Grypa u dzieci. Dlaczego zaszczepić dziecko przeciwko grypie?

Początek grypy jest nagły i ostry. Okres inkubacji wirusa grypy od momentu jego wtargnięcia do organizmu trwa średnio 2 dni. Potem pojawiają się objawy. U dzieci to wysoka gorączka, nawet powyżej 39°C. Maluch staje się apatyczny, marudny i senny. Oprócz gorączki do charakterystycznych objawów grypy należą dreszcze, bóle głowy i mięśni, kaszel, ogólne osłabienie i złe samopoczucie. Mogą pojawić się bóle brzucha, wymioty, biegunka, a także zapalenie ucha środkowego. Sprawdź, co daje zaszczepienie dziecka przeciwko grypie.
Czy szczepić dzieci przeciwko grypie?

Grypa u dziecka leczenie

Jak leczyć grypę u dziecka? Należy pamiętać, że gorączkującemu dziecku nie wolno podawać kwasu acetylosalicylowego, czyli popularnej aspiryny. Podanie aspiryny może bowiem doprowadzić do rozwinięcia zespołu Reye'a. W razie potrzeby, w porozumieniu z lekarzem, dziecku podaje się leki przeciwkaszlowe i obkurczające naczynia błony śluzowej nosa.

Obniżanie gorączki u dziecka

Jeżeli u dziecka nie stwierdzono przeciwwskazań, w celu obniżenia gorączki można podawać paracetamol lub ibuprofen w dawkach rekomendowanych przez producenta. Nie należy samowolnie zwiększać dawek ani częstości podawania leku.

Grypa u dzieci przebieg

U dzieci w pierwszych pięciu latach życia grypa może przebiegać ciężej niż u dzieci starszych i niekiedy wymaga leczenia szpitalnego. Powikłania pogrypowe bywają bardzo poważne – należą do nich m.in.: zapalenie płuc, angina paciorkowcowata, zaostrzenie chorób przewlekłych, zapalenie mięśnia sercowego opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu. Leczenie grypy u dzieci wymaga zatem podjęcia zdecydowanych działań. Jeśli objawy grypy są wyjątkowo nasilone lub u dziecka występują dodatkowe czynniki obciążające pacjenta ryzykiem powikłań i ciężkiego przebiegu zachorowania, prawdopodobnie konieczna będzie hospitalizacja.

Grypa u dzieci jak zapobiec?

Profilaktyka grypy to przede wszystkim przestrzeganie zasad higieny (np. mycie rąk, unikanie miejsc masowego gromadzenia się tłumów, noszenie maseczki ochronnej podczas sprawowania opieki nad osobą chorą) oraz szczepienia ochronne.

Szczepienia przeciwko grypie u dzieci

Szczepionką przeciwgrypową można szczepić już półroczne dzieci. U młodszych niemowląt ryzyko zachorowania można zmniejszyć, szczepiąc ich opiekunów i wszystkich domowników. Zaszczepienie dziecka znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania. Nawet jeśli maluch zachoruje, po szczepieniu lżej zniesie chorobę oraz będzie mniej narażony na ewentualne powikłania.

Szczepienia przeciwko grypie dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka

Szczepienia są korzystne dla każdego dziecka, jednak szczególnie ważną rolę pełnią u dzieci z tzw. grup podwyższonego ryzyka, tzn.: 

  • u maluchów do 5 roku życia,
  • cierpiących na współistniejące choroby przewlekłe,
  • cierpiących na astmę, 
  • u dzieci z obniżoną odpornością
  • u dzieci otyłych

Szczepionka zawiera inaktywowane wirusy grypy. W zależności od rodzaju szczepionki preparat chroni przed grypą wywołaną dwoma rodzajami grypy typu A i jednym lub dwoma typu B.

Leki przeciwwirusowe u dzieci z grypą

W Polsce dostępne są leki przeciwwirusowe, które zwalczają infekcję grypową. Leczenie stosuje się u dzieci cierpiących na choroby przewlekłe i te z osłabioną odpornością, u dzieci poniżej 5 roku życia oraz w leczeniu szpitalnym grypy i jej powikłań. Leki powinny zostać podane w ciągu 48 godzin od wystąpienia pierwszych objawów grypy, zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza.

Każdorazowo o włączeniu leczenia preparatami antywirusowymi decyduje lekarz. Nie ma uzasadnionej potrzeby podawania leków antywirusowych pacjentom spoza grupy zwiększonego ryzyka, u których przebieg choroby jest umiarkowany lub łagodny.

Grypy nigdy nie należy lekceważyć, a szczególną troską i profilaktyką przeciw tej chorobie powinny zostać objęte dzieci, osoby chore przewlekle, kobiety w ciąży, planujące ciążę, ich partnerzy oraz osoby z bliskiego otoczenia i sprawujące opiekę nad dziećmi. Profilaktyka w tym przypadku oznacza coroczne szczepienie ochronne – już od najmłodszych lat. 

Przeczytaj także, dlaczego nie wolno lekceważyć grypy.

Dowiedz się więcej

Zmiany w zakresie szczepień ochronnych u dzieci

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.psjd-626cd60a-83b2-41ab-b412-84991059e992

Zachorowania na grypę u osób w podeszłym wieku w świetle najnowszych danych epidemiologicznych i zaleceń terapeutycznych

http://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2016/05/201003_Geriatria_008.pdf

Zalecenia dotyczące zapobiegania grypie u dzieci w sezonie 2016–2017

 

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
konsultacja merytoryczna Aleksandra Woźniak, Specjalista ds. Informacji Medycznej
Data dodania 14.12.2017
Data ostatniej aktualizacji 21.11.2019