Jak widzi osoba z jaskrą?

Jaskra jest chorobą, która pogarsza wzrok pacjenta. W przebiegu choroby nerw wzrokowy ulega stopniowemu uszkodzeniu, co sprawia, że problemy ze wzrokiem pogarszają się i mogą doprowadzić nawet do ślepoty. Jak przebiega proces widzenia osoby z jaskrą?
Jaskra, a widzenie osoby z jaskrą.

Przyczyny jaskry

Przyczyny rozwoju choroby mogą być różne. Jedną z nich jest zbyt wysokie ciśnienie w gałce ocznej. Wskazuje się określone grupy pacjentów, u których występuje znacznie wyższe prawdopodobieństwo zachorowania na jaskrę, w tym osoby zmagające się z cukrzycą, miażdżycą lub hiperlipidemią. Duże znaczenie ma także obciążenie genetyczne. Jeśli w rodzinie pacjenta występowała jaskra, wówczas ryzyko zachorowania istotnie wzrasta.

Czynnikiem wpływającym na rozwój choroby może być także stres lub nawracające migreny. Ryzyko związane jest również z wadą wzroku. Dotyczy to szczególnie pacjentów ze zdiagnozowaną krótkowzrocznością, szczególnie gdy wada jest silniejsza niż 4 dioptrie, a u pacjenta zaobserwowano zmiany w obrębie siatkówki i naczyniówki. Czynnikiem stanowiącym zagrożenie jest także nadciśnienie tętnicze.

Jaskra rodzaje choroby

W praktyce różnicuje się kilka rodzajów jaskry. Najczęściej występującą jest jaskra pierwotna kąta otwartego. Przyczyna występowania nieprawidłowości tkwi w tym, że znajdujące się w oku struktury odpowiadające za odpływ cieczy wodnistej nie działają prawidłowo. Ciecz pozostaje w oku, co powoduje zwiększenie ciśnienia w gałce ocznej.

Jaskra pierwotna otwartego kąta

Jaskra pierwotna kąta otwartego rozwija się przez długi czas. Jest chorobą podstępną, ponieważ pierwsze objawy występują często bardzo późno. Pierwsze symptomy są mało charakterystyczne i często są bagatelizowane. Choroba wielokrotnie diagnozowana jest dopiero wtedy, gdy nerw wzrokowy uległ już znacznemu uszkodzeniu.

Innym rodzajem choroby jest jaskra, w przebiegu której obserwuje się prawidłowe ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Mimo tego u pacjenta dochodzi do uszkodzenia nerwu, co prowadzi do pogorszenia wzroku i jego częściowej utraty.

Jaskra zamkniętego kąta

W przypadku jaskry zamkniętego kąta obserwuje się zamknięcie kanału, przez który zostaje odprowadzana z oka ciecz wodnista. Całkowite zamknięcie kanału wywołuje ostry atak jaskry, któremu towarzyszą silne objawy, jak ból głowy, wysokie ciśnienie w gałce ocznej, jej drażliwość, a nawet wymioty czy biegunka.

Jaskra wtórna

Występowanie jaskry wtórnej obserwowane jest jako efekt innej choroby lub u osób, po urazie oka. Ten rodzaj choroby diagnozowany jest m.in. u pacjentów długotrwale stosujących leki sterydowe bądź zmagających się z chorobą nowotworową.

Jaskra wrodzona

Najrzadziej występującym rodzajem choroby jest jaskra wrodzona. Przypuszcza się, że czynnikiem mającym duże znaczenie dla jej rozwoju są uwarunkowania genetyczne. W takiej sytuacji jaskra rozwija się już u niemowląt oraz u małych dzieci. Rokowania w przypadku potwierdzenia diagnozy nie są korzystne, gdyż jaskra wrodzona najczęściej prowadzi do całkowitej utraty wzroku.

Widzenie osoby z jaskrą

Osoby zmagające się z jaskrą, na skutek uszkodzenia nerwu wzrokowego nie widzą prawidłowo. Specjaliści podkreślają tu znaczenie dwóch parametrów - widzenia centralnego i obwodowego. Jaskra przez długi czas, zazwyczaj nie powoduje nieprawidłowości w widzeniu centralnym. Dlatego też badanie ostrości wzroku może nie wykazać niepokojących zmian.

USG oka 
Badanie służące anatomicznej ocenie oka
Cena od 171 zł

SPRAWDŹ

Oznacza to, że pacjent widzi dobrze, ale tylko to, co znajduje się naprzeciw niego. Pacjenci z wadą wzroku widzą wówczas prawidłowo, w odpowiednio dopasowanych okularach korygujących wadę.

U pacjentów z jaskrą, charakterystyczną cechą są problemy z widzeniem obwodowym. Obserwuje się wówczas zawężone obwodowe pole widzenia. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku kierowców, którzy widzą wyłącznie na wprost, nie dostrzegając tego, co dzieje się z boku auta.

Przeczytaj także: 

Jaskra z otwartym kątem. Objawy i leczenie jaskry z otwartym kątem

Jaskra z zamkniętym kątem. Objawy i leczenie jaskry z zamkniętym kątem

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 12.04.2021
Data ostatniej aktualizacji 12.04.2021