Koronawirus. Wizualizacja: co się stanie, gdy chory zostanie w domu?

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wyhamowuje, w dużej mierze dzięki izolacji społecznej. Dopóki naukowcy nie wynajdą leku albo szczepionki, dopóty właśnie ograniczanie kontaktów społecznych będzie jedną z metod powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby. Zobacz, co się dzieje, gdy osoba zarażona zostaje w domu.
Koronawirus. Co się stanie, gdy chory zostanie w domu?

Osoba zakażona koronawirusem SARS-CoV-2 statystycznie zaraża 1,5-3,5 osoby (średnio 2,6).

COVID-19 nie u każdego wywołuje objawy, więc zdarza się, że osoba chora zaraża dalej, nie wiedząc o tym. Dlatego wszyscy powinniśmy przestrzegać zaleceń, aby powstrzymać się od kontaktów towarzyskich, unikać skupisk ludzkich, w miarę możliwości pracować zdalnie, odwołać zaplanowane wyjazdy.

Co się dzieje, gdy osoba zarażona koronawirusem zostaje w domu?

Koronawirus ile osób zarażamy?

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 28.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 28.09.2021