COVID-19. Dlaczego powinniśmy być wciąż ostrożni?

Złagodzenie obostrzeń nałożonych na Polaków w związku z pandemią koronawirusa spowodowało, że wiele osób przestało nosić maseczki i zachowywać dystans w miejscach publicznych takich jak sklepy, środki transportu publicznego i budynki publiczne.

Zalecenia szybko się zmieniają i możemy poczuć się zagubieni, jednak zakrywanie nosa i ust jest jednym z najważniejszych narzędzi w walce z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Maski z tkaniny  w połączeniu z zachowanym dystansem społecznym skutecznie zmniejszają transmisję koronawirusa.

W czasopiśmie „The Lancet” opublikowano niedawno wyniki analizy, w której oceniono skuteczność zalecanych metod zapobiegania transmisji COVID-19 ‒ zachowania dystansu społecznego, noszenia masek i ochrony oczu. Wnioski sformułowano na podstawie 172 badań obserwacyjnych przeprowadzonych w 16 krajach.

Koronawirus. Środki zapobiegawcze a ryzyko zarażenia.

Pobierz grafikę: Środki zapobiegawcze a ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 (PDF)

Pamiętajmy, że:

Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni otwartej został zniesiony pod warunkiem, zachowania na 1,5-metrowego dystansu społecznego. Nadal jednak obowiązuje on w miejscach publicznych, m.in. sklepach,  środkach komunikacji publicznej, urzędach, kościołach.

Zasada utrzymania dystansu między osobami przebywającymi w miejscach publicznych nie dotyczy osób, które opiekują się dziećmi do lat 13., lub mieszkają w jednym gospodarstwie domowym oraz osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

Nadal musimy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi. Pamiętajmy o tym zwłaszcza w kontekście wakacji. Podczas kąpieli, przebywania na plażach czy na pomostach należy również zachowywać dystans minimum 1,5 metra.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Państwowego Zakładu Higieny: Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Przeczytaj także: Bezpieczne wakacje podczas pandemii COVID-19

Należy wciąż pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (co najmniej 60 proc.). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor Beata Tarnowska, Specjalista ds. Informacji Medycznej Medicover
Data dodania 02.07.2020
Data ostatniej aktualizacji 07.09.2020