Astma a COVID-19 – jak się leczyć w okresie pandemii SARS-CoV-2?

Pandemia COVID-19 zmieniła funkcjonowanie wielu obszarów życia. Placówki ochrony zdrowia i personel medyczny znajdują się w tym okresie w szczególnie trudnej sytuacji. Z jednej strony są przeciążeni z powodu gwałtownego wzrostu zachorowań na COVID-19, a z drugiej nie mogą zapominać o innych chorych. Osoby z astmą wymagają stałej opieki. W tym szczególnym czasie zachęca się, by w miarę możliwości ograniczyli konsultacje stacjonarne – celem jest m.in. zmniejszenie ryzyka narażenia na SARS-CoV-2.
Koronawirus. Astma a COVID-19.

Główne zalecenia Medicover dla pacjentów z astmą na czas pandemii SARS-CoV-2

 • Zostań w domu.
 • Przesuń niepilne wizyty na późniejszy termin.
 • Dbaj o swój stan zdrowia i kontroluj swój szczytowy przepływ wydechowy (PEF).
 • Kontynuuj przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza.
 • Stosuj środki zapobiegawcze.

Pobierz plik: Astma w okresie pandemii - zalecenia ogólne (PDF)>> 

Czy osoby z astmą są w grupie wyższego ryzyka zachorowania na COVID-19?

Pacjenci z astmą boją się szczególnie zwiększonego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 oraz cięższego przebiegu choroby a także wyższego ryzyka zgonu. Jednak obecnie nie ma danych potwierdzających te obawy.

 • Pacjenci z astmą nie chorują na COVID-19 częściej niż inni.
 • Pacjenci z astmą nie mają cięższego przebiegu choroby COVID-19.

Czy osoba z astmą powinna zmodyfikować leczenie na wypadek lub w razie wystąpienia COVID-19?

Nie należy przerywać leczenia astmy – zalecane jest kontynuowanie dotychczasowego leczenia.

Przerwanie dotychczasowego leczenia może spowodować zaostrzenie astmy, zwłaszcza w sezonie pylenia, dlatego kontynuuj leczenie. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów z kontrolą objawów choroby skontaktuj się z lekarzem Telefonicznej Porady Medycznej 500 900 510 lub umów poradę telefoniczną poprzez Medicover OnLine (mol.medicover.pl).

Czy stosowanie leków steroidowych (sterydów) jest przeciwwskazane?

Dane dotyczące cięższego przebiegu COVID-19 u pacjentów stosujących sterydy dotyczą wyłącznie osób przyjmujących ogólnoustrojowe leki steroidowe z powodu infekcji wirusowej, nie astmy czy innych chorób.

ZALECENIA OGÓLNE DLA PACJENTÓW Z ASTMĄ NA CZAS PANDEMII SARS-CoV-2

 • Jeżeli możesz, zostań w domu. Wychodź tylko w sytuacjach uzasadnionych: spacer z psem, zakupy, praca.
 • Przyjmuj lek kontrolujący objawy astmy zgodnie z zaleceniem lekarza.
 • Noś zawsze ze sobą lek doraźny, w razie gdybyś poczuł się gorzej.
 • Upewnij się, że jesteś zaopatrzony w potrzebne leki na okres 30 dni.
 • Upewnij się, że wiesz, jak używać inhalatora.
 • Jeżeli masz pikflometr czyli urządzenie do pomiaru PEF (szczytowego przepływu wydechowego), używaj go codziennie i odnotowuj wyniki pomiarów w dzienniczku. Te dane mogą pomóc lekarzowi w trakcie porady telefonicznej.
 • Jeżeli otrzymałeś od lekarza Plan postępowania w leczeniu astmy (pobierz plik PDF>>), staraj się z niego korzystać, pomoże Ci on monitorować swoje objawy i odpowiednio zareagować.
 • Unikaj czynników zaostrzających objawy astmy, jeśli są one znane.
 • Dezynfekuj powierzchnie użytkowe często używane przez inne osoby (np. klamki, telefon, klawiatura, blaty, umywalka), by zmniejszyć ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Unikaj używania środków dezynfekujących, które mogą zaostrzyć objawy astmy.
 • Okresowi pandemii naturalnie towarzyszy nasilone uczucie stresu i lęku. Te uczucia mogą zaostrzać jednak objawy astmy. Staraj się unikać silnych emocji i próbować łagodzić objawy stresu i lęku.

Dlaczego ważna jest dobra kontrola objawów astmy?

Kontynuacja leczenia i dobra kontrola astmy to mniejsze ryzyko potrzeby udania się na ostry dyżur czy korzystania z pilnej pomocy medycznej – w obecnej sytuacji epidemicznej taki typ konsultacji zwiększa ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 • Przesuń niepilne wizyty na późniejszy termin lub zamień wizytę stacjonarną na poradę telefoniczną, jeśli Twój stan zdrowia na to pozwala.

Co to jest PEF oraz jak i dlaczego warto używać pikflometru?

PEF (peak expiratory flow), czyli szczytowy przepływ wydechowy, to maksymalna prędkość przepływu powietrza, jaką uzyskuje się podczas wydechu. Do pomiaru tej wartości służy urządzenie zwane pikflometrem. Pomiar PEF w przebiegu astmy pozwala na monitorowanie czynności płuc. W zależności od producenta, urządzenia dostępne na rynku się różnią. Zasada ich działania jest jednak zbliżona.

Pacjent wdmuchuje powietrze przez ustnik (podobnie jak w spirometrii). Siła wdmuchanego powietrza przesuwa wskaźnik na skali urządzenia – im silniej pacjent dmuchnie, tym dalej przesunie się wskaźnik (osiągnie wyższą wartość). W przypadku pikflometrów elektrycznych skalę zastępuje ekran, na którym wyświetla się odpowiednia wartość PEF. Pamiętaj, żeby przed użyciem przeczytać instrukcję dołączoną do urządzenia przez producenta.

Pomiar wykonuje się w pozycji stojącej. Pikflometr powinien być wyzerowany. Ustnik należy włożyć do ust i objąć go szczelnie wargami tak, by powietrze nie uciekało poza urządzenie. Wdech powinien być jak najgłębszy, a wydech jak najszybszy.

Warto prowadzić dzienniczek PEF, w którym zapisuje się pomiary wykonywane codziennie i dzięki temu można zaobserwować zmianę. W przypadku pogorszenia się wyniku PEF, warto zajrzeć do „Planu postępowania w leczeniu astmy” lub skonsultować się z lekarzem.

Jakie środki zapobiegawcze powinien stosować pacjent z astmą?

Pacjent z astmą powinien stosować takie środki zapobiegawcze, jak dla ogółu populacji.

Koronawirus - zapobieganie zarażeniu.

Dowiedz się także, jak prawidłowo myć ręce. Pobierz plik PDF >>

Zobacz, jak wygląda etykieta kichania i kaszlu.

Etykieta kichania i kaszlu.

Co powinna zrobić osoba z astmą, która podejrzewa u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2?

 • Jeżeli masz gorączkę i kaszel lub duszności i podejrzewasz, że miałeś kontakt z osobą zarażoną, zostań w domu i skontaktuj się z lekarzem Telefonicznej Porady Medycznej 500 900 510 lub umów poradę telefoniczną poprzez Medicover OnLine (mol.medicover.pl). Lekarz podczas wywiadu oceni Twój stan zdrowia i przekaże zalecenia o dalszym postępowaniu.
 • Obserwuj, czy nie pojawiły się objawy ostrzegawcze COVID-19 wymagające pilnej interwencji medycznej, tj. gorączka (> 38 stopni) oraz kaszel i/lub duszność.
 • Jeśli wystąpią takie objawy, należy niezwłocznie telefonicznie skontaktować się z pracownikami służb sanitarnych lub zgłosić się do oddziału zakaźnego (nie używając transportu publicznego i unikając skupisk ludzi).

Co powinna zrobić osoba z zaostrzeniem objawów astmy?

Zaostrzenie objawów astmy to sytuacja, gdy potrzebujesz swojego leku doraźnego częściej niż zwykle i/lub odczuwasz więcej objawów astmy niż zazwyczaj.

 • Jeżeli zauważyłeś/zauważyłaś zaostrzenie objawów astmy, skontaktuj się z lekarzem Telefonicznej Porady Medycznej 500 900 510 lub umów poradę telefoniczną poprzez Medicover OnLine (mol.medicover.pl).
 • Zapoznaj się z „Planem Postępowania w Leczeniu Astmy”, który pomoże ci monitorować objawy i ułatwi odpowiednie reagowanie.

Co powinna zrobić osoba z astmą, u której pojawią się objawy innej choroby niż COVID-19?

Jeśli zauważysz inne objawy chorobowe, również skontaktuj się z lekarzem Telefonicznej Porady Medycznej 500 900 510 lub poradę telefoniczną poprzez Medicover OnLine (mol.medicover.pl).

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI ZDALNEJ?

 • Lekarz w trakcie takiej konsultacji przeprowadzi z Tobą wywiad, może wystawić e-receptę i/lub e-zwolnienie lekarskie.
 • Jeżeli podczas wywiadu lekarz stwierdzi, że Twój stan wymaga konsultacji, otrzymasz stosowne e-skierowanie.
W obecnej sytuacji epidemicznej konsultacja stacjonarna mimo środków ostrożności zwiększa ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Nie każdy wie, że jest zakażony SARS-CoV-2, dlatego również z troski o innych, jeżeli nie ma takiej konieczności, lepiej nie wychodzić i zostać w domu.

Gdzie szukać wiarygodnych informacji dotyczących COVID-19?

 • Praktyczne informacje na temat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2 można uzyskać na stronach: medicover.pl/koronawirus/dla-pacjentowgov.pl/koronawirus.
 • Listę wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (wojewódzkich i powiatowych) można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS): gis.gov.pl.

Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych działających na terenie całego kraju znaleźć można na stronie Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali

Referencje:

https://www.aaaai.org/conditions-and-treatments/library/asthma-library/covid-asthma, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/asthma.html, https://www.asthma.org.uk/advice/triggers/coronavirus-covid-19/.

Prezentowanych informacji o charakterze medycznym nie należy traktować jako wytycznych postępowania medycznego w stosunku do każdego pacjenta. O postępowaniu medycznym, w tym o zakresie i częstotliwości badań diagnostycznych i/lub procedur terapeutycznych decyduje lekarz indywidualnie, zgodnie ze wskazaniami medycznymi, które ustala po zapoznaniu się ze stanem pacjenta. Lekarz podejmuje decyzję w porozumieniu z pacjentem. W przypadku chęci realizacji badań nieobjętych wskazaniami lekarskimi, pacjent ma możliwość ich odpłatnego wykonania.
autor Mgr Agata Stróżyk, Młodszy Specjalista ds. Informacji Medycznej, Dietetyk kliniczny, sportowy i pediatryczny
Data dodania 10.04.2020
Data ostatniej aktualizacji 22.06.2020