Koronawirus COVID-19 a osoby leczone psychiatrycznie

Osoby z chorobami psychicznymi mogą wymagać szczególnego wsparcia w trakcie trwającej pandemii. Nie wynika to ze zwiększonego ryzyka zakażenia, ciężkiego przebiegu choroby czy zgonu, ale z nasilonych uczuć lęku i stresu, którym sprzyjają obecne okoliczności (m.in.: zmiana dotychczasowego stylu życia, niepewna przyszłość, izolacja społeczna, panujące w społeczeństwie uczucie lęku związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.
Jak radzić sobie podczas pandemii koronawirusa SARS-CoV-2?

Koronawirus COVID-19 a konsekwencje pandemii

SPOSOBY NA ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYCH DLA ZDROWIA PSYCHICZNEGO KONSEKWENCJI PANDEMII

(ZALECENIA EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHIATRYCZNEGO)

 • Staraj się ograniczać źródła stresu: m.in. poprzez zmniejszenie ilości czasu poświęcanego na słuchanie często negatywnych wiadomości lub informacji pochodzących z niewiarygodnych źródeł (tzw. fake news’ów)– mogą wzmagać uczucia niepokoju i lęku.
 • Utrzymuj bezpieczny kontakt z innymi ludźmi: wykorzystując komunikatory internetowe lub dzwoniąc do bliskich osób – może to pomóc w złagodzeniu uczucia samotności czy izolacji, w razie potrzeby porozmawiaj ze swoim specjalistą.
 • Staraj się zachować zwyczajowy rytm dnia: nie odchodź za bardzo od rutyny mimo niesprzyjających ku temu okoliczności. Dbaj zwłaszcza o regularność snu i posiłków – nasilone ryzyko nawrotu dotyczy zwłaszcza uzależnień – poświęć wolny czas na aktywności intelektualne, ćwiczenia czy kontakty z innymi ludźmi (zdalne, z wyjątkiem domowników).
 • Zrozum i skup się na korzyściach płynących z pozostania w domu i stosowania środków zapobiegawczych – ich celem jest zmniejszenie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, czyli zwiększenie poczucia bezpieczeństwa naszego i bliskich nam osób.
 • Pozostawaj w regularnym kontakcie ze swoim specjalistą: leczenie psychiatryczne wymaga czasu i stałej opieki specjalisty, który jest w stanie ocenić stan pacjenta – okres pandemii to czas związany z nasileniem uczuć lęku i stresu, które nie sprzyjają terapii zaburzeń psychicznych. Szukaj metod radzenia sobie ze stresem i lękiem, ale pamiętaj, że nie jesteś z tym sam, poproś swojego psychiatrę lub psychologa o pomoc

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca również unikanie stosowania używek tj. alkohol, narkotyki czy palenie papierosów jako metody radzenia sobie z trudnymi emocjami – w razie uczucia bycia przytłoczonym tym, co dzieje się wokół Ciebie, porozmawiaj ze swoim psychiatrą lub psychologiem.

Koronawirus COVID-19 czy osoby z chorobami psychicznymi są szczególnie narażone na zakażenie?

Nie, ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 jest takie jak dla ogółu populacji.

Osoby z chorobami psychicznymi są jednak szczególnie narażone na nasilenie się dotychczas odczuwanych problemów na tle psychicznym, zwłaszcza lęku. Należy podjąć wszelkie starania, aby zapobiegać i ograniczyć lęk związany z pandemią nowego koronawirusa.

Koronawirus COVID-19 czego w czasie pandemii potrzebują osoby z chorobami psychicznymi?

 • wsparcia opieki specjalistycznej,
 • wsparcia otoczenia (poczucia bezpieczeństwa, wsparcia emocjonalnego, działań zmierzających ku minimalizacji odczuwania negatywnych emocji).

Czy osoba leczona psychiatrycznie powinna odbyć umówioną wizytę, co z psychoterapią?

Wszystkie wizyty, które nie są pilne lub nagłe powinny być przełożone na późniejszy termin. Zaleca się odbywanie konsultacji i psychoterapii prowadzonych w formie zdalnej, chyba, że stan psychiczny pacjenta na to nie pozwala. W razie jakichkolwiek wątpliwości, skonsultuj się ze swoim psychiatra lub psychoterapeutą.

Warto pozostawać w regularnym kontakcie telefonicznym ze swoim psychiatrą.

Telemedycyna jak się przygotować do konsultacji zdalnej?

 • Znajdź odpowiednie miejsce. Rozmowa z psychiatrą powinna się odbywać bez towarzystwa osób trzecich, chyba, że za zgodą pacjenta. Należy zadbać o spokojne i ustronne miejsce, gdzie można odbyć rozmowę, która powinna być szczera i zwykle jest dość intymna.

Konsultacja zdalna co warto zrobić przed wizytą:

 • Przygotować dokumentację medyczną, jeżeli jest dostępna, w tym kartę informacyjną leczenia szpitalnego, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, spis przyjmowanych obecnie i w przeszłości leków (nie tylko psychotropowych), informacje o przebytych chorobach i chorobach przewlekłych, wypadkach, hospitalizacjach – jeżeli jest taka możliwość warto tę dokumentację przekazać specjaliście przed wizytą, by miał czas na zapoznanie się z nią. Dokumentacja powinna być przechowywana przez lekarza zgodnie z prawem, w tym zachowaniem zasad RODO.
 • Wyłączyć wszystkie aplikacje służące do komunikacji, aby móc w pełni skupić się na rozmowie ze swoim specjalistą.
 • Jeżeli w trakcie rozmowy lekarz stwierdzi, że nastąpiło znaczne pogorszenie stanu zdrowia, może skierować pacjenta na leczenie szpitalne (również bez zgody pacjenta, jeżeli sytuacja tego wymaga).

Lekarz w trakcie konsultacji zdalnej może wystawić e-skierowanie, e-receptę, e-zwolnienie, czy e-zaświadczenie.

Koronawirus COVID-19 czy osoba leczona psychiatrycznie powinna zmodyfikować leczenie na wypadek lub w razie wystąpienia?

Obecnie zaleca się kontynuację leczenia zgodnie ze wskazaniami lekarza psychiatry. W razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych lekach. 

Koronawirus COVID-19 a środki zapobiegawcze

Osoba leczona psychiatrycznie powinna codziennie stosować środki zapobiegawcze takie jak dla ogółu populacji.

Koronawirus COVID-19 jak zapobiegać?

 

Dowiedz się, jak prawidłowo myć – pobierz i wydrukuj instrukcję:

Koronawirus COVID-19 jak prawidłowo myć ręce? 

Zobacz, jak wygląda etykieta kichania i kaszlu: 

Jak wygląda prawidłowa etykieta kichania i kaszlu?

Co powinna zrobić osoba leczona psychiatryczna, która podejrzewa u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2?

 • Jeżeli masz gorączkę i kaszel lub duszności i podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zarażoną, zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem Telefonicznej Porady Medycznej 500 900 510 lub umów poradę telefoniczną do lekarza poprzez Medicover OnLine. (mol.medicover.pl). Lekarz podczas wywiadu oceni Twój stan zdrowia i przekaże zalecenia o dalszym postępowaniu.

Jeżeli nie jesteś pacjentem Medicover, bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego unikając transportu publicznego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeżeli gorączka, kaszel i/lub duszność, ulegną nasileniu należy niezwłocznie telefonicznie skontaktować się z HotLine Medicover 500 900 999 lub z pogotowiem ratunkowym 112.

Co powinna zrobić osoba leczona psychiatrycznie, u której pojawią się objawy innej choroby niż COVID-19?

Jeśli zauważysz inne objawy chorobowe, również skontaktuj się z lekarzem Telefonicznej Porady Medycznej 500 900 510 lub umów telefon od lekarza poprzez Medicover OnLine (mol.medicover.pl).

COVID-19 znajdź wiarygodne informacje

Przeczytaj także: 

Koronawirusy i COVID-19 - objawy, jak się ochronić?

Co zrobić z emocjami, gdy zachorujemy na COVID-19

Jak radzić sobie z lękiem przed koronawirusem?

Referencje:

 1. https://psychiatria.org.pl/news,tekst,388,apel_polskiego_towarzystwa_psychiatrycznego_i_konsultanta_krajowego_w_dziedzinie_psychiatrii (dostęp: 08.04.2020 r.)
 2. https://psychiatria.org.pl/news,tekst,392,rekomendacje_ptp_w_zakresie_prowadzenia_wizyt_online_w_opiece_psychiatrycznej_(dostęp: 08.04.2020 r.)
 3. https://www.europsy.net/covid-19-resource-centre/ (dostęp: 08.04.2020 r.)
 4. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_2&ua=1&ua=1

SARS-CoV-2 jest nowym koronawirusem, którego dopiero poznajemy, dlatego codziennie pojawiają się nowe doniesienia naukowców, klinicystów i instytucji państwowych. Dokładamy wszelkich starań, by monitorować te informacje i aktualizować możliwie sprawnie zamieszczane treści.
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 09.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 01.07.2020