1999 r. w Holandii, wśród zwiedzających wystawę kwiatów i personelu – zachorowało 226 osób, zmarło 18.

Zakażenie jest jednak niegroźne dla większości zdrowych osób. Tylko u niektórych rozwija się legionelloza, czyli ciężkie zapalenie płuc.

Kto jest najbardziej narażony na legionellozę?

Najbardziej narażone na ciężki przebieg infekcji są osoby starsze, z chorobami serca, cukrzycą czy obniżoną odpornością, pacjenci po przeszczepach, z innymi chorobami płuc (np. z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub rozedmą płuc), nowotworowymi, a także alkoholicy i osoby palące tytoń lub byli palacze.

Osobami narażonymi na zakażenie są także osoby długo przebywające w środowisku, w którym obecny jest aerozol wodny (hydroterapia, wanny wirowe, myjnie samochodów, instalacje przemysłowe, instalacje klimatyzacyjne itp.). 

Jakie są przyczyny legionellozy? 

Bakterie Legionella to gram-ujemne pałeczki. Występują na całym świecie, w naturalnych, słodkowodnych (np. w rzekach, jeziorach), zwłaszcza w stojących, i sztucznych (baseny, jacuzzi, fontannach) zbiornikach wodnych, w wodnych systemach chłodzących i systemach nawilżania powietrza, instalacjach wodno-kanalizacyjnych hoteli, szpitali, domów opieki, w kurkach i sitkach prysznicowych.

Najbardziej prawdopodobnymi źródłami infekcji są natryski, wanny z hydromasażem, fontanny i zraszacze, i woda z wodociągu. Klimatyzatory domowe i samochodowe nie stanowią zagrożenia dla rozwoju bakterii Legionella, ponieważ nie używa się w nich wody do chłodzenia powietrza.

Bakteria Legionella, gdzie występuje?

Legionella - jak dochodzi do zakażenia?

Drobnoustroje te namnażają się w temperaturze od 20 do 50 stopni Celsjusza. Do zakażenia dochodzi drogą wziewną, poprzez wdychanie zakażonego aerozolu, który dostaje się do płuc. Najczęściej dzieje się to podczas przebywania w miejscach o dużej koncentracji drobnoustrojów na cząsteczkach rozproszonej wody. Nie można się zakazić poprzez picie skażonej wody lub od innych osób.

Gdzie występuje bakteria Legionella?

Źródło i rezerwuar zakażenia pałeczkami Legionella (wg European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC):

 • systemy ciepłej i zimnej wody,
 • wieże chłodnicze i skraplacze,
 • ogrzewane baseny porodowe,
 • baseny zdrojowe, baseny naturalne, źródła termalne,
 • fontanny, zraszacze,
 • nawilżacze do witryn spożywczych,
 • sprzęt do terapii oddechowej,
 • linie wodne jednostek stomatologicznych,
 • ziemia doniczkowa, kompost,
 • myjnie pojazdów i zbiorniki na wodę do szyb samochodowych,
 • obrabiarki chłodzone wodą.

Czy legionella jest groźna dla dzieci?

Dzieci rzadko chorują na legionellozę (ale prawdopodobnie też przypadki zachorowań nie są dostatecznie zgłaszane), a jeśli dojdzie do zakażenia, infekcja zwykle ma łagodny przebieg lub jest bezobjawowa. Najczęściej dotyczy dzieci z obniżoną odpornością.

Gorączka Pontiac natomiast manifestuje się podobnie jak u dorosłych objawami grypopodobnymi, takimi jak bóle mięśni i gorączka, ale nie dochodzi do zapalenia płuc.

W leczeniu legionellozy u dzieci stosuje się Antybiotyki, takie jak azytromycyna.
Gorączka Pontiac nie wymaga podawania antybiotyków, objawy ustępują samoistnie w ciągu 2 do 5 dni. Najpoważniejsze przypadki choroby legionistów prowadzą do niewydolności oddechowej i śmierci, szczególnie u osób starszych lub osób o słabym układzie odpornościowym. Zgony te występują w 5 proc. do 15 proc. przypadków.

Legionella objawy

Objawy legionellozy zwykle zaczynają się od 2 do 14 dni po ekspozycji na bakterie, ale może to potrwać dłużej. Po okresie wylęgania pojawiają się objawy zwiastunowe, takie jak:

A następnie: 

 • dreszcze,
 • wysoka gorączka oraz kaszel,
 • duszność.

Bakteria z rodzaju Legionella wywołuje choroby układu oddechowego, w tym m.in. ostre zapalenie płuc.

Kaszel jest początkowo suchy, a następnie przechodzi w kaszel z odkrztuszaniem śluzo-ropnej wydzieliny, często z domieszką krwi.

Choroba legionistów może być również związana z innymi objawami, takimi jak: biegunka, nudności i dezorientacja.

Choroba ma ciężki przebieg, mogą występować zaburzenia świadomości oraz liczne i groźne dla życia powikłania, takie jak np. ropnie płuc, niewydolność krążenia, zespół wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, niewydolność nerek, zapalenie mięśnia sercowego, a niekiedy także śmierć.

Gorączka Pontiac nie powoduje zmian w płucach, przebiega dość niecharakterystycznie, zwykle łagodnie, ze złym samopoczuciem, bólami mięśni i głowy, niewysoka gorączką, niekiedy biegunką. Objawy mogą rozpocząć się od kilku godzin do 3 dni po ekspozycji na bakterie i zwykle trwają krócej niż tydzień. Z reguły ustępują samoistnie.

Gorączka Pontiac w odróżnieniu od choroby legionistów nie powoduje zapalenia płuc.

Przebieg choroby legionistów

Zakażenie może mieć postać łagodnej infekcji układu oddechowego, z objawami podobnymi do grypy (tzw. gorączka Pontiac), i tak się dzieje najczęściej, lub powodować chorobę legionistów, czyli zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, wymagającym leczenia antybiotykami, które może powodować powikłania.

Legionella - jak wygląda leczenie?

Gorączka Pontiac zwykle ustępuje samoistnie i nie wymaga nawet antybiotykoterapii.

Legionelloza może mieć ciężki przebieg, ale wczesne zastosowanie odpowiedniej antybiotykoterapii wiąże się z poprawą stanu chorego. Większość osób, które zachorują, wymaga opieki szpitalnej.

Diagnoza jest stawiana na podstawie rtg klatki piersiowej, a także badania moczu oraz pobraniu i badaniu laboratoryjnym próbki plwociny (flegmy) lub materiału biologicznego pobieranego z płuc w trakcie płukania oskrzelowo-płucnego (podczas bronchoskopii).

Wczesna identyfikacja typowych środowiskowych źródeł infekcji, takich jak skażone źródła wody, jest kluczem do zapobiegania epidemii.

Zanieczyszczenie zasobów wody w dużych obiektach, takich jak szpitale i domy opieki, może prowadzić do wybuchów epidemii. W przypadku rozpoznania lub podejrzenia ogniska Legionelli stosuje się antybiotyki skierowane przeciwko temu drobnoustrojowi (np. fluorochinolon lub makrolid).

Zapobieganie chorobie legionistów

W zapobieganiu chorobie legionistów ważne są m.in. likwidacja rezerwuaru bakterii poprzez regularne odkażanie instalacji wodociągowych w budynkach czy podgrzewanie wody do temperatury powyżej 70 stopni Celsjusza.

Źródło:

Legionella (Legionnaires' Disease and Pontiac Fever)

https://www.termedia.pl/Ostre-zapalenie-ucha-srodkowego-8211-diagnostyka-profilaktyka-i-leczenie,8,2892,0,0.html

Występowanie pałeczek Legionella w środowiskowych próbkach wody oraz ocena udziału L. pneumophila jako czynnika etiologicznego pozaszpitalnych zapaleń płuc

https://www.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2020/11/2_K_Zacharczuk_Legionella.pdf

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 28.08.2023
Data ostatniej aktualizacji 21.09.2023