Koronawirus SARS-CoV-2 - jak bezpiecznie odbyć wizytę w placówce medycznej podczas pandemii?

W tej chwili nadal nie jest pewne, jak długo utrzyma się pandemia COVID-19 i, przez jaki okres czasu konieczne będzie zachowanie środków ostrożności. Wiele placówek medycznych jest zaangażowanych w walkę z SARS-CoV-2 oraz w opiekę nad zakażonymi pacjentami. Inni pacjenci potrzebują jednak opieki medycznej, niezwiązanej z COVID-19. Co w takim razie powinieneś zrobić, jeśli masz inny problem zdrowotny i potrzebujesz wizyty u lekarza albo ty lub ktoś bliski miał nagły wypadek?
Przed wejściem do placówki, pracownik medyczny skontroluje stan temperatury.

Koronawirus SARS-CoV-2, kiedy wizyta u specjalisty jest konieczna?

Wiele wizyt stacjonarnych jest koniecznych w określonych sytuacjach, np. z powodu urazów lub chorób, takich jak wiosenne alergie, infekcje ucha, skręcenia i naderwania ścięgien, które mogą wymagać wykonania badań RTG czy ran wymagających założenia szwów, kontynuacji programu szczepień.

Poza tym w placówkach medycznych znajdują się laboratoria, aparaty EKG i rentgenowskie, które mogą pomóc lekarzom w bardziej zaawansowanej diagnostyce.

Podczas nagłych sytuacji wymagających wizyty u lekarza, możesz mieć pewność, że wiele placówek medycznych jest gotowych Ci pomóc. W razie wątpliwości, najpierw zadzwoń.

Koronawirus SARS-CoV-2 placówki medyczne a zapewnienie bezpieczeństwa

Zazwyczaj wizyta stacjonarna jest realizowana jako zalecenie lekarza wydane podczas telefonicznej porady medycznej lub konsultacji online. Dzień przed wizytą może skontaktować się z tobą pracownik placówki medycznej w celu przeprowadzenia wywiadu pod kątem objawów COVID-19 lub infekcji grypopodobnej, i ewentualnego narażenia na kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2.

Podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 większość wizyt odbywa się za pomocą konusltacji telmedycznych.

Przed wejściem do placówki zostaniesz poddany wstępnemu wywiadowi medycznemu, jak również pracownik medyczny zmierzy ci temperaturę.

Pacjent z podwyższoną temperaturą lub objawami infekcji jest w ten sposób identyfikowany przed wejściem do placówki, izolowany i diagnozowany przez lekarza w specjalnie przeznaczonym do tego pomieszczeniu.

Przeczytaj także: Koronawirusy i COVID-19 - objawy, jak się ochronić? 

Placówki medyczne zasady bezpieczeństwa

W placówkach medycznych wprowadzono rygorystyczne środki ostrożności oraz procedury dezynfekcji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom i personelowi. W gabinetach lekarskich i zabiegowych obowiązują określone zasady postępowania. W placówkach dostępne są preparaty do dezynfekcji, instrukcje mycia i dezynfekcji rąk. 

Przeczytaj także: Koronawirus (COVID-19) – jak prawidłowo myć ręce?

Nie musisz się obawiać korzystania z krzeseł czy łóżek w gabinetach. Po wyjściu pacjenta wszystko jest dokładnie dezynfekowane.

Wprowadzono zmiany w miejscach oczekiwania na wizytę w gabinecie, aby pomóc w zachowaniu bezpiecznego, około 2-metrowego dystansu między pacjentami.

W poczekalniach dla dzieci usunięto kąciki zabaw, zabawki, książeczki, ulotki.

Terminy i godziny wizyt, są tak zaplanowane, aby ograniczyć liczbę pacjentów przebywającą w tym samym czasie na terenie placówki medycznej.

  • Wszyscy pracownicy medyczni i niemedyczni przed przystąpieniem do pracy poddawani są obowiązkowemu pomiarowi temperatury oraz ocenie występowania objawów infekcji oddechowej (kaszel, duszność). W momencie wystąpienia podwyższonej temperatury lub ww. objawów, pracownik nie przystępuje do pracy.
  • Na recepcji są zamontowane specjalne przesłony ochronne.
  • Wdrożona została „strefa bezpiecznej odległości” w obszarze recepcji.

Koronawirus SARS-CoV-2 zasady bezpiecznego korzystania z wizyt w placówkach medycznych

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa

1. Na umówioną wizytę przyjdź bez osoby towarzyszącej (dzieci przychodzą z jednym opiekunem), nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną, aby ograniczyć możliwość kontaktu z innymi pacjentami i skrócić czas pobytu w poczekalni.

2. Po wejściu do placówki medycznej zdezynfekuj ręce.

3. Wypełnij Ankietę w związku ze stanem epidemicznym zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

4. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, noś maseczkę ochronną lub zasłaniaj usta i nos chustką czy szalikiem.

5. Podczas pobytu w placówce zachowaj bezpieczną odległość ok. 2 metrów od personelu oraz innych pacjentów.

6. W celu uregulowania ewentualnych płatności korzystaj z karty płatniczej.

7. Nie dotykaj swojej twarzy.

8. Unikaj dotykania powierzchni lub wspólnych elementów w placówce.

9. Używaj chusteczek dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, które musisz dotknąć.

10. Po wyjściu z gabinetu i opuszczeniu placówki medycznej zdezynfekuj ręce.

Wizyty w placówkach zdrowia są na razie zalecane wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli masz objawy infekcji, skorzystaj z telefonicznej porady medycznej, aby nie narażać zdrowia innych osób.

Szczepienia dzieci a placówka medyczna

Wizyty związane ze szczepieniem dzieci są organizowane w oddzieleniu czasowym lub całkowitym od innych przyjęć pacjentów oraz przedzielone w grafiku poradami telefonicznymi, aby zapobiec kontaktowaniu się pacjentów i opiekunów z kolejnych wizyt.

Szczepienia dzieci zasady bezpiecznej wizyty

  • Wstępny wywiad epidemiologiczny i kwalifikacja do szczepienia są przeprowadzane telefonicznie.
  • Wizyta jest organizowana z zachowaniem dłuższych odstępów czasowych.
  • Czas przebywania dziecka i opiekuna na terenie placówki jest skrócony do minimum.
  • Dzieci zdrowe są odizolowanie od innych pacjentów.
  • Dziecko jest przyjmowane tylko z jednym zdrowym opiekunem.
  • Opiekun przez cały czas pobytu w placówce ma założoną maseczkę.

Personel przestrzega zasad stosowania środków ochrony osobistej oraz higieny rąk.

Koronanwirus SARS-CoV-2 bądź na bieżąco

SARS-CoV-2 jest nowym koronawirusem, którego dopiero poznajemy, dlatego codziennie pojawiają się nowe doniesienia naukowców, klinicystów i instytucji państwowych. Dokładamy wszelkich starań, by monitorować te informacje i aktualizować możliwie sprawnie zamieszczane treści.
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 04.05.2020
Data ostatniej aktualizacji 16.06.2020