Echo serca (echokardiografia, USG serca, UKG) – co to jest?

Echo serca, nazywane też m.in. echokardiografią, USG serca i UKG, to badanie diagnostyczne, w którym wykorzystuje się technikę ultrasonograficzną. Pozwala na uzyskanie obrazu struktur serca. Dzięki temu możliwa jest ocena funkcjonowania jam i zastawek tego narządu. Kto powinien wykonać echo serca? Jakie to badanie?
Echo serca robi się m.in. w przypadku nadciśnienia.

Echo serca jest podstawowym narzędziem diagnostyki kardiologicznej. Przeprowadza się je zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Najczęściej wykonywane jest USG serca przezklatkowe (przez klatkę piersiową). To badanie nieinwazyjne, bezpieczne i bezbolesne. Można je wielokrotnie powtarzać. Echokardiograficzne badania przezklatkowe są elementem diagnostyki chorób układu sercowo-naczyniowego, monitorowania ich przebiegu i oceny rokowania.

Co to jest echo serca?

Podczas badania głowica aparatu echokardiograficznego emituje ultradźwięki (fale dźwiękowe o dużych częstotliwościach niesłyszalnych dla ucha ludzkiego). Na podstawie powracających do głowicy ultradźwięków odbitych od tkanki powstaje obraz („echo”) serca. Można go w dowolnym momencie zapisać na papierze lub w formie wideo.

Co pokazuje echo serca?

Dzięki zastosowaniu kilku systemów (echokardiografii jednowymiarowej, dwuwymiarowej i dopplerowskiej) ultrasonografia serca pozwala:

  • ocenić budowę serca oraz naczyń krwionośnych i wykryć ewentualne wady (wrodzone lub nabyte);
  • sprawdzić pracę mięśnia sercowego;
  • zweryfikować prawidłowość pracy zastawek serca;
  • zmierzyć parametry opisujące pracę serca;
  • ocenić przepływ krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń sercowych i naczyń wieńcowych.

Echo serca kiedy robić?

Echokardiografię serca wykonuje się m.in. u osób skarżących się na duszność czy ból w klatce piersiowej. Badanie pozwala potwierdzić (lub wykluczyć) kardiologiczną przyczynę tych dolegliwości.

Ultrasonografia serca służy też monitorowaniu przebiegu chorób układu krążenia i ocenie skuteczności terapii.

Wskazaniem do echa serca są m.in.:

Ocena kardiograficzna często potrzebna jest także w przypadku chorób pozasercowych. Zleca się ją np. osobom z cukrzycą, chorobami płuc, nerek czy po udarze mózgu.

USG serca wykonywane jest również przed planowymi operacjami. Przeprowadza się je też u chorych poddawanych niektórym rodzajom leczenia onkologicznego.

Jak wygląda badanie echo serca?

Do przezklatkowego USG serca, które jest najczęściej wykonywane w przychodniach, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Podczas badania pacjent kładzie się na lewym boku, z lewą ręką pod głową. Prawą rękę układa wzdłuż tułowia. Następnie osoba wykonująca badanie przykłada do klatki piersiowej głowicę ultradźwiękową aparatu z żelem.

Echo serca jak wygląda badanie?

Dzięki odpowiedniemu dociśnięciu głowicy i poruszaniu nią uzyskuje się optymalne obrazy serca. W niektórych przypadkach badanie UKG wykonywane jest z użyciem tzw. kontrastu, który wstrzykuje się do żyły pacjenta. Obrazy z badania  echokardiograficznego  są zapisywane w postaci cyfrowej,  nagrań wideo, ewentualnie zdjęć, w celu późniejszych porównań.

Echo serca badanie innymi technikami

Oceny echokardiograficznej można dokonać także przy użyciu innych technik, np. za pomocą sondy umieszczonej w przełyku. Wskazaniem do echa serca przezprzełykowego są niektóre choroby (czy ich podejrzenie) lub niewystarczające wyniki echokardiografii wykonanej przez klatkę piersiową.

Istnieją również techniki bardziej specjalistyczne. Do dokonania wewnątrzsercowej oceny echokardiograficznej służy miniaturowa sonda wprowadzana przez naczynia krwionośne. W trakcie operacji można natomiast przeprowadzić badanie dzięki sondzie, którą przykłada się bezpośrednio do powierzchni serca. Wykonywane są również echokardiograficzne próby obciążeniowe.

Źródła:

podyplomie.pl/wiedza/wielka-interna/906,echokardiografia (dostęp 03.09.2020)

ikard.pl/echokardiografia.html (dostęp 03.09.2020)

termedia.pl/poz/Prof-Wojciech-Braksator-Echo-serca-stalo-sie-powszechnym-badaniem-ale-nadal-nie-kazdy-moze-je-wykonywac,28261.html

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor Malgorzata Skoczylas-Kouyoumdjian
Data dodania 10.09.2020
Data ostatniej aktualizacji 10.09.2020