Autopromocja w pracy – klucz do sukcesu?

W dobie olbrzymiej konkurencji na rynku pracy coraz większa liczba pracowników zyskuje przekonanie, że sumienne wykonywanie swoich obowiązków nie wystarcza, by otrzymać upragniony awans czy podwyżkę. Kluczową rolę w procesie kształtowania kariery odgrywają bowiem narzędzia autopromocji czy też, korzystając z terminologii marketingu, budowania własnej marki jako pracownika.

Po co autopromocja?

Wielu z nas korzysta z metod autopromocji w sposób nieświadomy, i to zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Badania naukowe psychologów i socjologów dowiodły bowiem, że każdy człowiek jest ze swej natury istotą społeczną, o silnej potrzebie akceptacji i uznania ze strony innych. Funkcjonowanie człowieka w rolach zawodowych (np. pracownika, współpracownika czy nawet kierownika) zdeterminowane jest bardzo wieloma różnorodnymi czynnikami, z których chęć pokazania się z jak najlepszej strony jest pokłosiem jednej z najbardziej charakterystycznych cech ludzkiej natury.

Jak się okazuje, ta intuicyjna potrzeba jest niezbędna, ponieważ, jak zauważa dr n. med. Aleksandra Walczak-Tręda, psycholog z Medicover, autopromocja odgrywa bardzo dużą rolę w tym, jak postrzega nas nasz pracodawca czy współpracownicy.

– Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż dzięki odpowiedniemu zaprezentowaniu siebie mamy nie tylko większe szanse na pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej, ale również np. na awans. Należy jednak już na wstępie zaznaczyć, iż niezależnie od tego, jak przedstawimy siebie innym, jakie strategie „zareklamowania siebie” zastosujemy, kluczowym naszym argumentem zawsze powinna być wiedza z danej dziedziny i odpowiednie kompetencje. Także z literatury fachowej, badań oraz opinii specjalistów ds. rekrutacji wynika, że powodzenie w życiu zawodowym jest wypadkową tych dwóch czynników, tj. wrażenia, jakie wywiera się na współpracownikach i przełożonych oraz od specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia w danej branży.

Skuteczne metody autopromocji

Prócz inwestowania we własny rozwój zawodowy poprzez rozbudowę „twardych kompetencji”, związanych z wiedzą specjalistyczną (np. poprzez doszkalanie na kursach czy podejmowanie studiów podyplomowych) istnieje kilka obszarów, na które powinien zwrócić szczególną uwagę każdy, kto chciałby w sposób świadomy budować własny wizerunek w pracy i umiejętnie promować siebie jako wysokiej klasy specjalistę w danej branży. Jedną z podstawowych kwestii, jakie możemy kontrolować, jest sposób, w jaki komunikujemy się z otoczeniem

– Należy pamiętać, iż w kontaktach interpersonalnych mamy do czynienia ze zjawiskiem, zwanym efektem pierwszeństwa. To od paru pierwszych chwil kontaktu z nowo poznaną osobą w dużej mierze zależy jak ją postrzegamy. Dlatego też należy zwrócić uwagę na kwestie niewerbalne, takie jak: staranny, dobrany do stanowiska strój, sposób wypowiadania się, tj. dość niski ton głosu, wyraźne, płynne, nie za szybkie wypowiadanie się z odpowiednim akcentowaniem czy emanujący pewnością siebie sposób poruszania się, pewny uścisk dłoni – zwraca uwagę dr n. med. Aleksandra Walczak-Tręda z łódzkiego oddziału Medicover.

Warto także dostosować swój codzienny ubiór do firmowego dress code’u (czyli zasad obowiązujących w danej organizacji w zakresie stroju) po to, by łatwiej zidentyfikować się z grupą pracowniczą. Tom Peters, amerykański ekspert z dziedziny zarządzania, uważa, że zasady promocji obowiązujące w świecie produktów i usług powinno się stosować także względem siebie jako pracownika. W Polsce wciąż wiele osób jest przekonanych, iż skrupulatne wykonywanie zadań bez zbędnego szumu jest wystarczające, by przełożony docenił pracę danego pracownika. Niestety, jak pokazują statystyki, chwalenie się osiągnięciami oraz głośne mówienie o swoich sukcesach przyśpiesza rozwój kariery. – Dlatego podczas konwersacji nie bójmy się w sposób wyważony podkreślać swoich kompetencji czy wykazać się poczuciem humoru. Jeżeli mamy jakieś pomysły usprawnienia pracy w firmie, zgłaszajmy to, wykazujmy się swoją wiedzą, kreatywnością. Nie bójmy się również przyznawać do własnych błędów, mamy do nich prawo. Pokażmy, że jesteśmy w stanie je naprawić – radzi dr n. med. Aleksandra Walczak-Tręda.

Złoty środek autopromocji

Naturalne skupienie się wyłącznie na komunikowaniu światu swoich sukcesów jest równie źle widziane jak fałszywa skromność, dlatego warto postarać się znaleźć umiar i realnie przedstawiać udział swojej osoby w realizacji danego zadania. Pracodawcy doceniają także nieco zapomnianą już dziś cechę, zwaną koleżeńskością, która w obecnie w pełni objawia się w ramach pracy zespołowej. Wysoki poziom integracji oraz dobre relacje ze współpracownikami wpływają nie tylko na lepsze nastawienie do pracy i bezproblemową pracę zespołu, ale także na lepsze jej wyniki i efekty. Pracodawcy wyjątkowo cenią pracowników, którzy potrafią pracować w grupie, ponieważ obecnie to jedna z podstawowych metod pracy.

W księgarniach nie brakuje poradników o tym, jak skutecznie wypromować swoją osobę jako najlepszego pracownika. W obliczu rywalizacji w miejscu pracy oraz presji, jaka w związku z tym spoczywa na wielu z nas, pojawia się pytanie, w jaki sposób możemy umiejętnie postawić granicę pomiędzy autokreacją a naszą autentyczną osobowością i dlaczego jest to tak istotne. Odpowiada dr n. med. Aleksandra Walczak-Tręda:

– Mimo stosowania wielu strategii autopromocji, rzeczywiście nigdy nie powinniśmy zapominać o tym, aby w kontaktach interpersonalnych w pracy w miarę możliwości być sobą, gdyż jest to ważny element, wskazujący na naszą wiarygodność. Wspomniane metody kreowania własnego wizerunku powinny mieć na celu wyłącznie podkreślenie naszych kompetencji i walorów osobistych, nie zaś tworzenie fikcyjnych cech naszego charakteru czy umiejętności. Należy podkreślić, że ostatecznie celem zawodowym dla każdego człowieka powinno być osiągnięcie jak najwyższego poziomu wiedzy i kompetencji w danej dziedzinie, nie zaś budowanie wizerunku takiej osoby. Dlatego stosowanie rozmaitych technik z zakresu budowania własnej marki nie powinno służyć wprowadzaniu otoczenia w błąd w zakresie posiadanych przez nas kwalifikacji, lecz jedynie podkreślać nasze istniejące zalety jako pracownika. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest trening asertywności oraz wiary we własne możliwości. Świadomość własnej wartości jako pracownika oraz umiejętność wyrażania własnego zdania w sposób stanowczy, choć pozbawiony agresji, jest kluczem do osiągnięcia spełnienia w określonej roli zawodowej.

Umiejętne wykorzystanie dostępnych narzędzi autopromocji może być skutecznym sposobem na nadanie naszej karierze szybszego biegu. Warto jednak pamiętać o umiarze w ich stosowaniu oraz o tym, by nadmierne skupienie się na własnym wizerunku nie przesłoniło nam realnych potrzeb rozwojowych, do jakich należy przede wszystkim konieczność ciągłego dokształcania się oraz wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń oraz błędów.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania. Należy potwierdzić przy zakupie badania szczegóły do jego przygotowania.
Data dodania 18.12.2017
Data ostatniej aktualizacji 16.01.2019