Jak ważna jest współpraca pacjenta z lekarzem? [PODCAST]

Dlaczego warto poszukać lekarza, do którego się ma zaufanie? Co można zrobić dla własnego zdrowia przez kilka minut dziennie? Na co się szczepić w dorosłym życiu - zwłaszcza w czasie pandemii? O wieloletniej pracy z pacjentami opowiada prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka – internista, patomorfolog, Dyrektor Medyczny Medicover.
Współpraca z lekarzem i przestrzeganie zaleceń

Zalecenia lekarza – jak lekarz może wpłynąć na pacjenta

Lekarz musi umieć ocenić, z jakim typem osobowości ma do czynienia, np. skupić się na sposobie, w jaki pacjent się wypowiada, jak podaje dane. Zupełnie inny komunikat trafia do osób szczegółowych, drobiazgowych, a zupełnie inny do kogoś, kto poszedł do lekarza pod wpływem namowy kogoś bliskiego.

- Staram się przede wszystkim pokazać korzyści zdrowotne – opowiada dr Bożena Walewska-Zielecka. – Daję pacjentowi opcje, mówiąc, że jeżeli będzie postępował tak, w dalszej perspektywie może zdarzyć się jeden ze scenariuszy. Jeżeli natomiast będzie postępował w inny sposób, może uniknąć takich bądź innych skutków choroby.

Ostatecznie decyzja np. o przyjmowaniu leków i tak leży po stronie pacjenta. Zagadnienie stosowania się do zaleceń lekarza jest bardzo istotne. W Polsce około 30 proc. osób nie stosuje się do zaleceń lekarza.

Po co chodzić do lekarza?

Wiele informacji o zdrowiu łatwo znaleźć w madiach, po co więc chodzić do lekarza? Zwykle łatwiej nam połknąć tabletkę, o której przeczytamy, niż wprowadzić większe zmiany w stylu życia. Proces zmiany zachowań jest procesem długotrwałym. Najpierw pojawia się tzw. nieuświadomiona niekompetencja, czyli sytuacja, w której pacjent uważa, że nie ma problemu. Rolą lekarza jest uświadomienie pacjenta, że jego zdrowie jest istotne i przygotowanie go do wprowadzenia zmian. Kolejny etap to wdrożenie tego przygotowania do zmiany starych nawyków.  

Szczepić się na grypę czy nie?

W przypadku grypy źródłem zachorowań są najczęściej dzieci. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się grypy, należałoby szczepić dzieci w żłóbkach, przedszkolach i szkołach. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przebiegu grypy, a także groźnych powikłań. Jeśli dojdzie np. do zapalenia mięśnia serca, skutki mogą być bardzo poważne. Argumentem dla osób pytających, czy nie narazi to organizmu na obniżenie odporności jest fakt, że szczepionka przeciwko grypie zawiera inaktywowane wirusy i nie ma ryzyka, aby ta szczepionka spowodowała chorobę.

Dowiedz się więcej na temat zaufania pacjenta do lekarza i roli dobrej współpracy między chorym a lekarzem. Wysłuchaj całego podcastu.

Wszystkie podcasty na stronie Medocover.pl możesz obejrzeć TUTAJ.

Posłuchaj podcastów "O zdrowie pytam" także w:

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
Data dodania 30.11.2020
Data ostatniej aktualizacji 30.11.2020