COVID-19 – porównanie sytuacji mieszkańców w Europie i innych krajach

Do niedawna można było opierać się tylko na danych dotyczących COVID-19 pochodzących z Chin, co jest zrozumiałe, ponieważ tam stwierdzono pierwsze przypadki choroby. Jednak wraz z czasem trwania pandemii, pojawiły się już raporty dotyczące m.in. objawów, zachorowalności w krajach europejskich. Co ciekawe, można zaobserwować sporo różnic w porównaniu z poznanym wcześniej przebiegiem choroby.

COVID objawy porównanie

Objawy COVID-19 zaobserwowane u Europejczyków różnią się od odnotowanych u pacjentów z Chin.

Porównanie najczęstszych objawów występujących na terenie Europy i Chin 
Objawy Europa
(raport ECDC, 8 kwietnia 2020; dane pochodzące głównie z Niemiec)
Chiny
(raport WHO, 16-24 lutego)
Najczęstsze
Gorączka 35% 87,9%
Kaszel 15% 67,7%
Ból gardła 9% 38,1%
Rzadziej spotykane ogólne osłabienie (5,3%),
ból ogółem (3,5%)
nasilona produkcja plwociny (33,4%),
skrócenie oddechu (18,6%),
ból głowy (13,6%),
ból mięśni i/lub stawów (14,8%),
dreszcze (11,4%),
nudności i wymioty (5%),
zatkany nos (4,8%),
biegunka (3,7%)

ECDC  ̶  Europejskie Centrum ds. Zwalczania i Prewencji Chorób; WHO  ̶  Światowa Organizacja Zdrowia

COVID-19 śmiertelność porównanie

W Europie odnotowano niższą śmiertelność i wyższy odsetek osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 niż w Chinach.

Porównanie śmiertelności i liczby osób hospitalizowanych w Europie i Chinach
  Unia Europejska i Wielka Brytania
(raport ECDC, 8 kwietnia 2020; dane pochodzące głównie z Niemiec)
Chiny
(raport WHO, 16-24 lutego, Chen J. et al. [9.03. 2020)
Osoby hospitalizowane 32% 10,6%
Śmiertelność (zgony/wszystkie przypadki choroby) 2,4% 13,8%

ECDC  ̶  Europejskie Centrum ds. Zwalczania i Prewencji Chorób; WHO  ̶  Światowa Organizacja Zdrowia

COVID-19 u osób z chorobami przewlekłymi porównanie

Udział procentowy osób z chorobami przewlekłymi, które mają ciężki przebieg COVID-19 różnią się między państwami.

W danych pochodzących z Chin jako czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 wymieniano: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe, przewlekłe choroby układu oddechowego i nowotwory. Wraz z rozwojem pandemii przybywa danych i dysponujemy już raportem dotyczącym sytuacji w Europie.  

Odsetek osób z różnymi chorobami przewlekłymi hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii
  Włochy Stany Zjednoczone Szwecja
Choroba współistniejąca
Cukrzyca 17% 32% 23%
Nadciśnienie tętnicze 49% zawarte w innej grupie chorych 34%
Przewlekła choroba płuc 4% 21% 16%
Choroba sercowo-naczyniowa 21% 23% 11%
Stan obniżonej odporności

zawarte w innej grupie chorych

9% 6%
Przewlekła choroba nerek 3% 12% 4%
Przewlekła choroba wątroby 3% 2% 1%
Inne grupy ryzyka
Ciąża dane niedostępne 1% 1%
Osoba paląca dane niedostępne 7% dane niedostępne

Opracowanie własne na podstawie: raport ECDC, 8 kwietnia 2020

Zgodnie z ostatnim raportem ECDC do czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 należą:

 • wiek > 65. r.ż.,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • cukrzyca,
 • choroby sercowo-naczyniowe,
 • przewlekłe choroby układu oddechowego,
 • stan obniżonej odporności,
 • nowotwory,
 • otyłość (szacuje się, że nawet 73,4% osób w stanie krytycznym to osoby otyłe).

W Europie, od 9 do 26% przypadków COVID-19 stanowią osoby będące personelem medycznym.

Referencje:

 1. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 16-24 February 2020, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf (dostęp: 23.04.2020 r.).
 2. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – eight update. 8 April 2020, https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-eighth-update-8-april-2020.pdf (dostęp: 23.04.2020 r.).
 3. Chen J, Fan H, Zhang L, Huang B, Zhu M, Zhou Y, et al. Retrospective Analysis of Clinical Features in 101 Death Cases with COVID-19. 9 March 2020, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033068v2 (dostęp: 23.04.2020 r.).
Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor mgr Agata Stróżyk, Młodszy Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny
Data dodania 28.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 27.07.2020