Koronawirus. COVID-19 – stopnie ciężkości

Do niedawna przebieg COVID-19 był zagadką. Wraz z trwaniem pandemii coraz więcej wiemy na temat rozwoju choroby i jej leczenia, choć wciąż nie dysponujemy szczepionką, ani lekiem na COVID-19. Dlatego w przypadku chorych obecnie stosuje się głównie leczenie objawowe, czyli łagodzące występujące dolegliwości, m.in. gorączkę, kaszel czy trudności z oddychaniem.
Koronawirus. COVID-19 – stopnie ciężkości

COVID-19 – cztery stopnie ciężkości

COVID-19 może przebiegać bezobjawowo lub skąpoobjawowo (postać łagodna), ale również może mieć postać umiarkowaną, ciężką, a niektórzy pacjenci przechodzą w stan krytyczny, który może kończyć się śmiercią.

Pobierz plik

W zależności od stopnia ciężkości choroby, lekarz podejmuje decyzje o terapii. W mediach często pojawiają się wątpliwości pacjentów co do decyzji lekarza, który nie skierował osoby zakażonej SARS-CoV-2 na hospitalizację. Ale nie zawsze jest to konieczne. Duża grupa chorych może pozostawać w izolacji w warunkach domowych i nie wymaga pobytu w szpitalu.

Pobierz plik: 

COVID-19 – większość chorych ma łagodną postać choroby

Szacuje się, że większość osób przechodzi COVID-19 dość łagodnie (ponad 80 proc.). Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Zwalczania Chorób (ECDC) zaledwie u 14 proc. zakażonych rozwija się ciężka postać choroby.

Według danych na dzień 8.04.2020 r., w państwach Unii Europejskiej (UE) 32 proc. osób chorych wymagało hospitalizacji, a 2,4 proc. pacjentów miało ciężką postać choroby wymagającą wentylacji mechanicznej. Śmiertelność wyniosła 1,5 proc. wśród wszystkich osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, a 11 proc. tylko wśród osób hospitalizowanych.

Od 9 do 26 proc. osób z COVID-19 stanowił personel medyczny.

COVID-19 – chrońmy osoby narażone na ciężki przebieg choroby

Najwyższe ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19, wystąpienia ciężkiej postaci choroby oraz zgonu w państwach UE odnotowano u:

  • osób powyżej 65. roku życia,
  • osób z nadciśnieniem tętniczym,
  • osób z cukrzycą,
  • osób z chorobami sercowo-naczyniowymi
  • osobami z chorobami układu oddechowego,
  • osób z obniżoną odpornością,
  • pacjentów onkologicznych,
  • otyłych.

Referencje:

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19-pandemic-eighth-update (dostęp: 9.04.2020 r.)

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor Mgr Agata Stróżyk, Młodszy Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny
Data dodania 09.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 09.04.2020