Krwotok i krwawienie z nosa - pierwsza pomoc

Sprawdź, jak zahamować krwotok oraz krwawienie z nosa. Tak wygląda pierwsza pomoc w przypadku krwotoku.
Krwotok jak zahamować?

Jak zahamować krwotok

  1. Sprawdź czy jest bezpiecznie.
  2. Zachowaj spokój.
  3. Załóż rękawiczki (środki ochrony własnej).
  4. Każ poszkodowanemu przyjąć stabilną pozycje (siedzącą lub leżącą).
  5. Zatamuj krwotok poprzez:
    - ucisk bezpośredni
    - opatrunek uciskowy (jeśli opatrunek przesiąka, nie zdejmuj go, nałóż na niego kolejną warstwę)
  6. Jeśli ucisk bezpośredni nie powoduje zatamowania krwotoku, załóż opaskę uciskową powyżej rany.

Wezwanie lekarza do krwotoku 

Jeśli krwotok został zatamowany należy przemyć miejsce krwawienia czystą, bieżącą wodą i nałożyć jałowy opatrunek. Natomiast w przypadku większych lub zanieczyszczonych ran lub jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

500 900 999 – Pilna Pomoc Medyczna Hot-Line Medicover
500 900 510 – Telefoniczne Porady Medyczne

Krwawienie z nosa

Zachowaj spokój, pochyl głowę poszkodowanego do przodu oraz zastosuj okłady z lodu na kark. Zaciśnij skrzydełka nosa.

 

Przeczytaj także inne poradnik na temat pierwszej pomocy

Jak skutecznie wezwać pogotowie? Pierwsza pomoc

Nagłe zatrzymanie krążenia – pierwsza pomoc

Resuscytacja dziecka – pierwsza pomoc

Oparzenia - pierwsza pomoc

Złamania i urazy - pierwsza pomoc

Zadławienie u dziecka - pierwsza pomoc

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 22.10.2019
Data ostatniej aktualizacji 26.08.2022