Jaskra z zamkniętym kątem. Objawy i leczenie jaskry z zamkniętym kątem

Przyczyną jaskry z zamkniętym kątem jest nieprawidłowa budowa przedniej części oka. W wyniku nieprawidłowości w budowie odpływ cieczy wodnistej jest zablokowany. W pewnych stanach np. podczas silnego stresu czy nagłego rozszerzenia źrenicy dochodzi do wzrostu ciśnienia w gałce. Jeśli podobne epizody się powtarzają stan ten prowadzi do zniszczenia włókien nerwowych i ślepoty.

Podobnie jak w przypadku jaskry z otwartym kątem na zachorowanie na jaskrę z zamkniętym kątem bardziej narażone są osoby, u których w rodzinach występuje jaskra. Nie bez znaczenia jest budowa oka – cienka rogówka predysponuje do rozwoju jaskry. U osób chorujących na cukrzycę, z zaburzeniami gospodarki tłuszczowej oraz z nadwzrocznością ryzyko wystąpienia jaskry również jest wyższe.

Jaskra z zamkniętym kątem objawy

U pacjentów z wąskim, zamykającym się kątem przesączania ujście cieczy może być zablokowane nagle. Ciśnienie w gałce wzrasta gwałtownie, a chory odczuwa silny ból głowy i oka. Objawom bólowym może towarzyszyć zamglenie widzenia i zmniejszenie ostrości widzenia. Po ustąpieniu bólu zwykle zamglenie i mała ostrość widzenia przemijają.

U chorych dotkniętych tą postacią jaskry przez wiele lat ostrość wzroku utrzymuje się na dobrym poziomie. Pacjenci zwykle nie dostrzegają zmian i ubytków w polu widzenia. W zaawansowanych postaciach choroby ubytek pola jest już zauważalny. Postępując prowadzi do widzenia lunetowego a później do ślepoty.

Rozpoznanie jaskry z zamkniętym kątem

Diagnostyka jaskry w pierwszym etapie opiera się na dokładnym wywiadzie lekarskim Podczas rozmowy z chorym lekarz ocenia czy u danej osoby występują czynniki ryzyka, zwłaszcza obciążenie genetyczne. Jeśli na podstawie wywiadu lekarz stwierdzi, że u danej osoby wystpuje ryzyko rozwoju jaskry, lekarz zleca badania dodatkowe, specjalistyczne.

Wśród badań wykonywanych u osób diagnozowanych w kierunku jaskry wymienić należy:

  • Tonometria – Ma na celu sprawdzenie jakie jest ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Jest bezbolesne i trwa kilka, kilkanaście sekund. Wartość ciśnienia jest zależna od grubości rogówki, o którą należy skorygować wynik. Im cieńsza rogówka tym bardziej zaniżony może być wynik badania. Nowoczesne aparaty do mierzenia ciśnienia uwzględniają automatycznie grubość rogówki. Jeśli aparat nie mierzy automatycznie tej wartości, wykonuje się dodatkowo pachymetrię.
  • Badanie kąta przesączania – badanie to ma na celu sprawdzenie czy kąt jest otwarty czy zamknięty. Badanie może być wykonywane inwazyjnie lub nieinwazyjnie. Nieinwazyjną metodą badania kąta jest badanie przy pomocy aparatu optycznej koherentnej tomografii przedniego odcinka oka. Polega ono na sprawdzeniu czy kąt zamyka się w ciemności i wywołuje ostre ataki jaskry.
  • Perymetria – badanie polegające na sprawdzeniu jak szerokie jest pole widzenia. Jest nieinwazyjne i bezbolesne.

W diagnostyce jaskry wykorzystuje się również inne, specjalistyczne badania. HRT – tomografię siatkówki, USG oka, GDX oraz OCT badania pozwalające ocenić grubość włókien nerwowych.

Każdorazowo o konieczności pogłębienia diagnostyki decyduje lekarz, który podejmuje decyzje na podstawie wywiadu medycznego i badania.

Leczenie jaskry z zamkniętym kątem

Leczenie jaskry ma na celu wstrzymanie procesu degeneracji nerwu wzrokowego. Terapię można prowadzić przy pomocy leków bądź zabiegów – chirurgicznych i laserowych. Nie praktykuje się leczenia osób, które są obarczone wysokim ryzykiem rozwoju jaskry (np. genetycznym), ale u których nie występują jeszcze objawy.

W jaskrze z zamykającym się kątem przesączania po dodatniej próbie ciemniowej możliwe jest wykonanie zabiegu laserowego. Zabieg polega na przecięciu laserem tęczówki. W leczeniu jaskrze z zamykającym się kątem pomocne bywa leczenie chirurgiczne – trabeculectomia, w której usuwa się fragmenty tkanek w kącie przesączania, co ułatwia odprowadzanie cieczy.

U chorych na jaskrę z zamkniętym kątem przez wiele lat ostrość wzroku utrzymuje się na dobrym poziomie.

Jaskra z zamkniętym kątem rokowanie i powikłania

U osób, które regularnie stosują leki, bądź u których zastosowano zabieg laserowy (lub chirurgiczny) możliwe jest powstrzymanie rozwoju choroby. Zahamowanie niszczenia nerwu wzrokowego zapobiega utracie wzroku.

Nieleczona jaskra prowadzi do stopniowego zmniejszania pola widzenia. W późniejszych etapach rozwoju choroby u osób chorych występuje tzw. widzenie lunetowe. Ostatecznie nieleczona choroba może skutkować utratą wzroku.

Jaskra z zamkniętym kątem zalecane postępowanie

Jeśli jesteś w grupie osób szczególnie obarczonych ryzykiem jaskry:

  1. Naucz się metod efektywnego radzenia sobie ze stresem. Niezdrowy styl życia, w tym stres zwiększają ryzyko wystąpienia jaskry.
  2. Dbaj o dietę. Obfitująca w tłuszcze zwierzęce i uboga w warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste sprzyja chorobom, które mogą predysponować do rozwoju jaskry.
  3. Dbaj o regularne kontrole lekarskie. Nie omijaj zleconych wizyt.
  4. Przestrzegaj zaleceń lekarza.
  5. Regularnie przyjmuj zlecone leki. Nie modyfikuj samodzielnie ich dawek ani schematu przyjmowania.
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 19.04.2019
Data ostatniej aktualizacji 20.05.2022